Мозъчен инсулт: Прединсултно състояние и микроинсулт. Диагностика и критични дни

♠ Какво е инсулт ♠ Признаци на прединсултното съст. ♠ Видове ♠ Исхемичен и хеморагичен ♠ Стволов и спинален ♠ Масивен и микроинсулт ♠ Първичен и вторичен ♠ Остър ♠ Симптоми на инсулт ♠ Три теста

Още в текста: ♠ Диагностика ♠ Различаване на хеморагичен от исхемичен ♠ Причини за инсулт ♠ Рискови фактори ♠ Възраст, пол, раса ♠ Наследственост ♠ Лечение ♠ Лекарства и билки ♠ Лечение у дома

Разпознаването на инсулта е въпрос от жизнена важност. Мнозина сме ставали свидетели на ситуации, в които на някой внезапно му става лошо, обездвижва се, припада, а линейката го вдига от улицата. Или по-лошото… Чували сме и за хора, починали в съня си.

В подобни случаи веднага се предполага: инфаркт или инсулт.

Двете разновидности на мозъчен инцидент – исхемичният и хеморагичният, се различават само от невролог. А признаците на инсулт и сърдечен пристъп е в състояние да диференцира всеки, и без медицински познания.

Въпросът е, че при мозъчните инциденти времето е животоспасяваща величина. Някои познания ще отстранят колебанията ни в екстрени случаи, за да бъдем на 100% полезни на близките си. Или на себе си. Инсултите са третата по честота причина за смърт в развития свят. А у нас тя е по-висока от средната.

Какво е мозъчен инсулт?

С инсулт означаваме нарушаване в остра форма на кръвообращението в гл. мозък. То се появява на фона на разни възпалителни заболявания на мозъка, при аномалии и патолигии на кръвоносни съдове, атеросклероза, хипертонична болест и не само.

Диагностика на инсулт, Изследвания при инсулт, Компютърна томография, Различаване на хеморагичен и исхемичен инсултПоражението на мозъчен съд никога не е безобидно.

Какво се случва?

Острото нарушаване на нормалното кръвообращение в съдовата с-ма на мозъка причинява увреждане и последваща „смърт“ на нервни клетки. Следва загуба на функции, произтичащи от сферата на дейност на загиналите структури: разстройство на паметта, загуба на речта, двигателни нарушения.

От размера на поразения мозъчен участък зависи доколко сериозни ще бъдат последствията.

Инсултът не е самостоятелно заболяване. То винаги представлява усложнение на друга болест.

Демир бозан билки против акне

Как да разпознаем началото

на инцидента?

В приоритетна част от случаите болестта поразява човека късно през нощта или в ранните утренни часове. Освен резкият скок на кр. налягане, е възможно да забележите:

Внезапно парализиране или само рязко отслабване на мускулите едностранно;

 • Труден контакт с пациента, невъзможност за възприемане – той не схваща какво се случва;
 • Изведнъж болният не успява да се изкаже, не вижда, не си управлява крайниците;
 • Световъртежът и главоболието удрят изведнъж, без причина, може с гадене.

Симптоматиката ще разгледаме подробно, но два или три от посочените признаци се разпознават като старт на измененията. Само че преди тях има предвестници, чието разпознаване е много по-ценно. Умението да се забележи т.нар. прединсултно състояние е ключово за минимизиране на последствията.

Признаци на прединсултното състояние
Признаци на прединсултно състояние, симптоми на инсулта
Прединсултното състояние се бележи от градиращо главоболие, евентуално повръщане заради рязък скок или срив на кр. налягане
 • Болният е депресиран, не контролира емоциите си, угнетен е, дори с неясно съзнание;
 • Плавно нараства едностранна слабост, изтръпват или се обездвижват крайници;
 • Гадене, гърч, световъртеж, болка в главата и др.

Признаците рядко се появяват в пълен състав, но няколко от тях са достатъчно основание моментално да се извика линейка. Това са сигнали за първичен инсулт, след което специалистите имат 3 до 6 часа, за да съхранят живота на пострадалия.  Ако в посочения срок не се възстанови кръвообращението в увредения мозъчен сегмент, ще произтекат необратими патологични изменения.

Последствия от бездействието

Основна опасност при инсулта е той да не бъде забелязан в момента на възникването му и да не се осигури съответната лечебна реакция – отново в същия момент. И секундите тук играят жизненоважна роля. Последствията са крайно сериозни:

 • Хемипареза – едностранна парализа в половина тяло, противоположна на мозъчното полукълбо, в което е протекъл инцидентът;
 • Хемиплегия – пълно отсъствие на сила в мускулите от съответната засегната половина;
 • Поразяване на мимическата мускулатура на лицето, особено в долната му част, проблеми с приемането на храна;
 • Разстройство на основните функции – реч, координация, възприемане и др. Всички сетива са застрашени;
 • Болният рискува да загуби усещане за собственото си тяло, за температура, за болка;
 • В същото време има риск от развиване на болеви синдром – с различна локация и характер;
 • Депресивно състояние.

Всичко това ще са последствия от забавяне или колебание дали е необходимо викането на линейка. При една част от пострадалите усложненията са необратими, други възстановяват частично функциите. Всичко зависи от степента на поразяване на мозъка, скоростта на получаване на квалифицирана помощ и качеството на лечение.

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!

Първа помощ при инсулт

Какво да направи свидетелят на мозъчен инцидент?

Първо и основно: Да извика Бърза помощ!!!

Всички указания за първи действия и предмедицинска помощ се отнасят само за времето, в което се чака специализ. екип. Телефонирайте незабавно, спестете на пострадалия ценни минути и нервни клетки.

Първите минути след пристъпа са най-важните. Ако на пострадалия се осигури незабавна помощ, той може и да избегне  голямо поражение на мозъка и голяма част от изредените последствия.

Второ: Да подаде достоверна информация към диспечера.

Правилното описване на симптоматиката, съобщаването на знаковите за инсулт изменения ще провокират бърза реакция от страна на тел. 112.

Трето: Да създаде комфорт на пострадалия, докато чака линейката.

Няколко неща, които може да направите:

 1. Не движете, местете и носете пострадалия. Сложете го да легне, където е, и повдигнете горната част на тялото му над нивото на краката (на ок. 30 градуса);
 2. Свалете тесните дрехи, разхлабете вратовръзка, колан, разкопчайте дрехите, осигурете свободно дишане;
 3. При инцидент в затворено помещение отворете прозореца да нахлуе пресен въздух;
 4. Важно! Не давайте на пострадалия да пие или яде. При необходимост почистете устата;
 5. При риск от повръщане: обърнете го на една страна, сложете подложка под главата и сгънете краката му в коленете;
 6. Ако имате съответните умения, от полза ще са изкуств. дишане и непряк сърдеч. масаж.

И изчакайте специалистите. Те ще поемат пострадалия за стационарна терапия.

Критични дни

След първоначалния удар трябва да се внимава за така наречените критични дни. При тях инсултът може да се повтори, вече дори и в по-силна форма, а не е изключено той да предизвика и смърт. За критичните дни при инсулт прочетете ТОЗИ МАТЕРИАЛ!

Медицинска класификация

на инсултите

Видове според причинителя

Според механизма на развитие, мозъчните инциденти са три разновидности: исхемичен (или инфаркт на мозъка), хеморагичен и транзиторна исхем. атака.хеморагичен инсулт, исхемичен инсулт, видове инсулт

Исхемичният се оприличава на инфаркт на мозъка и е преобладаващ. От него страдат повече възрастните хора, над 60 години.

При повечето от пострадалите се наблюдава захарен диабет, нарушение на сърдечен ритъм, порок на сърцето. Той може да възникне примерно заради образуване на атеросклерозна плака или тромб в мозъчните артерии, който да закрие прохода на кръвоносния съд.

В резултат мозъчните клетки биват лишени от кислород и загиват. Понякога артериалният проход се запушва от мехурчета въздух или се „смачква“ от тумор или травма.

Най-честият провокатор е циркулиращо в кръвта несвойствено за нея образувание. То запушва кръвоносния съд чисто механично и препятства нормалното преминаване на потока. Според вида на това образувание, причинило запушване, се различават:

 • Тромботичен инсулт – запушване от кръвен съсирек – тромб;
 • Емболичен инсулт – запушване от ембол, сгъстени мастни клетки, газово мехурче, околоплодна течност или друго чуждо за кр. съд тяло, което нормално не се намира в кръвния поток.

Непроходимост на мозъчния съд се провокира още от стеноза (компресиране) или от оклузия (блокиране) в резултат от атеросклероза, некроза и др. Тази разновидност се означава като лакунарен.

Лакунарният като разновидност се характеризира с ограничено поражение на перфорантни артерии. Те са малки съдове със сечение до 2 мм и дълги до 10 см, съединяващи по-крупни артерии на различна дълбочина. В точката на инцидента се образува лакуна – окръглено празно пространство без собствени стени, по-малко от 1.5 см, запълнена с ликвор.

Лакунарната разновидност е ср. 20 % от исхемичните инсулти. За нея не са характерни общомозъчни и менингиални симптоми. Той се открива по локализирани симптоми като нарушена координация на половината тяло, нарушена активност на една ръка, един крак, неясно произнасяне на думи.

Приоритетен провокатор на лакунарен инсулт е атеросклероза на фона на високо кръвно.

Исхемичната разновидност разглеждаме в детайли ТУК:

Хеморагичният инсулт е провокиран от кръвоизлив. Дели се на вътремозъчен и субарахноидален.

Първият обичайно се диагностицира при пациенти от 45 до 60 години. Склонни към него са болни от церебрална атеросклероза, хипертонична болест, артериална хипертензия, заболявания на кръвта.

Такъв тип инсулти се срещат по-рядко от исхемичната разновидност, но представляват по-голяма заплаха за живота и здравето. Кръвоизливът се причинява от разрив на дефектната артерия заради аневризма или разрушаване на целостта на съдов. стена при атеросклероза. Подобен инсулт може да се провокира от повишаване на налягането.

Субарахноидален инсулт е излиз на кръв в полето между меката и арахноидната мозъчна обвивка, запълнено с гръбначно-мозъчн. течност.

Такъв инсулт по-често възниква при пациенти в диапазона 30 – 60 години. Той може да се провокира от пушене, хроничен алкохолизъм или еднократна употреба в прекомерни количества. Фактори на риска са още артериалната хипертония, затлъстяване и др. отклонения.

Транзиторната исхемична атака, наричана още „мини“ или ТИА, е кратко блокиране на доставката на кръв в мозъка. Инцидентът се определя като такъв, ако продължи не повече от 5 мин. В този период се проявяват всички стандартни признаци на инсулта, но заради краткосрочността пациентът може и да не разбере – функциите се възстановяват почти незабавно.трансзиторна исхемична атака,

Обаче подобна атака също е опасна. Ако провокаторът не бъде взет под внимание, то в период от половин година има риск от обширен инсулт с по-тежки последствия. В този смисъл мини-инцидентът е предупреждение.

Всички разновидности на инсулта носят сериозен риск за живота. Шансовете за възстановяване пряко зависят от бързо предоставената и адекватна помощ.

Видове според локализацията
На гл. мозък (стволов)

Мозъчното кръвообращение е нарушено в ствола. Той предава на тялото командите от  гл. мозък. В зоната са разположени ядрата на черепните нерви, отговарящи за движението на мускулите на лице, очи, за гълтане. Намират се и жизнено важни центрове, отговарящи за кръвообращението, дишането и терморегулацията.

При инсулт се появява кръвоизлив, образува се хематом и той препятства достъпа на кислород до засегнатата част. Заради липсата на добро хранене стволовият мозък атрофира и прекратява правилното си функциониране.

Инсултът в ствола може да се исхимичен или хеморагичен. Първият е по-опасен и чест причинител на смърт. Определя се още като инфаркт на мозъка

На гръбначен мозък (спинален)

Той е остро нарушаване на кръвообращението в гръбначния мозък, отново исхемичен или хеморагичен според патологичния процес. Локализиран е в някой от кръвоносн. съдове, които захранват гр. мозък.

Спинален инсулт се среща повече при мн. възрастни хора, но няма точни данни за разпространението му (заради трудната диференциална диагностика). Като предвестници за него се въприемат болки с разна локализация – шия, ръка, крак, кръст, периодични главобовия, шум и тежест в главата, влошаване на паметта и кратковременни епизоди на световъртеж.

Клиничната му картина е разнообразна и зависи от мястото на запушване.

Видове според обхвата
Масивен инсулт

Обширният или масивен отговаря по класификация на острата мозъчна исхемия в тежка форма и с рязко изразени общомозъчни симптоми като помрачаване на съзнанието, оток на мозъка, парезни поражения на противоположната половина, разстройства на реч, зрение, на нервната регулация на вътрешн. органи, на нервната проводимост и т.н.

По локализация обширният инсулт съответства на поражения в големите прецеребрални и церебрални магистрални артерии (МКБ-10). Честа причина е за летални изходи или пожизнена загуба на трудоспособността.

Микроинсулт (лек)

Той се бележи от кратък епизод на неуверена походка, парези и мускулен хипертонус, но проявите изчезват до три седм., като може да са видими и само два дни. Клиничната картина е сходна на транзиторните исхемични атаки.

Микроинсултът представлява образуване на зона с клетъчна некроза, от което произтичат симптоми на неврологичен дефицит. При изследване с магнит. резонанс не се открива исхемия на гл. мозък.

Микроинсултите са по-обичайни за възр. група 25 – 45 г. Причините са основно високо кръвно, орални контрацептиви, наркотици и алкохол, венозни тромбози, мигрена, системни заболявания на кръвта и др.

Инцидентът на микро ниво е рисков фактор за нови инциденти. При често повтарящи се микроинсулти се стига до снижение на интелекта и слабоумие. По-подробно за явлението микроинсулт и неговото лечение <== ТУК!

Още класификации

Според момента на установяване на инсулта (има връзка с оказване на адекватна помощ):

 • Хиперакутен – терапевтичната реакция е започнала до 6-ия час;
 • Акутен – лечението стартира до 24 часа;
 • Субакутен – до седми ден.

Според провокиращия фактор:

 • Първичен – причинен директно от някоя от описаните по-горе причини – съсирек, ембол и т.н.;
 • Вторичен – причинен от прекаран инсулт. Той е хеморагичен по вид, резултат от получения кръвоизлив. Появява се в първите дни след инцидента.

  симптоми на инсулт, белези на инсулт
  Някои видими белези на мозъчен инцидент

Различни понятия са вторичен и втори (повторен) инсулт.

Повторен инсулт се нарича нов инцидент, следствие от прекаран масивен инсулт или ТИА в течение на  първата година. Докато вторичният инсулт е част от процеса и рядко изисква хирургична намеса, то повторният може да бъде предотвратен чрез последователна и непрекъсваща профилактика.

Стандартния алгоритъм за въздействие се обозначава с АБС – терапия, т.е комбинация от Антихипертонични препарати, Блокатори на тромбообразуването и Статини срещу образуване на холестерол.

Остър инсулт

С това наименование се означава не отделна разновидност на мозъчен инцидент, а началната, остра фаза на разгледаните видове.  Тя продължава средно 21 дни, а често и по-малко. В този период патогенните процеси в мозъчната тъкан бележат постоянно нарастваща крива, но най-интензивни са те в I-те шест часа. Затова тези часове са „златният“ момент за реакция. Пациентът, получил грижа до 6 часа от инцидента има големи шансове за максимално ограничаване на последствията.

Стадии на острия инсулт:
 • Формиране на ядро от увредени мозъчни клетки (ядро на инсулта) – 5 до 8 мин;
 • Увеличаване на зоната с метаболитни изменения около ядрото на инсулта, като за 90 минути нарастването е с 50%, а за визираните 6 часа – с 80%.

Шест часа е „терапевтичният прозорец“ – време за максимално ефикасни лечебни мероприятия с максимален ефект.

В първите минути се включва патогенна кастада, която на клет. ниво стартира с прекъсване на кръвотока и завършва с апоптоза – гибел на мозъчни клетки.

При липса на лечение апоптозата прогресира геометрично.

На 3 – 5 ден увредените клетки на мозъка започват да некрозират, процесът частично се локализира.

Впоследствие се формират или нарастват неврологичните разстройства – общомозъчни или локални.

Интензивната терапия  включва регулиране на хемодинамиката на мозъчните тъкани чрез капково въвеждане на физиолог. р-ри, невропротекция на мозъчните клетки, подобряване на свойствата на кръвта и нейната микроциркулация. Профилактира се мозъчен оток.

Лечебните тактики в първите моменти и впоследствие сме описали в детайли ТУК:

Симптоми на инсулт

Ранните белези на инсулт в значителна степен зависят от локацията и размера на патологията (прекъсване на кръвотока или кръвоизлив), по-ограничено – от вида му. Колкото по-ярко и стремително се проявят белезите на кръвоизлив, толкова по-разпространено е поражението и по-голям рискът от смъртен изход.

Детайлно симптоматиката разглеждаме ТУК:

Инсулт или инфаркт?

В този материал се концентрираме върху първичното разграничаване на състоянията, от което зависи адекватната реакция в кратък срок.

Когато човек внезапно се почувства зле, първото предположение е сърдечен проблем. Но ето признаците, които ще ни насочат към началото на инсулт:

 1. Изтръпване/ обездвижване на лице и/ или крайници;
 2. Внезапно главоболие с гадене, завиване на свят, повръщане;
 3. Загуба на връзка с околната действителност, раздвоено зрение, влошено осъзнаване, разстройства на чувствителността.

Трите симптоматични направления се идентифицират с лекота от пациента, ако е в съзнание. За нещастие острите нарушения на мозъчн. кръвообращение нерядко провокират помрачено съзнание, от което пациентът може и да не излезе. Ролята на свидетелите на мозъчния инцидент нараства в пъти.

Как страничен наблюдател да идентифицира инсулт?реч, падане на клепача, симптоми на инсулт, белези на инсулт

Изкривяването на лицето, дезориентацията и объркания до неразбираем говор са сигнал за инсулт. Присъстващите на атаката не трябва да местят пациента, защото при масивни инсулти движението влошава положението. Болният се привежда в най-близкото до позицията му удобно положение, след което се проверява за инсулт.

Три теста за инсулт
 1. Усмивка и изплезване – при засягане на лицевите нерви физиономията се изкривява, едното ъгълче на устните увисва. Зъбите не се откриват. Поискайте пострадалия да се усмихне или да се изплезе – да покаже езика си. Невъзможността да се извърши това просто действие е ясен признак за мозъчен инцидент;
 2. Тест на съзнанието и речта – от засягането на „командния център“ произтичат замъгляване на съзнанието, затруднение на мисленето и оттам – неразбираема, объркана реч (отделно влошаване на изговора). Накарайте пострадалия да повтори последното си изречение. Невъзможността да го направи показва снижаване на мисловната дейност;
 3. Двигателен тест – тествайте дали крайниците имат еднаква чувствителност и двигателна способност. Слабостта, проявила се едностранно, вцепеняването на крайник и неспособност за контролирано движение са най-ясният знак.

Неспособността за елементарни действия + нарушаване на съзнанието и способността за ясно изказване показват, че трябва моментално да се извика линейка. Медиците ще направят по-нататъшното, професионално обследване.

Диагностика на инсулт

По какви признаци неврологът разбира в кой участък от гл. мозък се е случила авария? Как различава исхемичен от хеморагичен вариант? Подобна диференциация от неспециалист не е възможна не само заради липсата на познания, но и защото се ползва образна диагностика.

Първичният преглед и проверката на рефлексите също са силно информативни за специалиста. Той се опира на определен набор от критерии

Различаване на хеморагичен от исхемичен инцидент
Диагностичен критерийХеморагичен (кръвоизлив в мозъка)Исхемичен (инфаркт на мозъка)
ВъзрастМлада – 20-40 г. за субарахноидлен кръвоизлив, над 45 г. за кръвоизлив в гл. мозъкнад 50 г., но при емболия – всякаква възраст
ПредвестнициБез предварителни признаци или интензивна болка в главатаПреходна локална неврологична симптоматика
Реакция на кожатаПочервеняванеПобледняване или запазване на нормален тен
Старт на заболяванетопрез деня, след стресови и физически претоварванияНощем или ранните утринни часове
СъзнаниеСтремителен развой на нарушенията, нерядко до коматозно състояниеПонякога и слабо изразени промени
ГлавоболиеЧесто, интензивноСамо понякога
Двигателна възбудаНерядкоРядко
Повръщанедо 80%до 5% (тромбози), до 30% (емболия)
Дихателна ф-я“клокочещо“ дишане, дихателна аритмияРядко
Пулснапрегнат, разреден или учестенслаб, учестен
Парези и параличиХемиплегия с хиперрефлекия или липса на потиснати рефлексиДа, едностранно
Патолог. рефлексиДвустранноЕдностранно
Скорост на прогресиране на неврологичната симптоматикаСтремителнаПостепенна (тромбоза), бърза (емболия)
ГърчовеСравнително рядко, при субарахноидален кръвоизлив – до 30%Рядко (тромбози), често (емболии)
Менингеален синдромДоста честоПонякога
Неконцентриран, блуждаещ погледХарактеренВ редки случаи
Стволови разстройстваПрогресират бързо Прогресират бавно
Гръбначно-мозъчна течностналягането е повишено, ликвор с примеси от кръвналягането е нормално, ликворът е прозрачен, безцветен
Състояние на съдовете в очните дънаДиаметърът е изменен, кръвоизливИзменения от склеротичен характер

Коректната диагностика на инсулта позволява бързо определяне на истинската причина за инцидента. От нея зависи оперативният избор на терапевтична схема.

Важно значение има първичното обследване с оценка на дихателна, съдечната и съдовата с-ми, както и неврологичният преглед.

Някои проявления свидетелстват за тумор в мозъка, транзитни исхемични атаки, предозиране на наркотици. За да се изключат „страничните“ причини, се отделя внимание за изграждане на достоверна диагноза. Съвременната апаратура има съществен принос за това. Към момента най-информативни се явяват МРТ, КТ, ТСD, УЗИ и детекция на микроемболи. Всяко от тях помага да се идентифицира огнището на инсулта и да се изведе ясна визия на поражението.

Компютърна томография

С нея се установява характерът на нарушението – ясно да се види наличието или отсъствието на кръвоизлив. Данните от томографията  дават база за решение дали да се предприеме спешно хиругично вмешателство или комплексна тромболитична терапия.

За исхемичен инсулт свидетелстват зони със снижена плътност в някои участъци на мозъка. Измененията може да се наблюдават още 12 до 24 часа от изявата на началните признаци.

Хеморагичн. инсулт се визуализира като вътремозъчни хематоми, като са видими размери, разположение и т.н. На снимките излизат изменения и в най-дълбоките структури на мозъка.

В последно време компютърната томография се превърна в основен метод за изследване при подозрение за инсулт. Неговата точност е 95-100 %.

Методът често се комбинира с ангиография (с контрастно в-во) за оценка на степента на свиване на артериите и при аневризми. Такова комплексно обследване дава пълна инф. за статуса на кръвоносн. съдове.

Магнитно-резонансна томография

Оценява насищането на тъканите с водород и отчита особени магнитни свойства. Ядреният резонанс е най-точният и чувствителен вариант за изследване, при който прослойно се визуализират всички структури на мозъка.

ЯМР дава информация за прогнозирането на по-нататъшното развитие на измененията. При необходимост от екстрена диагностика за определяне на наличието и обхвата на мозъчния кръвоизлив методът не е така ефикасен, колкото КТ.

Пълна информация магн.-резонансната томография, включително къде се прави в големите областни градове у нас, е дадена ТУК: Справочник за ЯМР: какво и как се вижда. Къде да си направим? 

Транскраниална доплерова сонография

Представлява метод за проследяване на състоянието на кръвние поток в разните структури на гл. мозък. Чрез специални датчици, разположени по слепоочието, се засича скоростта на движение на кръвта по артериите и вените.

симптоми на инсулт, белези на инсулт, лице, изкривяване,
Видим признак е двигателната способност на пострадалия

При предполагаем инсулт показва дали има нарушено кръвообращение, евентуални тромби или патологии на съдовете, състоянието на венозните стени. Чрез нея се виждат стенози на вътречерепните съдове, два информация за спазми на артериите, които са потенциален източник на бъдещ субарахноидален кръвоизлив.

Използва се за мониторинг на ефекта от провеждането лечение. В съчетание с други диагностични методи като ЯМР и ангиография позволява максимално точно да се определи механизмът на острото нарушаване на мозъчното кръвообращение. Обследването се повтаря след 2-4 часа, за да се сравнят резултатите.

Ултразвуково изследване

УЗИ на гл. мозък не се практикува, защото методиката показва изключително меки тъкани. Но този диагностичен метод се „впряга“ в работа, за да се оцени статусът на болния по косвени признаци.

Търсене на микроемболи

Методът се ползва за определяне на количеството и локацията на тромби в мозъчните съдове. Той има приложение по време на терапията, за да се оцени ефикасността на назначените лекарства в динамика.

Причини за инсулт

Инсултът се произвежда

 • или от запушване на кр. съд (прекратяване на кръвоснабдяването);
 • или от изпускане на кръв от него (спукване или просмукване през стената).

Непосредственият извършител на „удара“ в първия случай е тромб, ембол или продължителен спазъм. Във втория случай – внезапен разрив или пропускане на артерия или вена.

Зад непосредственият извършител стоят цял набор от причини, довели до формирането на тромб или ембол, за приживяване на значим спазъм или разрив на кр. съд. Косвените причинители се определят като рискови фактори.

Рискови фактори за инсулт

Възраст, пол и раса

Главният фактор на риска е възрастта. Мозъчен инцидент при млади хора се регистрира по изключение (един на 90 000 души). При 45-годишните все още рискът от инсулт и относително нисък. Но оттам нататък вероятността стремително нараства. В диапазона до 65 г. вероятността става един на 30 души, а след 80 г. – един на 45 души.

Една генерализирана статистика казва, че 30 % от инсултите поразяват хора в трудоспособна възраст.

Рискът от развитие на мозъчен инцидент при мъжете е с 30% по-висок, отколкото при жените. Затова инсулт се регистрира при един от четирима мъже и при една от пет жени. Но това съотношение е характерно само до 64-годишните. Оттам нататък рискът се изравнява.

Анализи на демографските х-ки на пострадали сочат, че остри нарушения се наблюдават основно при хора в трудоспособна възраст. Средната възраст при хеморагичната форма е по-ниска, отколкото при исхемичната. Представителите на монголоидната раса по-често понасят хеморагичен, отколкото исхимичен инцидент. В Китай мозъчни кръвоизливи се отбелязват при 27.5% от общото число на инсултите. Това е твърде високо спрямо Сев. Америка и Европа.

В САЩ афроамериканците страдат два пъти повече от мозъчни кръвоизливи, отколкото бялата популация. При японците честотата на патологията е 55 на 100 000 души, което е почти равно на ситуацията в черната раса.

При индийците в Сев. Америка е регистрирана повишена заболеваемост и смъртност в сравнение с бялата и черната раса.

Зависимостта на хеморагичния инсулт от расовата и етническата принадлежност вероятно се базира на особености в строежа на съдовите стени, но причините и подпомагащите фактори не са докрай изучени.

Причини за инсулт, Рискови фактори за инсулт, Възраст, пол, раса, Наследственост, Лечение на инсулт, Лекарства за инсулт, Билки за инсулт, Лечение у дома, Възстановяване и рехалибитация при инсулт
Какво се случва при: 1-исхемичен и 2-хеморагичен инсулт

Други значими фактори:

 • Пушене и алкохол – изявяват се като основни, особено в напреднала възраст. Те многократно вдигат риска от сърд.-съдови патологични изменения, както и подкрепят наднорменото тегло;
 • Лекарства, контрацептиви – неправилното или самоволно изписване на медикаменти, определени препарати и контрацептивите могат да провокират болести на сърцето и кръвта, които да станат причина за възникване на инсулт. Вероятността значително се вдига при приемането на противозачатъчни с естрогени;
 • Наднормен холестерол – нередовното и пренаситено с мазнини хранене, произтичащото от него наднормено тегло и скоковете в стойностите на холестерола в съчетание се превръщат в мощен провокатор за съдови инциденти;
 • Високо кръвно – то е силен провокатор, особено в комбинация с други фактори. С изострено внимание трябва да са бременните с високо кръвно и жените на орална контрацепция;
 • Заседнал стил на живот – той причинява сърд.-съдови изменения и заболявания, а те създават условията за инсулт. Съзнателното движение и упражняването на активности се отразяват и върху други фактори като теглото, кръвното, кр. захар и т.н.;
 • Стрес и тежки преживявания – те имат огромна роля във възникването на инсултите. Психич. състояние е съществен елемент, нервните натоварвания  вдигат риска от заболяване и особено се отразяват на вече понесли един такъв инцидент. Сред обичайните причини са преживяването на сътресения в живота като развод, загуба на близък или имущество. Сериозен фактор е депресията, която съпровожда влизането в менопауза при част от дамите.

Изредените условия са дотолкова обичайни за съвременния стил на живот, че няма човек, при който да отсъстват на 100%. Водещ фактор при жените е затлъстяването, при мъжете – алкохолизмът.

Комбинацията от няколко фактора е нормална и не прави впечатление. Не е изключение следната комбинация: жена, пушачка, ползва контрацептиви, работи усилено, преживява периодични стресови моменти, храни се на крак, теглото й нараства, няма време за спорт и понякога вдига кръвно. Едва ли бихме определили дамата като болен човек, но тя съчетава в себе си пълният набор от най-силни провокатори на мозъчни инциденти.

Отделно, инсултите се провокират от ред заболявания, като тяхно усложнение.

Най-мощенм фактор са хипертонията, исхемичната бол. на сърцето и атеросклерозата.

Внезапно влошаване на мозъчното кръвоснабдяване настъпва при запушване на сънните артерии (30% от случаите на исхемичен инсулт), при съдов спазъм и тромбоемболия.

Тромбите произтичат от сърдечните патологии: след миок. инфаркт, мерцателна аритмия, придобит порок на сърцето примерно при ревматизъм. Образуван в сърцето тромб се придвижва с кр. поток и някъде причинява запушване.

Емболът пък се явява откъсната от съдовите стени частица атеросклеротична плака, която попадайки в по-малък церебрален съд води до пълното му запушване.

Възникването на хеморагичен инсулт пък се свързва със загуба на елатичност и изтъняване на съдовите  стени вследствие на атеросклероза на мозъчн. съдове, системен васкулит и др.

Кръвоизливът в определени случаи е обусловен от аномалии и малформации, водещи до аневризма. При скок на кръвното се добавя още един тласък в процеса, водещ до разрив на съд.

В по-редни случаи инсултът е следствие от заболявания на кръвта като хемофилия и тромбоцитопения, или от неадекватна терапия с антикоагуланти и фибринолитици.

Да прибавим и диабетът, след като огромен процент от притежателите на тази диагноза загиват вследствие на инсулт.

Наследственост

Инсултът предава ли се по наследство? Наследственият фактор отдавна е известен факт за науката. На болните се съставя анамнеза, която отчита прекарани инсулти в семейството и болести на кръвоносн. с-ма.

Изследванията продължават, зависимостите се извеждат, но в общи линии е известно, че предаването става по полов признак: от майка към дъщеря и от баща към син. Ако някой от родителите преди настъпването на 65-тата си година е прекарал инсулт, то вероятността от същото заболяване при детето се вдига 4 пъти.

Лечение на инсулт

Лечението се провежда в болница. С помощта на лекарства се отпушва кр. съд (при исхемичен) или се предприема хирургия за отстраняване на кръвоизлива (при хеморагичен). В определени сл.  се прилага комбинирана терапия с препарати, които снижават кръвното и спазмолитици. Останалите компоненти на терапията се определят от конкретната причина и статус на болния. Възможно е включването на седативи, кръвоспиращи, поливитамини, диуретици, кортикостероиди и др. препарати.

В болницата се следят жизнените показатели – наличието на съзнание, пулс, налягане, оценява се тежестта на увреждане на мозъка. Главното направление е да се избегнат усложнения.

Лекарства и билки при инсулт

Нар. и природни средства намират приложение в профилактичните действия срещу инсулт и във възстановителния период, когато острата криза е преодоляна. След като премине непосредствената опасност за пострадалия и нег. живот, постепенно започва по-цялостното оздравяване на тялото, а в това фитосредствата и дом. способи имат място и са се доказали.

Домашните рецепти следства да се разглеждат изключително като спомагателни терапевтични методи и винаги е от полза да бъдат съгласувани с лекуващия специалист.

Нар. медицина предписва при инсулти пелин, мед, лимон, зм. мляко, мехлем от даф. лист, ред билкови сборове. За №1 са провъзгласени боровите шишарки. Салвията помага да се възстанови речта, мащерката помага за преодоляване на парезите и т.н.

Възстановяване след инсулт

(лечение у дома)

Възстановителните инициативи трябва да стартират възможно най-бързо, щом общото състояние на пациента се стабилизира. Близките му активно се въвличат в този процес, който е бавен и изисква грижа и последователност. С инсулта са свързани разни проблеми, които поетапно ще се решават у дома.

Типични проблеми за решаване у дома

 • Слабост и паралич на крайници – възстановяването се провежда от физиотерапевт, при необходимост – от рехабилитатор. Подбира се спомагателно средство за придвижване;
 • Повишен мускулен тонус или спастичност – чест проблем след инсулти. Крайниците може да останат в неестествено положение и да се провокира проблем със стави и болка. Ставите се раздвижват с физиотерапия, мускулите се отпускат с миорелаксанти;
 • Нарушения в речта, писане и четене – логопедично лечение;
 • Нарушения при гълтане – проявява се при 45% от прекаралите инсулт. Преодолява се чрез подаването на лека и безопасна храна, в правилно (изправено) положение. Практикува се концентриране върху гълтането. ;
 • Зрителни нарушения – пациентът се обучава да се справя с ежедневните дейности при намалено зрение или намален обхват;
 • Нарушено функциониране на пикочен мехур и черва – в някои сл. се оставя катетър и се стимулира спонтанното уриниране. Червата страдат от залежаването, което се коригира с диета;
 • Психически нарушения – депресия, прекомерна емоционалност или тревожност са типични за слединсултния период. Лечение е медикаментозно;
 • Епилепсия – при част от пострадалите възникват епилептични припадъци, което става в период от 6 до 24 мес. след инцидента. При първи припадък задължително се вика линейка.

Ограничения след инсулт в първите две седмици: пътуване със самолет, посещение на сауна, понасяне на силно напрежение или тежка физич. работа, дори и симптомите да са отшумели. За период от 3 до 6 мес. е забранено шофирането.

Оценка на читателите
[Гласували: 0 Средно: 0]
, , , , , , , ,
Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.