Исхемичен инсулт вляво или вдясно: Критични дни, белези, ТЕЛК, лечение, възстановяване

♠ Какво е ♠ Да разграничим термините ♠ Причини за исхемичен инсулт ♠ Особености ♠  ♠ Инсулт от лява ♠ … Продължете с четенето на Исхемичен инсулт вляво или вдясно: Критични дни, белези, ТЕЛК, лечение, възстановяване