Повишени лимфоцити в кръвта: болести и причини. Под нормата. Диагностика и лечение

♠ Видове кръвни клетки ♠ Що е лимфоцит ♠ Колко са в кръвта? ♠ Живот на лимфоцитите ♠ Норма ♠ Норма за деца ♠ Реакция или болест? ♠ Повишени лимфоцити ♠ Болести и причини ♠ Далак и лимфоцитоза ♠ Рак на кръвта ♠ Макроглобулинемия ♠ При ХИВ

Още в текста: ♠ Лимфоцитоза при жените ♠ Лимфоцитоза при децата ♠ Симптоми на лимфоцитоза ♠ Лимфоцити в урината ♠ Понижени лимфоцити ♠ Лимфоцити при бременност ♠ Диагностика на лимфоцити ♠ Типични и атипични имунни клетки ♠ Лечение и профилактика ♠ Как да дадем правилно кръв, за да не получим грешен резултат

Минаваме през изследване на кръвта и в резултатите виждаме: лимфоцитите са повишени. Или понижени. Заболяване ли е и как се лекува?

За кръвните клетки накратко

Кръвта представлява вид съединителна тъкан. Тя съдържа три типа клетки, които наричаме кръвни клетки или кръвни телца. Те „плуват“ в течно вещество.

Видове кръвни клетки

Кръвните телца се делят на три вида: еритроцити, тромбоцити и левкоцити.

Тромбоцити участват в процеса на съсирване на кръвта. От тях зависи дали ще се образува съсирек – тромб. Ако сте склонни на подобна болест или имате извъннормени тромбоцити, информирайте се за тях ТУК: Норма на тромбоцити, причини за отклонения.

Еритроцити отговарят за транспортирането на кислорода из организма. Те са червените клетки, чийто недостиг ни разболява от анемия. При еритроцитите гледаме не само количеството, но и техният размер и форма, скоростта им на утаяване (СУЕ) и дали се засичат в др. телесни течности като урина и секрети. Ако са ви открили отклонения в еритроцитите, детайлите ще откриете ТУК: Норма на еритроцити, връзката им с хемоглобина. 

как изглежда лимфоцит
Т-лимфоцит: увеличението разкрива неговата красота

Левкоцитите са част от защитната система на тялото срещу вредоносни микроорганизми. Те са белите кр. клетки, войни от крепостта на собствения ни имунитет. Тук ще разгледаме разновидностите левкоцити и подробно една от тях – лимфоцитите.

Видове левкоцити

Левкоцитите се делят на разновидности заради различната служба, която изпълняват в тялото.

Главното делене между тях е на гранулоцити и агранулоцити.

Гранулоцити са по-крупната част от левкоцитите, съставят от 50 до 80 % от общото количество. Наричат се още зърнести левкоцити, защото във вътрешн. им течна среда са разположени гранули – едри органели, които разграждат проникнали отвън вещества.

Гранулоцитите са три разновидности – еозинофили, базофили и неутрофили.

Еозинофилите умеят да хващат микроорганизми и да ги преработват. Тези клетки участват във възпалителните процеси. Те неутрализират хистамина, отделян при алергичен отговор на тялото.

Базофилите съдържат голямо количество серотонин, левкотриенти, простагландини и хистамин. Те участват в алергичн. реакции от бърз тип.

Неутрофилите – също като еозинофилите, умеят да поглъщат (фагоцитоза). Те се струпват в огнищата на възпаление.

Агранулоцити или незърнести левкоцити също участват в защитната система. За разлика от предходния вид обаче, те нямат едри включвания в цитоплазмата си – нямат гранули.лимфоцити, еритроцити, тромбоцити,, кръвни клетки, клетки на кръвта

Незърнестите левкоцити са моно- и лимфоцити.

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!

Моноцитите също са способни да поглъщат чужди частици, попаднали в тялото. Отговарят за разграждането на съсиреци, имат отношение към раковите образувания и инфекциите.

Лимфоцитите – ето и последното звено от подреждането на кръвните клетки, участват в неутрализирането на болестотворни микроорганизми, попаднали в тялото.

Те имат разновидности със специализирани функции.

Ние продължаваме с лимфоцитите, а ако имате високи левкоцити, общата информация за тях сме подредили ТУК: Левкоцитоза и левкопения: норми според възрастта и други ценни подробности.

Какво е лимфоцит и как действа

До лимфоцитите стигнахме в края на класификацията, но те са главни клетки на имун. система. Осигуряват клетъчния и хуморалния имунитет.

Клетъчен имунитет – лимфоцитите пряко контактуват с болестотворните причинители;

Хуморален имунитет – лимфоцитите изработват антитела (в-ва), свръзващи се с болестотворните причинители и безвредно (за човека) ги извеждат.

Колко са лимфоцитите в кръвта?

Тялото е икономична система. Тя поддържа едно разумно ниво от имунни кл., които като стражи обикалят ареала си и наблюдават за проникване (левкоцитите се придвижват сами, те буквално обхождат тъканите в търсене на „нарушители“).

Нормално, в здравия организъм се намират толкова клетки, колкото са потребни за поддържане на обичайния контрол.

Какво става при проникване на болестотворен агент? Тялото започва ускорено да синтезира още лимфоцити – подкрепления за редовната стража, за да може имунният отговор да бъде адекватен на заплахата и тя да бъде елиминирана.

Следователно: колкото повече болестотворни агенти (бактерии, патогенни гъбички, вируси) проникнат, толкова повече допълнителни лимфоцити биват изработени. Кръвта се насища с големи количества от тях, а в зоната на инфекция се получава буквално струпване на имунни кл.

Ето и отговор на въпроса какво означават повишени левкоцити: щом тялото ги е повишило, значи има заплаха, с която в момента се бори. Възможно е тази заплаха да е остра форма на възпалително заболяване, а може и вече да се е получила хронична форма.

Видове лимфоцити и службата им

Според строежа си лимфоцитите са два вида:

 1. Големи гранулирани;
 2. Малки.

Според функциите си лимфоцитите са:

 • В-лимфоцити;
 • Т-лимфоцити;
 • NK-лимфоцити.

В-лимфоцитите (Б-клетки) са способни да разпознават несобствените протеини и да изработват срещу тях антитела. Повишено ниво от тази разновидност се наблюдава в кръвта на пациенти, които развиват дадена болест за първи път. Дефакто те са характерни за болести, от които се боледува еднократно като варицела, рубеолата, морбили и т.н.

Видове лимфоцити, Т-клетки, В-клетки, Т-килъри, Т-хелпери
В-лимфоцит отблизо

Т-лимфоцитите (Т-клетки) са Т-килъри, Т-клетъчни рецептори, Т-супресори и Т-хелпери.

Т-рецепторите разпознават чужеродните протеини.

Т-килърите унищожават негодните клетки –  поразени от външен агент и анормалните (раковите), които са претърпели вътрешно патологично изменение;

Т-хелперите стимулират изработването на антитела към възбудителите на заболявания;

Т-супресорите потискат изработването на антитела, когато опасността за организма вече е отминала.

NK-лимфоцити отговарят за качеството на клетките в организма. Тяхната задача е да унищожават отличаващите се от нормалните (например раковите). НК-лимфоцитите са интересна популация, казват им още нулеви. Те продуцират протеини с уникалната способност да пробиват пори в мембраните на вражеските клетки.

За разлика от Т-килърите, натуралните килъри идентивицират и ликвидират чужеродните протеини, без да се развие специфична имунна реакция.

Отделно сред Т и В-клетките има такива, които събират и пазят информация за чуждите агенти, с които системата се е сблъсквала.

Т-лимфоцитите създават имунна памет, когато процесът е завършил на ниво клетъчен имунитет.

В-лимфоцитите създават имунна памет за процеси, при които са изработвани антитела.

Живот на лимфоцититекръв, кръвни клетки, видове клетки на кръвта

Кръвните телца, включително лимфоцитите, се „раждат“ от червения кост. мозък, където се сформират от стволови клетки.

Съществен орган в този процес (и в имунната с-ма) е тимусът. В тази жлеза постъпват само сформирани лимфоцити. В нея те съзряват и се разделят на групи (диференцират се спрямо бъдещите им функции). Тази част от процеса е един вид имунологично обучение на клетките.  Част от имунните клетки се доразвиват в далака.

Напълно сформираните клетки на имунитета образуват лимфни възли – струпвания на лимфоцити по хода на лимфните съдове. Възлите имат капацитета да се увеличават по време на възпалителни процеси. Ето защо възпаляването им е знак за заболяване и важен диагностичен признак.

Ако сте с подути възли, може да последвате линка ТУК: Определяне на заболяването по мястото на подутия лимфен възел. 

Ниво на лимфоцити в кръвта

Колко трябва да е количеството на лимфоцитите в кръвта? Какви цифри, отразени в нашите резултати от кръвни изследвания, ще ни успокоят и кои са сигнал за тревога?

Норма

Нормата е лимфоцитите в кръвта да съставляват 18 – 40% от всички от левкоцитното звено. Това съответства на 1,2 – 3,5 х 109/л. Количеството лимфоцити зависи от възрастта и състоянието на тялото.

ВъзрастАбсолютно съдърж. на левкоцити (109/л)Процентно съдържание към всички левкоцити (%)
От 0 до 1г.2 до 1145 до 70
1 до 2 г.3 до 9,537 до 60
2 до 4 г.2 до 833 до 50
5 до 10 г.1,5 до 6,830 до 50
10 до 16 г.1,2 до 5,230 до 45
От 17 г.1 до 4,819 до 37

Тези показатели много ограничено се влияят от пола. При жените по физиологични причини има по-високо съдържание на лимфоцити (до 55%), свързано с менструационния цикъл и с бременността. Повишението не се възприема като патология.

Освен от пола и възрастта, количеството лимфоцити зависи от психоемоционалното състояние, храненето, темп. на околната среда. Принципно клетките реагират на разни външни и вътр. фактори.

Въпреки че се вземат предвид описаните индивидуални предпоставки, за клинично значими изменения се възприемат изменения с повече от 15%.

Нормата при децата има още по-широк диапазон – колебания с 30-70% от посочените стойности. Организмът на малкия човек току-що се опознава с ок. среда и си образува защитна с-ма.

Тимусът, далакът, лимфн. система и органи, въвлечени в имунния отговор, при децата функционират доста по-активно, отколкото при възрастните. С настъпването на старостта тимусът въобще затихва, а функц. му се поемат от други лимфни тъкани.

Норма на лимфоцити при децата

В таблицата са нормалн. стойности на общото количество левкоцити и на лимфоцитите от раждането, детайлно диференцирани според възрастта.Норма на лимфоцити при децатаНорма на лимфоцити при децата

С какво изменението на лимфоцитите е страшно?

Без паника!

Повишеното к-во лимфоцити се означава като лимфоцитоза. Увеличеното количество клетки над норма в % е относителна лимфоцитоза, а като абсолютна стойност – абсолютна лимфоцитоза. По този начин:

Повишени лимфоцити при възрастния човек се счита съдържание, надхвърлящо горен лимит (4,00 х 109/л);

При малките съществува известна (не особено строга) градация по възрасти: при бебетата и малките до училищна възраст за „високи лимфоцити“ се приемат стойности от 9,00 х 109/л и повече;

На 7 години горната граница се снижава до 8,00 х 109/л.

Откритите в общия кръвен анализ повишени лимфоцити при възрастен човек не трябва да плашат със стойностите си, когато:

 • Повишението е след физич. усилия, активни тренировки, отдих на плажа с цел шоколадов загар, сватба или друго значимо събитие;
 • Повишението е отчетено в периода на менструацията (точно пред, по време, непосредствено след цикъла). В тази фаза ендометриумът развива асептично възпаление с некрози, отоци, инфилтрация на левкоцити, които се не отчитат като действителен възпалит. процес (физиологично явление);
 • Изменението е отчетено през бременност, когато се снижава имунитетът. Организмът се опитва да не допусне реакция между плода и майката (плодът има на 50% чужда информ.), затова ограничава собствената си защита, като изменя и бройката на циркулиращите лимфоцити.

Реакция или признак за нова болест?

Лимфоцитите са пълноправен диагностичен показател в общата кр. картина. Тяхната стойност в резултатите дава ценна информация на лекаря и му помага да се ориентира в каква посока да търси причината за оплакванията на болния.

Как се разчитат данните?

От разказаното дотук би следвало, че колкото повече са лимфоцитите, толкова по-здрава е имунната защита на тялото. Но от друга страна лимфоцитите се увеличават, когато има реална заплаха – значи са лош показател? Действително има ситуации, в които повишаването на лимфоцитите е положителен симптом. Но на практика не е толкова просто.

Преди всичко изменението на количеството лимфоцити винаги указва проблем. Те не се произвеждат просто така, а за да се справят с определен проблем. Задача на лекаря е да установи защо.

Например лимфоцити над нормата се откриват при възпалителни процеси. Но има една тънкост – наднормените стойности са свидетелство, че болестта вече не е в начален етап, още по-малко в инкубационен.

Лимфоцитите се множат във фазата, когато острата форма на болестта преминава към подостра или към хронична. Същото се случва и щом възпалението стихва.

Следователно лимфоцити над нормата показват инфекция, но и са обнадеждаващ признак, че се отива към излекуване.

Но пък изключително повишени с-сти (изразена лимфоцитоза) са признак на сериозна болест. Същото е и с понижени стойности – ниски лимфоцити. По-нататък ще разкажем защо.

Как се определят лимфоцитите

За изследване на този параметър се дава кръвна проба и се извършва общ клин. анализ. Кръвта се дава на гладно, като предния ден не са предприемани тежки физически натоварвания, не сте спортували, не сте яли мазна х рана, а в последните 2-3 часа – и не сте пушили.

Кръв се взема от пръста, по-рядко от вена.

Общият кр. анализ ще даде съотношението между различните типове бели кр. клетки. Това представлява левкоцитарната формула – доста по-информативна от абсолютната стойност на един показател.

В листа с резултатите изследваните параметри са указани с английски съкращения. Лимфоцитите се изписват като LYMPH, също LYM или LY. Срещу тях се указва съдържанието на кръвни телца в единица обем кръв, а също и нормата. Параметърът може да е изписан и като „абс. лимфоцити“ или „лимфоцити абс“.

лимфоцити, левкоцити, имунни клетки, работа на имунната система
Ето как работят лимфоцитите – „залепват“ се за „нарушителя“ и го обезвреждат

Възможно е да видите процента на лимфоцитите в общото количество левкоцити.

Указаният резултат винаги се разглежда спрямо конкретно указаната норма. Тя е съобразена с диагностичните способности на апаратурата в конкретната лаборатория, извършила анализа, и може да се различава с малко от нормата на друга подобна лаборатория.

Отношението между лимфоцитите и други кръвни кл. е още по-информативен показател. Той позволява разкриването на още по-детайлни картини.

Например

Повишени лимфоцити и понижени неутрофили

са изменение, характерно за

 • патологии на съединителната тъкан (ревмат. артрит, системен лупос);
 • някои вирусни патологии (ОРВИ, хепатити, ХИВ);
 • бактер. и гъбични инф.;
 • ендокринни разстройства (микседем, тиреотоксикоза, болест на Адисон и др.);
 • патологии на ЦНС;
 • страничен ефект от лекарства.

Крайно високи с-сти (изразена лимфоцитоза) се наблюдава при доста сериозни заболявания като:

 • Хронична лимфолевкоза;
 • Хиперпластични процеси на лимфната с-ма (макроглобулинемия на Валденстрьом).

Но по-често причина за повишаване на лимфоцитите са вирусните, бактер. и паразитните инфекции като рубеола, грип, варицела, морбили, коклюш, епидемичен паротит, дифтерия, инфекц. мононуклеоза, аденовирусна инфекция, токсоплазмоза малария, корем. тиф и др.

Очевидно, че много от изброените инфекции са „детски“ – малкият организъм за първи път се сблъсква с причинителя и лимфоцитите му още не са го запомнили.

Аналогична ситуация протича при ваксинация – клетките, отговарящи за „паметта“ на имунната с-ма, придобиват информация за чуждата антигенна структура, за да може при повторна среща да дадат решителен отпор.

За жалост, не за всички инфекции се изработва устойчив пожизнен имунитет. И не всички се предотвратяват с ваксини. Например все още не е открита такава срещу сифилис и малария, а профилактиката на туберкулозата и дифтерията стартира буквално с раждането (поради което тези заболявания са все по-редки).

Повишени лимфоцити

(лимфоцитоза)

Защо се повишава съдържанието на бели кр. телца? Ще разгледаме общите причини за този симптом.

Видове лимфоцити, Т-клетки, В-клетки, Т-килъри, Т-хелпери
Още едно красиво изображение на кръвните клетки, на които се строи животът ни

Първото предположение е, че повишените лимфоцити бележат инфекциозно заболяване. Инфекциите, особено вирусните, заставят имунната с-ма да изработи повишено количество Т-килъри и NK-клетки. Такъв тип лимфоцитоза се нарича реактивна.

Към вирусните инфекции, които провокират скок на лимфоцитите, се числят: грип, СПИН, инфекциозна мононуклеоза, херпес, вирусни хепатити, аденовируси, шарките, паротит.

Към бактериалните и протозойните инфекции, които се бележат с повишени лимфоцити, се числят: туберкулоза, сифилис, бруцелоза, токсоплазмоза.

Внимание! Далеч не всяка бактериална инфекция се съпровожда с лимфоцитоза. Не малко бактерии се унищожават от други видове левкоцити.

И все пак лимфоцити над нормата са свидетелство за инфектиране, като към причинителите ще добавим гъбички, прости или многоклетъчни паразити. Когато симптомите на заболяването не са очевидни, се повеждат допълнителни анализи.

Увеличено количество на бели кр. клетки понякога се регистрира известно време след оздравяването. Това е постинфекциозна лимфоцитоза.

Заболявания на кръвотворната система

Още една причина за възникване на лимфоцитоза са патологиите в кръвотворенето (левкози) и в лимфните тъкани (лимфоми). Част от тях имат злокачествен характер.

При този тип болести кръвта се насища с лимфоцити, но имунните клетни не са пълноценни и не могат да изпълняват функциите си.

Основни заболявания на лимфната и кръвоносната с-ми, които са способди да причинят лимфоцитоза, са:

 • Лимфобластна левкоза (остра и хронична) – левкемия;
 • Лимфогрануломатоза – злокачествен лимфом, болест на Ходжкин;
 • Лимфома – неоплазми на лимф. тъкан;
 • Лимфосаркома – злокачествено образувание на лимфн. тъкан;
 • Миеломна болест.

Други причини

Болестите не са единствените, които провокират увеличен брой имунни клетки. Тялото синтезира повече, когато е под стрес или външните фактори разстройват процесите му.

Към провокаторите принадлежат:

 • Прекомерен прием на алкохол и цигари;
 • Наркотични в-ва;
 • Някои лекарства: определени аналгетици, антибиотици, противогърчови като фенитоин, антипаркинсово като леводопа и др.
 • Към естествените провокатори принадлежат:
 • Периодът преди менструация;
 • Продължително гладуване и диети;
 • Продължителна употреба на високо-въглехидратна храна;
 • Стрес;
 • Обитаване или прекарване на повече време във високопланински местности;
 • Тежък физич. труд, тежки тренировки.

Високите лимфоцити могат косвено да водят и към:

 • Алергична реакция;
 • Отравяне с токсични в-ва, тежки метали;
 • Спад в имунитета;
 • Ендокринни нарушения като намалена функционалност на яйчниците или щитов. жлеза, акромегалия (хипофизата) и др.;
 • Неврастении;
 • Недостиг на вит. В-12;
 • Претърпяване на травма или раняване;
 • Премахване на далака;
 • Някои ваксини;
 • Лъчева болест;
 • Ранни стадии на някои онкопатологии.

Много автоимунни заболявания (тоест атаки на имунната с-ма към собствени здрави клетки) се съпровождат с лимфоцитоза. Такива са:

 • Болест на Крон;
 • Ревматоидни артрити;
 • Сист. лупус еритематозус.

Лимфоцитозата е временна и постоянна. Временният тип се провокира от инфекции, травми, отравяния, лекарства и други преходни фактори

Далак и лимфоцитоза

Далакът е място за разпадане на имунните клетки. Когато по медицински причини се пристъпи към хирургично премахване, у пациента се получава временна лимфоцитоза.

Впоследствие съставът на кръвта се връща към нормата и количеството на т. клетки се стабилизира.

Онкологични заболявания

Най-опасните причинители на лимфоцитоза са онкологични патологии, които поразяват кръвотворната с-ма. Тази причина никога не трябва да се изпуска от внимание и когато не се открива друга външна или очевидна причина за повишеният показател в кр. картина, препоръката е да се примине към обстойно изследване за онкопатологични изменения.

Най-разпространените хемато-онколог. Заболявания с лимфоцитоза са острите и хронични лимфобластни левкози.

Рак на кръвталимфоцити, кръв, левкеция, рак на кръвталимфоцити, кръв, левкеция, рак на кръвта

Остра лимфобластна левкемия (левкоза) е тежко заболяване на кръвотворната с-ма, при което в костн. мозък се сформират незрели имунни клетки. Те не са способни да изпълняват своите функции. Заболяването по-често поразява децата. Едновременно с повишаването на количеството лимфоцити се наблудава спад в количеството на еритроцитите и тромбоцитите.

Левкемията се потвърждава с помощта на пункция на кост. мозък за вземане на проба за изследване. Тъй се засича к-вото незрели клетки – лимфобласти.

Хронична лимфоцитна левкемия е характерна за възрастните хора. При нея се наблюдава значително увеличаване на нефункционалните клетки от В-тип. Типично за това заболяване е бавното развитие и трудното, почти невъзможно лечение.

При диагностиката се отчита на I място общото количество клетки тип В. Възможно е да се засекат  туморни клетки. За уточняване на диагнозата се провежда имунофенотипизиране.

Макроглобулинемия на Waldenstrom

Другото наименование е лимфоплазмоцитен малигнен лимфом – злокачествено размножаване на В-клетки. Преминали в изменен, патологичен вид, те започват да произвеждат моноклонални антитела. Тези „изродени“ клетки IgM сгъстяват кръвта, нарушават коагулацията й, отлагат се в тъканите. Под влиянието им се инфилтрират тъкани, включително костен мозък, нарушава се нормалното състояние на кр. с-ма.

Клиничната картина е: слабо изменение на структурата на лимфните възли, увеличаване по размер, кървене от венци, намалено зрение, разрастване на кръгли лимфоидни кл. и др.

Диагнозата е върху лабораторни анализи.

Лимфоцити при ХИВ

Човешкият имунодефицитен вирус поразява непосредствено клетките на имунната система и провокира тежко заболяване – СПИН (синдром на придобитата имун. недостатъчност).

Ето защо даденият вирус не може да не се отрази на количеството на лимфоцитите в състава на кръвта. Обикновено лимфоцитозата бележи ранните стадии. С прогресиране на болестта имунната с-ма става все по-слаба и по-слаба и лимфоцитозата се заменя с лимфопения (ниски лимфоцити).

При СПИН се засича и снижаване на количеството на други кръвни телца като тромбоцити и неутрофили.

Подробности за патологиите, провокиращи повишаване на лимфоцитите, ще видите ТУК: Алергии, хепатити А и Б, шарки, заушки и други, повишаващи лимфоцитите в кръвта.

Лимфоцитоза при жените

При съдържанието на лимфоцити в кръвта няма съществени полови различия. При мъжете и при жените количествата са приблизително еднакви.

Но при бременност обикновено се наблюдава умерена лимфопения (ниски лимфоцити).

Обратно, повишаването на лимфоцитите в кръвта на бременната може да нанесе вреда на плода, който има друг генотип в сравнение с майката.

Но като цяло количеството на дадените клетки не се намалява под пределите на нормата. Подобно явление се наблюдава, когато имунитетът на майката е ослабен или се прекарва заболяване.

Повишените лимфоцити при бременните създават риск за преждевременно прекъсване на бременността. Затова след зачеването се контролират тези клетки. Контролът се изразява в периодични изследвания – задължително в първия и втория триместър.

Менструация

Определени фази от менструалния цикъл се бележат с повишено съдържание на имунни клетки. В частност подобна проява има при предменструалния синдром. Но повишението трябва да бъде незначително и да не надхвърля пределните граници.

Лимфоцитоза при децата

имунитет, имунна система, лимфоцити, имунни клетки
Начинът, по който се изгражда имунитетът

При раждането нивото на лимфоцитите е относително ниско. После стартира усиленото синтезиране на бели кр. телца. Този процес започва от първата седмица от живота. В този момент в кръвта се „събират“ много лимфоцити – повече спрямо тези на възрастните.

Причината за повишени лимфоцити при бебе са абсолютно естествени – бебето е слаб организъм и е в процес на настройване. С израстването количеството на клетките спада и в определена възраст то става по-малко, отколкото са неутрофилите. По-нататък количеството на лимфоцитите започва да се приближава до нивото на възрастен.

Кога има повод за бепокойство?

Количество лимфоцити над нормата за определената възраст е признак за патологичен процес. Вече се определя като лимфоцитоза и се търсят причините. Очевидно тялото на бебето бурно реагира на всяка инфекция, но щом тя отстъпи, количеството влиза в норма.

Лимфоцитозата при децата може да се провокира и от тежки заболявания като левкемия (при която малките са главната рискова група).

Симптоми на лимфоцитоза

Повишеното съдържание на лимфоцити може ли да бъде забелязано по друг начин, извън лабораторните изследвания?

Инфекциозните заболявания имат достатъчно видими симптоми, които няма как да бъдат пропуснати – темп., втрисане, главоболие, кашлица и др. Шарките се бележат с обриви.

Това не са симптоми на лимфоцитоза, а равноправен на нея диагностичен признак.

При неинфекциозните заболявания се гледа за подути далак и лимф. възли – местата, в които са струпани най-много лимфоцити.

Състоянието на лимфн. възли е от изключително значение, те са ценен диагностичен показател. За тях сме разказали ТУК: Кога се подуват възлите от лимфната с-ма и защо? 

Лимфоцити в урината

Понякога лимфоцити се откриват и при изследване на урина, макар че там не е естественото им място. Попадането им в отделителната с-ма указва възпалителен процес в нея – например камъни, бактериални поражения на пикочните пътища и други подобни.

При пациентите с трансплантиран бъбрек наличието на лимфоцити може да укаже процес са отхвърляне на органа.

Най-първото предположение за лимфоцити в урината обаче е протичаща остра вирусна инфекция.

Лимфоцитозата не е заболяване, а белег за протичащо такова. Какво споделят пациенти, ще видите ТУК: Високи лимфоцити + мнения и запитвания на пациенти.

Кога се налага изследване

на лимфоцити?

Количеството на лимфоцитите се установява чрез провеждането на общо анализиране на кръвта – обща кр. картина.

Показания за изследването при деца са:

 • Профилактичен медицински преглед (годишен);
 • Профилактика на хронично болни деца;
 • Конкретни оплаквания;
 • Проточващо се лечение на нетежки заболявания, напр. ОРЗ;
 • Усложняване на вирусни заболявания;
 • За проследяване на ефикасността на провежданата терапия;
 • За оценка на тежестта на някои заболявания.

Показания за изследването при възрастни са:

 • Медицински преглед при трудоустрояване;
 • Профилактичен преглед;
 • При подозрения за анемия и други заболявания на кръвта;
 • Диагностика на възпалителните процеси;
 • Контрол върху ефикасността на лечението;
 • Проследяване на състоянието на бременната, особено през I и II триместър.

Понижени лимфоцити

(ниски лимфоцити)

Лимфоцитозата е медицинско понятие, обозначаващо увеличена норма на белите кр. клетки. Тя е израз на правилния отговор на организма спрямо проникналия антиген.

Спадът в количеството на лимфоцитите (лимфопения), е обратното – неадекватен обратен отговор на тялото спрямо вредоносния агент.

По правило лимфопения възниква в ранните стадии на токсични и инфекциозни процеси, когато белите клетки напускат местата си и се струпват в обсега на възпалението.

Състоянието се определя чрез анализ на кръвта и се изразява със значително намаление на белите кр. клетки. И тук имаме абсолютна и относителна стойност.

Относителната лимфопения се изразява в изменение на установената левкоцитарна формула, изразено в процентно съотношение. Тя свидетелства за превишаване на допустимите норми на другите видове бели кр. клетки.

Понижението на лимфоцитите често е съчетано в увеличаване на неутрофилите, чието количество се вдига при разни възпалителни заболявания като гнойни процеси или пневмония.

Абсолютната лимфопения е понижение на лимфоцитите като абсолютна величина, когато общото им количество не достига 1,0х109/л. Това говори за възможни остри инфекциозни болести като ХИВ, туберкулоза, гнойни и септични заболявания, за имунодефицитни наследствени патологии или апластична анемия, възникваща под въздействието на химичен агент.

Намалено съдържание на лимфоцит. се наблюдава при нарушение на правилното функциониране на кр. с-ма като онкологични процеси и последстващата химиотерапия. Сочи още увеличена концентрация на глюкокортикостероиди (при продължителна хормонална терапия), при бъбречна недостатъчност, сериозни патологии на ч. дроб, при дистрофии и дори при депресия.

имунитет, имунна система, лимфоцити, имунни клетки
Хумористично представяне на работата на белите кр. телца при постъпване на заплаха

В обобщение, понижените лимфоцити са донакъде и по-опасни от повишените и те могат да бъдат причинени от най-разнообразни фактори. Лимфопенията е нелеко състояние, което се лекува от специалисти по кръвната с-ма (хематолози).

Заболявания, свързващи се с ниски лимфоцити

За какво да се проверим:

 • Инфекции с тежко протичане;
 • Вторичен имунодефицит;
 • Панцитопения (силно намаляване на всички клетки в кръвта);
 • Апластична анемия;
 • Лимфогрануломатоза;
 • Тежък вирусен генезис;
 • Някои хронични патологии на ч. дроб;
 • Продължително радиоактивно въздействие;
 • Прием на кортикостероиди;
 • Терминален стадий на злокачествени тумори;
 • Заболявания на бъбреци с недостатъчност на функционалността;
 • Недостатъчност и нарушаване на кръвообращението.

Очевидно, ако лимфоцитите са понижени, то подозрението бързо пада върху сериозни болести.

Особено безпокои понижаването на лимфоцитите при децата. Но първо се мисли за висок алергичен статус на малкия организъм или за вродена форма на имунодефицит, а после да търси посочените по-горе болести.

Ниски лимфоцити при бременност

Спадът на количеството имунни клетки при бременната би следвало да е временно явление. Но ако в хода на инфекциозна болест недостигът на лимфоцити се смени с излишък (високи нива), тялото оздравява.

Имунният отговор на организма към антигени-дразнители, се реализира и върху други фактори (не само лимфоцитите). Участват кл. елементи като макрофаги, еозинофили, моноцити и дори от еритроцитарното звено – самите еритроцити. Включени са медиатори на костния мозък.

Взаимоотношенията м/у тях са преплетени и не са изучени докрай. Например съществуват клетки, които блокират синтеза на собствени антитела буквално до последния момент и само при особен сигнал в пика на имунния отговор принуждават клетките да се хванат на работа.

Това ни припомня, че човешкото тяло има много скрити сили и способности, някои от които дори не знаем. Но тези способности ни позволяват да оцеляваме при всякакви условия. В опитите да се справим примерно с грипа дори не се замисляме за лимфоцитите, които удържат голямата победа.

Диагностика на лимфоцити

Състоянието на кръвта няма как да се установи самостоятелно. За целта се обръщаме към терапевт. Той дава направление за общ кръвен анализ и при необходимост – за други изследвания, с които да се засече причината за намерените лимфоцити извън норма. Може да се предприемат анализи за ХИВ, хепатит или сифилис.

Допълнителни изследвания като УЗИ, компютърна и ядрено-магн. томографии, рентген, помагат да се диагностицират засегнатите органи и да се види състоянието им.

За изключване на лабораторна грешка е възможно пациентът да бъде насочен към повторно изследване на кръвта. За потвърждаване на някои диагнози се използва пункция на лимф. възел или кост. мозък.

Типични и атипични имунни клетки

При определяне на причините за увеличени лимфоцити важна роля играе определянето на количеството типични и атипични разновидности на клетките.

Атипичните лимфоцити са кр. клетки, които имат други свойства и размери, различни от обичайните лимфоцити.

Най-често атипични клетки се наблюдават при лимфолевкози, токсоплазмози, пневмония, хепатит, херпес, инф. мононуклеоза, варицела.

Но при много други патологии не се наблюдават атипични клетки – напр. при паротит, грип, СПИН, малария, аденовируси, автоимунни болести, рубеола и морбили.

Използване на други параметри в диагностиката

Изследва се фактор, наречен скорост на утаяването на еритроцити (СУЕ). Тя се повишава при ред заболявания.

Взема се под внимание и динамиката на други компоненти на кръвта като:

 • Общо количество на левкоцитите;
 • Динамика на тромбоцитите;
 • Динамика на еритроцитите.

Увеличено к-во на левкоцити + увеличение на лимфоцити

насочва към лимфопролиферативни заболявания като лимфолевкози, лимфом и лимфогрануломатоза.

Но същото състояние е характерно за остри вир. инф., хепатити, ендокр. заболявания, бронх. астма, коклюш, премахване на далака и др.

лимфоцити, еритроцити, тромбоцити,, кръвни клетки, клетки на кръвта, кръвни анализи, анализ на кръвта
Лимфоцити под микроскоп: ето как изглежда кръвта

Относителната лимфоцитоза, при която общото количество на левкоцитите остава постоянно, е характерна за тежки бактериални инфекции като коремния тиф. Среща се още при ревматичните заболявания, хипертиреозата, Адисонова болест, увеличен далак.

Снижено к-во левкоцити + увеличение на лимфоцити

е възможно след тежки вирусни инфекции или на техен фон. Обяснява се с изтощаване на резерва на клетките от бързия имунитет – предимно неутрофили, и увеличаване на клетките от продължителния имунитет – лимфоцитите.

По правилно такава ситуация е временна и левкоцитите скоро влиза в норма.

Подобно положение се наблюдава при приема на някои медикаменти и при отравяния.

Намаленото к-во еритроцити + увеличение на лимфоцити

е характерно за левкозите и заболяванията на костния мозък. Онкологичните патологии на костния мозък обичайно се съпровождат с много голямо увеличаване на лимфоцитите – примерно 5-6 пъти над нормата.

Едновременно увеличаване на еритроцити и лимфоцити

се наблюдава при дългогодишни пушачи.

Съотношението и между различните типове лимфоцити също има диагностично значение. Например при миелома се увеличават клетките тип В, а при инфекциозна мононуклеоза – типове Т и В.

Лечение и профилактика

Трябва ли да се лекува лимфоцитозата?

Когато лимфоцитите са увеличени заради инфекциозни заболявания, терапията се отправя към причината, а не към симптома. С излекуване на болестта минава и лимфоцитозата.

Инфекциозните заболявания се лекуват с антибиотици и антивирусни средства, както и с противовъзпалителни.

Нерядко системата се справя сама, когато се обезпечат на лимфоцитите комфортни условия за борба с инфекцията – да се даде отдих,  правилно хранене и много течности, които да изведат токсините. И тогава лимфоцитите се справят с проблема и се оттеглят от бойното поле – нивото им кръвта спада. Спадът може да е на следващия ден след излекуването или след няколко месеца.

Друг проблем са раковите образувания. Те не минават сами. Стратегията на лечение се определя от специалисти – химио или лъчева терапия и прочее. В най-тежките случаи се пресажда костен мозък.

Тежките инфекц. заболявания като туберкулоза, мононуклеоза, СПИН също изискват продължително и специализирано лечение с антибиотици и антивирусни средства.

В обобщение, извъннормените лимфоцити директно не се лекуват. Те не са болест, а симптом – диагностичен признак. Той изчезва с разрешаване на основния проблем, който е провокирал изменението в кръвта.

В този смисъл няма профилактика за лимфоцитоза и лимфопения. Ще се предпазим от аномалии, като предпазваме тялото си от болести, укрепваме го и му поддържаме имунитета в добро състояние. Това включва хранене, избягване на вредящите навици и навременно лекуване на инфекциозните заболявания.

Изследване на лимфоцити

Как да получим точен резултат?

изследване за лимфоцити, обща кръвна картина, анализ на кръвта
Съществуват няколко фактора, които могат да повлияят на количеството лимфоцити в кръвта. И обратно, при нарушаването им, да се дадат неверни резултати

Няколко правила

 • Не лягайте за дълго преди даването на кръв, рязката смяна на позата може да повлияе на количеството на лимфоцитите;
 • Не давайте кръв непосредствено след медиц. манипулации като рентген, пункция, ректални изследвания, масаж, физиотерапия и т.н.;
 • Не давайте кръв в периода на менструация и веднага след нея. Оптималното е 4-5 дни след приключване на кръвотечението;
 • Не се вълнувайте преди изследването;
 • Не се изследвайте след физически натоварвания.
 • Оптималното време за даване на кръв е сутрин.

Тайнственият свят на кръвните клетки се разкрива в това видео:

Ако желаете да изразите мнение, заповядайте в зоната за коментари.

Помогнете със съответния бутон за разпространяването на тази статия.

Благодарим!

Източници:

http://carcinoma.ru

https://vse-zabolevaniya.ru

http://sosudinfo.ru

 

Оценка на читателите
[Гласували: 0 Средно: 0]
Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

Един коментар за “Повишени лимфоцити в кръвта: болести и причини. Под нормата. Диагностика и лечение

 • 23.04.2018 в 23:15
  Permalink

  КАКВА Е СИТУАЦИЯТА ПРИ ДИАБЕТ ТИП-1?

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.