Левокса: модерен антибиотик за дихателни инфекции + 5 важни диагнози

♠ Хинолоните от III поколение ♠ Как работи левофлоксацин ♠ Левокса при остър синузит ♠ Хроничен бронхит ♠ При пневмония ♠ Пикочно-полови инфекции ♠ При цистит ♠ При хламидиоза ♠ При уреаплазма ♠ Инфекция на простатата ♠ Инфекции на меки тъкани

Още в текста: ♠ Противопоказания за Левокса

♠ Левокса и алкохол ♠ Взаимодействие с лекарства ♠ Странични ефекти ♠ Дозиране на таблетките ♠ Как се пият ♠ Видове Левокса ♠ Аналогични лекарства, с цена ♠ Мнения за Левокса – от пациенти и от лекари

Какво е Левокса?

Противобактериален препарат от категорията на хинолоните. Заведен е с код J01MA12 Levofloxacin. Действащото вещество е левофлоксацин. Той се използва при възрастни за отстраняване на инфекции в лек до умерен стадий, които са предизвикани от активността на бактерии, чувствителни по отношение на този хинолонов антибиотик.

Какво са хинолоните?

Хинолоните са група антибактериални препарати, които включват по-известните флуорхинолони. Те са синтетични антимикробни препарати с бактерицидно д-вие. Те потискат бактериалните ензими ДНК гираза, топоизомераза II и IV, водещи до нарушаване на репликацията на ДНК. Потискането на ДНК гиразата причинява гибел на бактерията и така се постига бактерицидният ефект.

Хинолоните биват развивани и усъвършенствани. В резултат към момента има 4 поколения такива препарати.

♠ 1 поколение (нефлуорираните хинолони) — налидиксова, оксолинова, пипемидова к-ни;

Лечение с Левокса, противопоказания за Левокса, странични ефектин на Левокса, Антибиотик Левокса на Актавис, синузит, пневмония, бронхит, простатит, цистит, уретрит, пиелонефрит

Респираторните хинолони целят пневмококите, оцеляващи при пеницилин

♠ 2 поколение (грамотрицателни флуорхинолони) — нор-, о-, пе- и ципро- флоксацини;
♠ 3 поколение (респираторни флуорхинолони) — спар-, гати- и лево- флоксацини;
♠ 4 поколение (респираторно — антианаеробни флуорхинолони) — моксифлоксацин.

Както се вижда, разширението „флоксацин“ указва класа флуорхинолони, а представката – точния вид на препарата.

Лекарствата от първото поколение дълго време са ползвани само за инфекции на пикочно-половите пътища, но след откриване на флуорхинолоните става ясно, че те имат много по-голямо значение при системните бактер. инфекции.

Фигурин лесно отслабване диета 10 килограма

Това са най-динамично прогресиращите антибиотици в последно време. Тези от първата генерация са загубили своето значение, а от втората стават най-прилаганите в клиничната практика (ципро- и норфлоксацин).

Трето поколение, към което спада левофлоксацин, се появява в резултат от усилията да се създадат препарати, към които няма изработена бактериална резистентност. Целият клас идва като алтернатива в резултат от нарастващата устойчивост на причинителите към бета-лактамите и макролидите.

Преимущества на флуорхинолоните

♠ по-широк спектър на активност, включващ стафилококи, грамотрицателни коки, грам(+) и грам(–) пръчици, включително полирезистентните ешерихия коли, салмонела, шигела, ентеробактерии, клебсиела, морганела и др., както и спрямо някои вътреклетъчни микроорганизми (легионели);
♠ натрупват се в голямо к-во в кръвта и тъканите при перорален прием, при което биодостъпността не зависи от времето на поемане на храна. Добре проникват в различни органи като бял дроб, бъбреци, простата;
♠ имат дълъг период на полуразпад, което означава, че могат да се приемат в удобни периоди по 1-2 пъти в денонощието;
♠ понасят се по-добре, като проявяват по-нисък процент реакции от страна на храносмилателна и центр. нервна с-ми;
♠ могат да бъдат използвани при бъбречна недостатъчност.

Микробиологична особеност на хинолони  III поколение (левофлоксацин):
♠ притежава по-висока активност по отношение на пневмококи, включително към резистентните на пеницилин и атипичните възбудители като хламидии и микоплазми.

Хинолони от III поколение – левофлоксацин

Лечение с Левокса, противопоказания за Левокса, странични ефектин на Левокса, Антибиотик Левокса на Актавис, синузит, пневмония, бронхит, простатит, цистит, уретрит, пиелонефрит

Левофлоксацин представлява лявовъртящ изомер на офлоксацин

Левофлоксацин е основен представител на поколението „респираторни“. Тяхно отличително свойство е по-висока, отколкото във II поколение, активност против пневмококите.

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!

Имат висока биодостъпност при вътрешен прием – около 100%.

Период на полуразпад – 6-8 часа.

Показания

Инфекции на:

 • горни дихат. пътища (остър синузит);
 • долни дих. пътища (обостряне на хрон. бронхит, извънболнична пневмония);
 • пикочно-половите пътища;
 • кожа, меки тъкани;
 • Сибирска язва (лечение и профилактика).

Търговски наименования на левофлоксацин на българския пазар: Вивекс, Левокса, Левор, Левофлоксан, Левофлоксацин, Лефлокс, Левокса, Флексид.

Указания за използване на Левокса

Използва се от възрастни за отстраняване на инфекции в умерен или лек стадий, предизвикани от бактерии, незащитени срещу левофлоксацин като:

 • Хронична форма на бронхит на етап обостряне, остър стадий на синузит, пневмонии;
 • Хронична форма на бронфит на етап обостряне;
 • Инфекции, засягащи пикочни и полови пътища, с усложнения или без такива (например пиелонефрит);
 • Инфекциозни поражения на подкожни тъкани и кожа;
 • Бактериална форма на простатит хроничен характер.

Действие на левофлоксацин

При перорален прием левофлоксацин практически напълно и бързо се абсорбира. Пикова концентрация в плазмата се регистрира 1-2 ч. от  приема. Нивото на биодостъпност и ок. 99-100%. Ако препаратът се пие в количество от 0.5г, 1-2 пъти/24ч., равновесните показатели се запазват в течение на 48 часа.

Около 30-40% от Левокса се свързва с протеините в кр. плазма. Препаратът се разпределя широко в тъканите посредством течностите.  Левокса се открива в бронхиалната лигавица, белодробната тъкан, секрета, отделян от бронхите, алвеолните макрофаги, кожэнот покритие, урината, а също и в тъканите на простатата. При това веществото лошо прониква вътре в ликвора.

Само малка част от левофлоксацин се подлага на метаболитни процеси. След употреба лекарственото средство се извежда от кръвната плазма достатъчно бавно – срокът на полуразпад е 6-8 часа. Извеждането се извършва преимуществено чрез бъбреците (85% от приетата порция).

По-детайлно активната съставка е дадена ТУК: Тева и Акорд – аналози, качества, отзиви.

При какви инфекции действа?

Лечение с Левокса, противопоказания за Левокса, странични ефектин на Левокса, Антибиотик Левокса на Актавис, синузит, пневмония, бронхит, простатит, цистит, уретрит, пиелонефрит

Опаковките на лекарството за България

Третата генерация на флуорхинолоните, към която принадлежи левофлоксацин, не напразно е наречена „респираторни“. Силата им е в инфекции по дихателния път, като обхваща и двете му части – горна (основно синузит) и долна (бронхити и пневмонии).

В същото време остава „изначалната“ способност на този клас препарати да лекуват пикочните и половите пътища (главната дейност на първата генерация).

Инфекции на горни дихат. пътища

Инфекциите на горната част от дихателния път включват поражения на лигавицата на респираторния тракт от носа до трахеобронхиалното дърво с изключение на бронхиолите и алвеолите. Повечето от пораженията в тази зона поначало имат вирусна природа, затова ползването на антибиотици е ограничено.

Всеки случай на изписване на антибиотик трябва да се разглежда индивидуално. Подобен подход предполага диференциране на случаите, при които ефекта от антибактериалната терапия преобладават над нейните неблагоприятни последствия.

При остър синузит

Острият синузит е често усложняване на остри респират. инфекции с вирусна природа. Изследване на пациенти със симптоми на остро респираторно заболяване, продължило над 48 часа, показва рентгенологични признаци на синузит в 87% от случаите.

Неизменно съпъстващия тази патология ринит (хрема) прави термина „риносинузит“ предпочитан и по-точен.

Острите респираторни инфектирания с вирусна природа се усложняват от бактериален риносинузит в 2% от случаите при възрастни и до 10% от случаите при деца.

Цел на антибактериалната терапия:

 • Ликвидиране на възбудителя и възстановяване на стерилността на синуса;
 • Съкращаване на риска от хронифициране и развиване на остри усложнения;
 • Облекчаване на клиничната симптоматика.

В първите дни на болестта е най-вероятно причинителят да е вирус и назначаване на антибиотик не е необходимо. Но при съхраняване на симптоматиката на риносинузит 7-10 дни, при 60% от пациентите може да се предположи наличие на бактериална инфекция. Именно в тази група от пациенти е целесъобразна антибиотична терапия и тя може да започне и по-рано. Основание за изписване на антибиотика служат втрисането и главоболие, което зле се поддава на действието на аналгетици.

При леко и средно тежко протичане на острия риносинузит терапията е еднаква. Препарат от I  линия се явява амоксицилин. По-усъвършенстваните препарати като Левокса не се изписват, защото се пазят от прекомерна употреба и съответно – от увеличаване на резистентните щамове. Този тип антибиотици се явяват резервни.

При непоносимост или неефективност на амоксицилин се пристъпва към алтернативите: инхибиторозащитени пеницилини, цефалоспорини трета генерация или левофлоксацин.

Левофлоксацин (Левокса) идва на помощ при:

 • алергия към β-лактами;
 • неефективност на амоксицилин или в комбинация с клавуланова к-на;
 • неефективност на цефалоспорини трета генерация;
 • неефективност на макролиди.

Защо се пести Левокса (левофлоксацин)?

Лечение с Левокса, противопоказания за Левокса, странични ефектин на Левокса, Антибиотик Левокса на Актавис, синузит, пневмония, бронхит, простатит, цистит, уретрит, пиелонефрит

Флуорхинолоните са резултат от усилията на изследователите да се противопоставят на оцеляващите бактерии

В последно време се увеличават случаите на синузити, предизвикани от пеницилин-устойчиви пневмококи (макс. подтискащи концентации над 4 мг/л). За лечението на такива инфекции големи надежди се възлагат на респираторните флуорхинолони. Те влизат в действие при пеницилин-устойчиви щамове на Str. pneumoniae, β-лактамазопродуциращите щамове на H. Influenzae и спрямо M. catarrhalis, както и към атипични и анаеробни микроорганизми.

Синузитът е бактериална или вирусна инфекция, съпроводена с възпаляване на лигавицата на носа и околоносните кухини. За намаляване на необоснованото използване на антибиотици и свързания с това риск от развиване на бактериална резистентност, на първо място се диференцира бактериален причинител.

При пациенти с леко протичане на бактериален синузит в региони с висока честота на пеницилинорезистентност към пневмококи и/ или изработване на β-лактамаза при H.influenzae, както и при средно тежко заболяване, когато не са вземани антибиотици в предходните 4-6 седмици, се изписва амоксицилин във висока доза (3-3.5 г/ денон. при възрастни и 80-90 мг/ кг/ денон. при деца). При неефективност се минава към левофлоксацин (Левокса).

При средно тежък бактериален синузит, получавали антибиотично лечение в предшестващите 4-6 седмици, левофлоксацин е препарат от I линия на избор (само за възрастни), наред с моксифлоксацин и цефиксим.

За лечение на синузите не бива да се приемат широко ползваните цефалоспорини от втора генерация, тъй като те не притежават достатъчна активност по отношение на пневмококите и хемофилната пръчица, както левофлоксацин.

При тежко протичане и риск от усложняване се предпочита парентерално приложение на антибиотика. Тук Левокса идва като спасителен вариант при алергии към β-лактами при възрастни пациенти, наред с други от същата генерация.

При нозокомиален синузит (резултат от вътреболнична инфекция) е желателно изборът на препарата да се основава на резултатите от бактериологично изследване на съдържанието на синусите и за чувствителност на възбудителя към антимикробни препарати.

Стандартна доза за прилагане на Левокса при синузит:  0,5 г – през 24 ч.

За синузита прочетете по-детайлно ТУК: Болни синуси, възпаление в околоносните кухини. 

Инфекции на долни дихат. пътища

Левофлоксацин, подобно на другите флуорхинолони, се явява високоактивен антибиотик по отношение на грамотрицателни, грамположителни (включително устойчиви към пеницилин щамове на Streptococcus pneumoniae) и „атипични“ възбудители.

Левофлоксацин е препоръчителен в лечението на болни с извънболнична пневмония (битова), нозокомиална пневмония (вътреболнична) и при обостряне на хронична обструктивна болест на белите дробове.

Левофлоксацин се характеризира с добър профил на безопасност, висока биодостъпност и тъканно разпределение, което осигурява достигането на високи концентрации на антибиотика в огнището на възпаление.

Високодозовата терапия (750 и 1000 мг/денон.) в течение на относително непродължително време (5 дни) е път към максимално добър резултат от терапията и минимизиране на риска от лекарствена устойчивост.

Хроничен бронхит

streptococcus pneumoniae пневмококи, стрептококи

Ето как изглежда streptococcus pneumoniae – успешно оцеляващия в антибиотична среда пневмокок

Левокса е алтернативен препарат за лечение при Haemophilus infl., Moraxella catar., S.pneumoniae и при наличието на следната картина:

 • Трудно дишане;
 • Увеличаване на обема и гнойното съдържание на секретите;
 • Възраст до 65 г.;
 • Умерена бронхо обструкция;
 • Липса на съпътстващи заболявания;
 • Малък брой обостряния (под 4-кратно в годината).

Левокса е от I линия на избор при H.influenzae (нараства делят на β-лактамазо позитивните щамове), S.pneumoniae, M.catarrhalis и понякога – Enterobacteriaceae, и при наличието на следната картина:

 • Затруднено дишане, задух във висока степен;
 • Увеличен обем и гнойно съдържание на секрета;
 • Възраст над 65 г.;
 • Изразена бронхообструкция;
 • Чести обостряния – над 4 броя на година;
 • Наличие на съпътстващи заболявания;
 • Изтощение;
 • Продължителна терапия с глюкокортикостероиди;
 • Продължителност на заболяването над 10 години.

Бронхит и последствията от него разглеждаме ТУК: Терапия на бронхит при малки пациенти, медикаменти.

При пневмония

Причинител: S.pneumoniae, M.pneumoniae, Chlamydophila pneum., H.influenzae

Левокса е алтернативен антибиотик при нетежко протичане, възраст до 50 г, без съпътстващи заболявания, при лечение у дома;

Левокса е първи избор при нетежко протичане, когато обаче пациентът е със завишен риск да развие резистентност или при грамотрицателна микрофлора (възраст над 65 г., сърдечно-съдови и бронхо-белодробни заболявания, терапия с антибиотик, провеждана през предните 3 месеца.

Причинител: S.pneumoniae, M.pneumoniae, Chlamydophila pn., Haemophilus infl., Legionella spp., Enterobacteriaceae.

Левокса е алтернатива при нетежко протичане, възраст до 60 г със или без съпътств. заболявания и лечение в болнични отделения с общ профил.

Причинител: Enterobacteriaceae, Legionella spp., S.aureus, S.pneumoniae, C.pneumoniae

Левокса е първи избор при тежко протичане, независимо от възрастта, лечение в болнични отделения за интензивна терапия.

Дозиране при инф. на долни дихат. пътища: 0,5 г на всеки 24 ч и при двете форми – перорално и парентерално.

Как се разпознава бактериална пневмония по цвета на храчката сме разказали ТУК: Пневмония, влажна кашлица и други характеристики на инфекциите по дихателния път.

Пикочно-полови инфекции

Инфектиранията на пикочни пътища и бъбреци са актуален проблем на съвременната урология. Неадекватните терапии често водят до бактериемии и сепсис. Лечението предполага ефективна и своевременна антибактериална терапия при възстановена нормална уродинамика и преследва профилактика на уросепсис и възникване на рецидиви.

Лечение с Левокса, противопоказания за Левокса, странични ефектин на Левокса, Антибиотик Левокса на Актавис, синузит, пневмония, бронхит, простатит, цистит, уретрит, пиелонефрит

Първите хинолони са създадени за инфекции на отделителната с-ма и са били идеални за това

Препаратите от първа линия на избол за лечение на инфекции по отделителния път в цял свят се явяват антибактериалните препарати от групата на флуорхинолоните.

Допълнителен проблем, които значително усложнява този тип инфекции, е високата устойчивост на микроорганизмите към повечето антибиотици, продължително използвани в урологичната практика. Хоспитализацията, неадекватно продължителните курсове на лечение и некоректно назначените лекарства са довели до възникването на прекалено много устойчиви на антибиотици щамове. Затова появата на нов ефикасен препарат е значително събитие в медицинската практика.

Левофлоксацин е нов антимикробен препарат от хинолоните, който като изомер на офлоксацин двойно повишава неговата ефикасност. Той се явява препарат на помощ срещу резистентните щамове. Използването му при инфекциозно-възпалителни процеси е уместно и препоръчително.

Сравнително рядко се срещат устойчиви на хинолони микроорг., Затова основните ограничения са свързани с въздействието на препарата върху някои групи пациенти като хиперчувствителните към левофлоксацис и други хинолони или техни компоненти. Към момента не е изучено достатъчно добре въздействието на антибиотика към деца, младежи, бременни и кърмещи, затова прилагането му в тези групи е ограничено.

При Левокса е налице и удобство на използване. Лекарството се приема еднократно, което е негово преимущество.

При 250 мг на денон. то е ефикасно с ципрофлоксацин 500 мг двукратно, съобщава заключенията си екип на G. Richard. При доза от 100 мг двукратно при пациенти с усложнени пикочни инфекции се установява по-добър резултат в сравнение с офлоксацин в доза 200 мг двукратно, съобщава заключенията си изследователският екип Y. Kawada et al.

И двата екипа установяват, че при лечение на остър пиелонефрит за 10 дни с използването на ципрофлоксацин, левофлоксацин и ломефлоксацин, и трите лекарства дават еднакво висока ефикасност. Разликата е, че при левофлоксацин се установява най-ниско ниво на нежеланите реакции в сравнение с другите препарати (гастроинтестинални разстройства и вагинит).

Тези и други изследвания, които няма да цитираме, но са налични в указаните източници, показват, че левофлоксацин е нов антимикробен препарат с изключителна уместност при инфекциозно-възпалителни процеси в полово-отделителната с-ма.

Въпреки че ефикасността на препарата е съответна на ефикасността на другите хинолони, очевидно преимущество на левофлоксацин се явява ниското ниво на странични ефекти и възможността за еднократен прием в рамките на денонощие.

Лечение с Левокса, противопоказания за Левокса, странични ефектин на Левокса, Антибиотик Левокса на Актавис, синузит, пневмония, бронхит, простатит, цистит, уретрит, пиелонефрит

Левокса се предпочита заради възможността за еднократен прием

Съществуването на венозни форми на препарата позволяват той да се използва по-ефективно в терапията на усложнени пикочни инфекции.

Пикочните инфекции, към които се числят възпаления на бъбреци, пикочен мехур и уретрата сме разгледали ТУК: Болка в бъбреците: диагностика по допълнителните симптоми. Какво означава?

При цистит

За терапия на остър цистит, протичаш без усложнения (отсъствие на кръв в урината), Левокса следва да се приема по 250 мг – през 24 ч., 3 – 5 дни.

При обостряне на хр. цистит или процес с усложнения (гной и кръв в урината), то Левокса се приема по 250 мг, на 24 ч., 10-15 дни.

За характеристиките на цистита вижте ТУК: Терапия на цистит с билки и медикаменти.

При хламидиоза

Хламидиоза се предизвиква от едноименния вътреклетъчен микроорганизъм. Унищожаването на бактерията е много затруднително, защото тя живее в собствените клетки на организма.

Затова терапията на генитална хламидиоза включва прием на Левокса по 500 мг на денон., в течение на 10 дни.

Съществува белодробна форма на хламидии, която предизвиква възпаление на бял дроб. В такъв случай е показано венозно въвеждане на Левокса в дозировка от 500 мг на денон., в течение на 7-10 дни.

При уреаплазма

Уреаплазма поразява лигавичната обвивка на половите и пикочните пътища. Терапията с помощта на Левокса се заключава в прием 500 мг/ 24 ч, 7-10 дни.

Такава схема е ефикасна, ако уреаплазмата съществува от относително кратко време. Но ако заразяването е станало отдавна и микроорганизмът отдавна персистира в тялото, то лекарите предпочитат двустепенна схема:

 • 1 степен – прием кларитромицин 250 мг, двукратно на денон., за 7 дни;
 • 2 степен – прием на Левокса 500 мг/ 24 ч, 7-10 дни.

Инфекция на простатата

За лечение на бактериален простатит Левокса се явява ефикасно средство. Тя дава максимален ефект в съчетание с масаж на простатата, спазване на диета и физиотерапевтични процедури.

Терапията на простатит е продължителна и изисква прием на Левокса 500 мг/ 24 ч., 28 дни.

Ефикасността се проследява чрез анализ на секрет от простатата.

Съществува и друга схема за лечение на простатит: 7 дни се приемат по 1000 мг в денон., след което 10 дни – по 500 мг в денон. По този начин курсът на терапия се съкращава до 17 дни.

Ако простатитът е остър, уролозите препоръчват 14 дни да се въвежда антибиотик венозно, последван от таблетираната форма.

Ако простатитът е хроничен, може през целия курс да се приемат само таблетки, без да се прибягва до венозно въвеждане.

За съжаление, антибактериалната терапия на простатит е продължителна, тъй като органът има оскъдно кръвоснабдяване и затова в него попада практически много малка част от лекарствените препарати.

Левокса е подходящ за простата препарат, защото притежава добра проницаемост в тъканите и попада в простатата в по-големи количества в сравнение с други антибиотици, например като широко разпространения Доксициклин.

Инфекции на меки тъкани

(кожа, мускули)

Активната съставка на Левокса е показана за лечение на усложнени кожни инфекции, предизвикани от метицилин чувствителни Staphylococc. aureus, Enterococc. faecalis, Stretococc. pyogenes и Proteus mir. Лекува гнойни поражения на епидермиса, подкожната тъкан и меките тъкани. Прилага се при заболявания като пиодермия, абсцеси, фурункули.

Кожните инфекции и възпалителните процеси на меките тъкани се излекуват в срок от 7 до 14дни. Денонощната норма при това е 0.5-1 г на денон., за 7-14 дни.

При кожни инфекции се ползва и венозно въвеждане – 1000 мг, на два приема ежедневно в течение на една или две седмици.

Стафилококите са причинители на голям дял от инфекциите, подходящи за третиране с Левокса. За бактериите, постоянно устояващи на медикаментозните атаки, разказваме ТУК: Как да се преборим със стафилококите: всички методи за терапия.

Противопоказания на Левокса

Левокса има абсолютни и относителни противопоказания за приемането. Абсолютните показват случаите, когато антибиотикът не се приема при никакви обстоятелства, без изключение. При относителните противопоказания антибиотикът се използва, но с внимание и под контрола на специалист.

Лечение с Левокса, противопоказания за Левокса, странични ефектин на Левокса, Антибиотик Левокса на Актавис, синузит, пневмония, бронхит, простатит, цистит, уретрит, пиелонефрит

След зачеването е потребно да се внимава с всякакви антибиотици

Абсолютни противопоказания за Левокса

 • епилепсия;
 • тендинити, предизвикани от използването в миналото на който и да е системен хинолон (напр. ципрофлоксацин, офлоксацин и др.);
 • лица до 18 г, след зачеване, при лактация;
 • алергия, повишена чувствителност или непоносимост към компонентите на Левокса.

Относителни противопоказания за Левокса

 • Повишена готовност за гърч, конвулсия (напр. При прекаран в миналото инсулт, при прием в момента на лекарства с активна съставка теофилин и фенбуфен);
 • Дефицитн на ензима глюкозо-6-фосфат дехидр.;
 • Бъбречна недостатъчност;
 • Ниска концентрация на магнезий и калий;
 • Хронична сърдечна недостат.;
 • Инфаркт на миокарда;
 • Брадикардия;
 • прием на лекарства за понижаване на кр. захар (например Глибенкламид или Инсулин) за лечение на диабет;
 • наличие на тежки странични реакции в отговор на използването на други препарати от групата на хинолоните (например Ципрофлоксацин, Офлоксацина и др.);
 • наличие на псевдопаралитична миастения.
Левокса и алкохол

Левокса и алкохол са несъвместими. По време на терапия с антибиотика е потребно да се спре консумация на спиртни напитки. Те усилват страничните реакции и намаляват ефективността на терапията.

Алкохолът особено много усилва нежеланите ефекти върху ЦНС като замъгляване на съзнанието, завиване на свят и др.

Алкохол в съчетание с лекарството повишава риска от развитие на ерозия на лигавиците по пътя на храната.

Взаимодействие с лекарства

Усвояването на флуорхинолоните в стомашно-чр. тракт рязко се влошава при едновременен прием на антиациди, Сукралфат за язва, както и от препарати, съдържащи катиони на Mg, Fe, Al, Ca, Zn.

Флуорхинолоните като цяло са способни да потискат метаболизма на теофилина в ч. дроб и повишават концентрацията му в кръвта.

При съчетаване на антибиотика с нестероидни противовъзпалителни препарати нараства риска от невротоксичност, като е възможно в крайни случаи да се стигне и до гърч.

Тестове за урина и туберкулоза

Левокса може да измени резултата от изследване на урината за употреба на опиати. Под влияние на антибиотика може да бъде даден фалшив положителен резултат.

Левокса може да измени резултата от изследване за установяване на причинителите на туберкулоза. Под влияние на антибиотика може да бъде даден фалшив отрицателен резултат.

Прием на Левокса

Дозиране на таблетки

Еднократната доза, честотата на прием за деня и държината на курсовете зависят от локацията на инфекцията при конкретния пациент. Решението се взема от лекар. Дадените по-долу дози са ориентировъчни и средно-статистически, но не винаги биха дали гарантирано максимален резултат, прилагани механично.

Болест Еднократна доза Кратност на денонощие Курс в дни
Остър синузит 500 мг 1 10-14
Обострен хронич. бронхит 250-500 мг 1 7-10
Възпаление на бял дроб 500 мг 2 7-14
Неусложнени инфекции на пикочни пътища 250 мг 1 3
Усложнени инфекции на пикочни пътища 250 мг 1 7–10
Хроничен простатит с бактериална природа 500 1 28
Инфекции на кожи и меки тъкани 250-500 2 7-14
Сепсис 500 мг 2 10-14
Инфекции в коремна кухина 500 мг 1 7-14
Компрексна терапия на устойчиви форми на туберкулоза 500-1000 мг 2 84

Как се пие на таблетки

Таблетката се изпива с вода, цяла, без раздъвкване и разтопяване в устата. Изпиването няма връзка с храненето.

При терапия с Левокса и 48 ч. след нея не се излагайте на слънце. Прикривайте се от преки слънчеви лъчи и защитете кожата със съответната козметика, защото временно тя е по-чувствителна и е възможно получаването на изгаряне или обрив.

Солариумите по време на терапия с Левокса също са противопоказани.

Левокса не се приема едновременно с лекарства, съдържащи желязо и цинк, с препарати срещу киселини, диданозин или сукралфат. Оставяйте минимум 2 часа между антибиотика и другите лекарства, което приемате обичайно.

Нежелани реакции

Лечение с Левокса, противопоказания за Левокса, странични ефектин на Левокса, Антибиотик Левокса на Актавис, синузит, пневмония, бронхит, простатит, цистит, уретрит, пиелонефрит

Някои от рисковете при прием на хинолони

Особености на нежеланите реакции при флуорхинолоните – общи ефекти, характерни за всички препарати от този клас:

 • Потискане на развитието на хрущялна тъкан у неполовозрели животни. Затова не се прилагат върху бременни и в период на лактация. Според някои източници при деца са категорично забранени, а според други се допускат само по особени показания;
 • Нечесто се развиват тендинити – възпаления на сухожилията, особено на ахилесовото. В такава ситуация физическото натоварвано може да доведе до разрив;
 • Фотодерматити;
 • Ускоряване или неравномерност на сърдечния ритъм, наречен удължен интервал QT, който се получава при електрокардиограма.

Разделът за нежелани реакции в листовката на Левокса е много дълъг и е разумно да се запознаете с него преди да предприемете терапия с антибиотика.

Тук ще маркираме само някои елементи.

Приемът на Левокса трябва незабавно да бъде спрян при:

 • поява на диарични изражнения, понякога с кръв, спазми и температура;
 • болезненост и възпаляване на сухожилия или ставни връзки;
 • припадъци или получаване на гърч;
 • невропатии като парене, мравучкане, болезненост, сковаване;
 • кожни обриви, лющене на кожата;
 • изменение на апетита, пожълтяване на кожа, потъмняване на урина;
 • изменение на зрението.

Реакции, за които се уведомява, ако продължат няколко дни са безсъние, главоболие, гадене, умерена диария, поява на гъбична инфекция, стрес, тревожност, нервност, тремор, изменение на дишането, разстройване на храносмилането, мускулна болезненост.

Сред нежеланите реакции се изброяват още риск от левкопения, анемия, панцитопения, нарушаване на кръвната циркулация, повишаване на кр. захар, бронхоспазъм, алергични реакции и др.

За пълния списък нежелани реакции и тяхната класификация по честота на поява непременно прочетете листовката.

Видове Левокса, цена

Левокса е продукт на Актавис, който е разрешен за употреба в 14 страни. В отделните страни антибиотикът е регистриран под различно наименование: Левокса в България, Levoxa в Унгария и Полша, Levofloxacino в Испания,  Levofloxacinа в Румъния и Levofloxacin в останалите страни.

Левокса за България се произвежда в три форми:

 • Таблетки 250 мг, 500 мг
 • Разтвор за инфузия (венозно въвеждане)

Към май 2018 г. у нас са налице единствено таблетките 500 мг, 11.73 лв, 7 бройки в опаковка.

Аналози, цена

Лечение с Левокса, противопоказания за Левокса, странични ефектин на Левокса, Антибиотик Левокса на Актавис, синузит, пневмония, бронхит, простатит, цистит, уретрит, пиелонефрит

Десетки фармацевтични компании произвеждат медикаменти на базата на левофлоксацин

Пълни аналози на Левокса са другите наименования на лекарства с левофлоксацин. Всички те са с 500 мг активно в-во в една таблетка, с което напълно се покриват с разглежданото от нас лекарство.

На нашия пазар 500 мг левофлоксацин представляват следните лекарства:

 • Вивекс на STADA, Германия, 7 броя в кутия, 19.00 лв;
 • Левор на Чайкафарма, 10 броя в кутия, 16.02 лв;
 • Левофлоксан на Балканфарма, 5 и 7 броя в кутия, съответно 14.77 лв и 15.48 лв;
 • Левофлоксацин Акорд на Accord Healthcare, 5 и 7 броя в кутия, съответно 11.24 лв и 10.36 лв;
 • Левофлоксацин на Тева Фармасютикълс, 5 и 7 броя в кутия, съответно 9.92 лв и 11.74 лв;
 • Левофлоксацин на Адифарм, 7 броя в кутия, 12.57 лв;
 • Левофлоксацин на Екофарм, 7 броя в кутия, 11.75 лв;
 • Лефлокс На Нобел Фарма, 7 броя в кутия, 14.90 лв;
 • Таваник  на Sanofi, Франция, 5 и 7 броя в кутия, съответно 28.99 лв и 40.57 лв;
 • Флексид на Сандоз, 7 броя в кутия, 16.05 лв.

Частични аналози на левофлоксацин се явяват препаратите от същата трета генерация флуорхинолони, сред които са офлоксацин, ломефлоксацин, циипрофлоксацин и други. За качествата на ципрофлоксацин сме разказали ТУК: Приложения на ципрофлоксацин, ограничения и опасности, дозиране.

Мнения за Левокса

Положителни оценки

Преобладаващите отзиви за Левокса са положителни. Препаратът пречели с това, че притежава висока ефективност и пациентите усещат облекчение още на първото денонощие от старта на приема.

Запитани какви са качествата на антибиотика, ползвалите го винаги отбелязват на първо място бързото отшумяване на симптоматиката и на второ място – удобството на приема (обикновено веднъж на денонощие).

Отрицателни отзиви

Такива също има. Те се отнасят към некраткия списък от противопоказания и още по-широкия спектър на страничните реакции. За пациентите най-неприемливи са замъгляването на съзнанието, световъртежът, силните мускулни и ставни болки, които сковават движенията дотам, че понякога е затруднително да се стане от леглото.

Обаче дадените странични реакции се възприемат от пациентите като минус на фона на отличните качества на препарата като бързодействащо и категорично пресичащо инфекциите средство.  Изключение правят единствено болните, изпитали най-тежките прояви на антибиотика. За тях негативите не оправдават добрия резултат от лекарството.

Отзиви на лекарите

Левокса се ползва от различни специалисти – уролози, гинеколози, терапевти и отоларинголози. Мнозинството дават положителни отзиви за Левокса. Всеки нов препарат, към който бактериите не са изработили устойчивост, се приема с благодарност в професионалните кръгове. Специалистите подчертават и високата клинична ефективност срещу патогенните възбудители и способността за бързо отстраняване на симптомите.

Лекарите също не са особено доволни от множеството странични ефекти на лекарството. Заради тях се налага те са го назначават с внимание и да контролират протичането на терапията.

Вашето мнение? Ползвали ли сте Левокса

и какъв ефект добихте от него?

За левофлоксацин нагледно е разказано във видеото (на руски):

Източници:
 • antibiotic.ru
 • lvrach.ru
 • bda.bg
Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.