Деменция при възрастни хора: защо се отключва, как се разпознава и може ли да се спре?

♠ Какво е деменция  ♠ Разлика между деменция и Алцхаймер ♠ Първи, ранни симптоми ♠ Последващи симптоми на деменция ♠ Обратима ли е ♠ Причини за деменция по видове ♠ Стадии на болестта ♠ Грижи за дементно-болен у дома ♠ Болногледачи ♠ Домове за стари хора с деменция

Още в текста: ♠ Модерни начини за лечение ♠ Лекарства против деменция ♠ При алцхаймеров тип ♠ При съдова деменция ♠ При ХИВ ♠ Терапия без лекарства ♠ Хомеопатия ♠ 5 билки при деменция ♠ Витамини и добавки

Деменция е неврологично заболяване – проблем не толкова за болния, който се осъзнава какво му се случва, колкото за неговите близки. Скоро след отключване на измененията околните са поставени пред необходимостта да осигурят постоянна грижа и наблюдение. Появяват се трудности от финансов, социален и психически характер.

Как да разпознаем началото на деменцията, лекува ли се и възможно ли да е бъде предотвратена?

Какво е деменция?

От латински думата се превежда като „слабоумие“, но не е. Представлява тежко разстройство на висшата нервна дейност, причинено от органично поражение на мозъка.

Проявява се в рязка загуба на умствени способности, на знания и навици + невъзможност да се придобиват нови.

Любопитно: повечето болни са от страни с под средното социално развитие. Обаче в още по-изостаналите тропически страни въобще няма деменция. Отдават го на кокосовото масло.

Определение за деменция

Клиничната картина при възрастните хора е доста разнообразна. Тя зависи от изходното им състояние, преди да се разболеят, от локализацията на мозъчните увреждания и от тяхната разпространеност.Деменция, лечение, симптоми

Затова медицината възприема следния критерий за деменция:

 1. да има разстройство на паметта;
 2. заедно с още един вид нарушение от емоционално-волевата или интелектуалната сфера;
 3. третото задължително условие е настъпилите изменения да пречат на нормалното ежедневие на човека.

В действителност нерядко деменцията завършва с разпадане на личността.

Разлика между деменция и Алцхаймер

Една от разновидностите на деменцията е алцхаймерова, поради което двете заболявания се преплитат в съзнанието на незапознатите. Всъщност Алцхаймер е болест, която води до деменция, но между двете има съществени разлики като:

 • Деменция се причинява от Алцхаймер, но още от инсулт, черепно-мозъчни травми, тумори, автоимунни заболявания, инфекции и др.;
 • Причините за деменция са ясни, докато причините за Алцхаймер още са загадка за медиците;
 • Алцхаймер е заболяване, а деменция – синдром, тоест съвкупност от симптоми, които се появяват едновременно, но могат да сигнализират за различни болестни изменения в мозъка;
 • В ранен стадий симптомите се различават. Алцхаймер се развива много бавно, в течение на години, а някои видове деменция прогресират ускорено. По-нататък симптоматиката може да се уеднакви;
 • Алцхаймер е необратим невродегенеративен процес и не се лекува. Някои видове деменция като тези, причинени от дефицит на хранителни в-ва и от приема на медикаменти, са временни състояния.

Първи, ранни симптоми на деменция и сигнали

Независимо от типа, всички деменции имат сходни признаци и симптоми. Болният няма да ги забележи. Роднините трябва да го наблюдават и да реагират, още при най-малкото изменение.

Демир бозан билки против инсулт

Най-най-първите признаци са:

 • нарушаване на паметта – дългосрочната и краткосрочната. Например пациентът не може да си спомни скорошно събитие, не може да запомни нова информация;
 • нарушаване на ориентацията – в пространството и времето. Например пациентът може да се заблуди в района, който обитава от десетилетия;
 • загуба на желанието да се научава нещо ново – мозъкът става неспособен да обработва и усвоява нова информация;
 • трудности при планиране на близки периоди – например утрешния ден.

Последващи симптоми на деменция

С времето първите признаци на деменция започват да се усилват, да зачестяват и да стават все по-отчетливи. Едновременно с това се появяват и нови проявления, още по-разрушителни:

 • разстройство на мисленето – забавяне на процеса, загуба на конкретност, непоследователност;
 • нарушена ориентация относно собствената личност;
 • нарушаване на висшите функции – афазия (на езика), агнозия (на възприятията), апраксия (на сложни придобити двигателни умения);
 • разстройство на вниманието, невъзможност да се реагира на няколко стимула едновременно, забавяне на превключването на вниманието;
 • разстройство на поведението и емоциите – депресивни и маниакални състояния, егоизъм, лакомия, конфликтност, обидчивост, лабилност, апатия, незаинтересованост, сексуална разпуснатост;
 • липса на самокритичност – неразбиране на своето състояние и измененията, които се случват с пациента, пълна загуба на интерес към случващото се наоколо;
 • нарушени възприятия – илюзия, халюцинации;
 • специфична проява на деменцията е „живот в миналото“.

Обратима ли е?

Деменцията, провокирана от обективни изменения в мозъка, не подлежи на лечение. При нея се цели забавяне на процесите, намаляване на изразеността на симптоматиката, личностна и социална адаптация на болния и удължаване на неговия живот.

Причини за деменция и видове

Главната причина за деменция е нарушение в ЦНС. То причинява заболявания, които водят до дегенерация и гибел на мозъчни клетки.Деменция, лечение, симптоми

При болест на Алцхаймер и на Пика, при деменция с телца на Леви разрушаването на кората на мозъка е самостоятелно заболяване.

Но съществуват болести, на чийто фон деменцията представлява усложнение: атеросклероза на мозъчните съдове, инсулт, хипертония, алкохолизъм, лекарствена интоксикация, тумор, черепно-мозъчна травма, инфекции като СПИН, вирусен енцефалит и менингит.

Допълнителни фактори са: наличие на роднини с деменция, диабет, затлъстяване, липса на активна интелектуална дейност в живота.

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!

Деменциите се делят на 4 вида според мястото на дегенерация и некроза на клетки – в кората, под кората, и на двете места и мултифокално (с много засегнати участъци).

По-разбираема е деленето на първична и вторична дегенерация:

 • Атрофичен (алцхаймеров) тип – първична дегенерация на неврони в мозъка;
 • Съдова деменция – вторично поразяване на нервни клетки след нарушено кръвоснабдяване на мозъка;
 • Смесен тип – съчетаване на атрофична и съдова деменция.

Някои определят деменцията по конкретната причината:

 • Деменция след инсулт – причинител е мозъчно-съдовата болест, която води до инсулт и като последствие – деменция. Не всеки инсулт е рисков, а само този, при който се нарушава кръвоснабдяването на мозъка;
 • Старческа деменция – в класификатора на болестите този тип стои отделно като „неуточнена“ деменция. Дели се на пресенилна деменция, когато се появи преди 65 г., и на сенилна деменция – след 65 г. Сред причините се посочват затлъстяване, малко подвижен стил на живот, нарушена толерантност към глюкозата;
 • Алкохолна деменция – последствие от алкохолна интоксикация на мозъка;
 • След ухапване от кърлеж – някои кръвосмучещи са приносители на лаймска болест. Нелекувана, тя протича в три етапа. Последният се характеризира с генерализирани неврологични симптоми и поява на деменция. Прочетете ТУК: Какво следва от кърлежово ухапване. Как да действаме. 

Стадии на болестта

Деменцията е прогресиращо заболяване. Стадиите се различават според възможностите за социална адаптация на болния.

 • Първи стадий – лека степен на проява на симптомите, съхранено критично отношение към собственото състояние, осъзнава се необходимостта от лечение. Такива болни се самообслужват и спазват лична хигиена;
 • Втори стадий – появяват се по-груби нарушения на интелекта. Болният се затруднява да ползва битова техника и телефон, забравя да затваря вратите, да включва и изключва тока и т.н. Вече е необходимо да бъде наглеждан и дори контролиран, тъй като той е способен да навреди на себе си и на околните;
 • Крайна фаза – пълен разпад на личността. Болният не е способен самостоятелно да се храни, не познава близките си. Не може да говори. Апатичен, не изпитва глад и жажда.

Грижи за дементно-болен у дома

Необходимостта да се грижи за болен с деменция за всеки е трудност, предизвикателство и промяна на личния му живот. Необходимо е да се запасите с огромно търпение. С времето ще се научите на какво болния реагира най-добре.Деменция, лечение, симптоми

Ето някои препоръки като за начало. Всички те се прилагат с уговорката „доколкото е възможно“.

Създайте режим на болния и го спазвайте – той ще се чувства уверен и защитен. Нека режимът е максимално близък до предишния живот на пациента и да включва нещата, с които е свикнал;

 • Запазете независимостта на болния. Това ще ви облекчава и ще пази неговото самоуважение;
 • Съхранете неговото достойнство. Макар и болен, той не е лишен от чувства и може да разбира фрагменти от случващото се. Не обсъждайте състоянието му в негово присъствие;
 • Не влизайте в конфликти с болния. Те го стресират и влошават състоянието му. Повтаряйте си, че вашият близък не е виновен, виновна е болестта му;
 • Давайте му прости задачи, ангажирайте го с леки и достъпни занимания. Те ще му дават цел и значение. Помнете, че деменцията прогресира и способностите на болния ще се променят. Имайте готовност да промените и дейностите му;
 • Обезопасете дома, за да избегнете травми;
 • Общувайте с болния. Говорете му с уважение. Говорете бавно и отчетливо, като държите контакт с очите и си помагате с жестове. Показвайте любов, топлина. Давайте му време да ви разбере;
 • Проверявайте зрението и слуха му и заменяйте очилата и слуховия апарат, когато се налага;
 • Къпете болния като запазвате неговото самоуважение. Покривайте интимните му части. Оставяйте го да прави сам операциите, на които е способен. Ако не желае да се къпе, отложете;
 • Обличане – сменете дрехите на болния с такива, които се обличат лесно. Оставяйте го сам да върши това, което може, без да го притискате;
 • Тоалетна – напомняйте на болния да ходи до тоалетната, защото той може и да забравя. Установете режим. Ограничете течностите преди сън. Не се колебайте да минете на памперси;
 • Хранене – в даден момент ще е необходимо да храните болния. Режете храната на малки парченца, за да избегнете задавяне. По-нататък ще е разумно да минете на пюре и супи. Хранете болния бавно. Внимавайте с температурата на храната – той може да не усеща разликата. Внимавайте за поява на проблеми с гълтането;
 • Спане – болният може да бодърства през нощта и да пречи нощем. Спрете дневния сън и го заменете с дълга разходка, работа в градината или друго физическо упражнение;
 • Рисково поведение – следете за изчезване на вещи. Може болният да „краде“ и крие вещи в свое скривалище. Проверявайте боклука, преди да го изхвърлите. Следете за анормално поведение и знайте, че появата на такова е по-скоро нормално и очаквано;
 • Бягство от дома – такива болни нерядко се губят, излизат от дома и изчезват. Дръжте в дрехите на болния лист с името и адреса му, както и с телефон за връзка;
 • Агресивно поведение – периодично болният може да става гневен, тревожен, агресивен. Ще противодействате със собственото спокойствие. Старайте се да превключите вниманието му към нещо приятно за него. Евентуално потърсете помощ от специалист;
 • Повтарящо се поведение – болните от деменция отново и отново казват едно и също нещо, питат едно и също милион пъти. Решението отново е отвличане на вниманието – чрез разходка, интересно занимание. Ако болният върши някакво стереотипно движение, ангажирайте ръцете му. Търсете решение на конкретния проблем по пътя на логиката.Деменция, лечение, симптоми

Обичта на близките е отпимално лекарство за страдащия от деменция. В спокойна и топла среда състоянието му прогресира по-бавно и последствията са по-слабо изразени. Макар да не са специалисти, близките са най-добрите болногледачи. Но при липса на възможност, може да се наемат

Професионални болногледачи

Другият термин е социални асистенти. Дали ще се заемат лично или ще плащат на специалист, това решават близките. Във всички случаи болният не може и не бива да бъде оставен да живее сам. Той трябва да се наглежда или обгрижва – зависи от състоянието му.

Трета възможност е настаняване в

Дом за стари хора с деменция

Повечето специализирани заведения от този тип са частни. Те предоставят 24-часова грижа и медицинско обслужване. Таксите са от порядъка на 500 – 750 лв на месец, като зависят от качеството на дома и от броя на пациентите, настанени в една стая.

В държавните домове пациентите заплащат 80% от реалния си доход, тоест от своята пенсия. Но за да бъдат настанени в такова заведение, те трябва да получат първо решение от ТЕЛК.

Вижте по-детайлно ТУК: Грижи и настаняване на болни с деменция. 

Модерни начини за лечение

През XXI век се разработват нови методи за разпознаване и терапия на деменция. Започва прилагането на магнитно-резонансна и позитронно-емисионна томография, анализ на гръбначно-мозъчна течност.

Водещи лаборатории работят върху т.нар. ваксина против деменция. Заболяването е свързано с образуването на протеинови плаки, които поразяват мозъчните клетки. Учените се опитват да научат имунитета ни да разпознава патогенните протеини и да ги унищожава.

Друга перспективно направление е генната терапия. Търси се възможност да бъде предотвратено отлагането на аномални протеини в мозъчните неврони.

Но междувременно болните масово се лекуват с класическите методи – лекарства и психологически терапии.

Лекарства против деменция

Терапиите и лекарствените средства се изписват според вида на деменцията.

Лекарства за алцхаймеров тип

Този тип деменция се лекува като Алцхаймер, като се прилагат три групи лекарства с цел забавяне на дегенеративните процеси и подобряване на интелектуалния капацитет.

Инхибитори на холинестеразата

Това са вещества, блокиращи определен невротрансмитер в нервната с-ма. По този начин се потискат парасимпатиковите нервни импулси, отговорни за движението на гладката мускулатура в органите.

Сред обратимите блокатори различаваме:

 • алкалоиди – галантамин (Нивалин), физостигмин;
 • синтетични с третичен азот – Донепезил, Ривастигмин, Такрин;
 • синтетични с кватернерен N+ – дистигмин, неостигмин, пиродостигмин.
Антагонисти на НМДА-рецепторите

Основният представител е Мемантин. Той предпазва от невротоксичност като блокира рецептори – участници в невродегенеративния процес.

Приемането на Мемантин забавя загубата на познавателни способности, подобрява поведението. Болните възстановяват част от загубените възможности за самообслужване и грижа за себе си.

Мемантин добре се комбинира с лекарства от предната група.

Спомагателни лекарства – те са помощни за потискане на нервните трансмисии, за подобряване на паметта, за оздравяване на мозъчните съдове и други въздействия, необходими според конкретното състояние. Примери за такива препарати са екстракт от гинко билоба, селегилин (Селегос), ницерхолин (Нерголин).

Лекарства за съдова деменция

Поради спецификата на органичното изменение в мозъка, лечението стъпва главно на препарати, които повлияват състоянието на кръвоносните съдове:

 1. Съдоразширяващи средства;
 2. Антиагреганти и антикоагуланти;
 3. Статини;
 4. Лекарства за контрол над съдовото налягане.

Нерголин е лекарство на основата на алкалоида ницерголин. То намалява съпротивлението в мозъчните съдове, подобрява проницаемостта на стените и възприемането на глюкоза и кислород от мозъка. В резултат се оздравява мозъка и се подобрява неговата работа. Лекарството е подходящо, когато зона от мозъка е била оставена без достъп на кръв в резултат на съдова патология.Деменция, лечение, симптоми Деменция, лечение, симптоми

При съдова деменция е възможно приемането на инхибитори на холинестеразата, мемантин и др. препарати като ноотропи (Пирацетам, Церебролизин), но това лечение не е обосновано много добре.

За корекция на поведението при синдром на Пика се приемат невролептици (Тиоризадин, Халоперидол).

При болест на Кройцфелд – Якоб се прилага единствено симптоматично лечение. Използват се блокери на калциевите канали, на НМДА-рецепторите и др.

Лечение при ХИВ

Специфичен е подходът, когато деменцията е настъпила при ХИВ-инфектирани пациенти. Тогава основа в терапията са противовирусните препарати, свойствени за ХИВ-инфекцията. Допълнително се изписват инхибитори на обратна транскриптаза, блокери на НМДА-рецепторите, на калциевите канали и МАО-Б.

Какъв вид терапия ще се избере, решава специалист. Лекарствата се подбират според стадия на болестта и тежестта на нарушенията.

 • Антихолинестерази – за намаляване на проявите на деменция се назначават лекарства, които повлияват мозъчната активност. Това са антихолинестеразни средства на основата на галантамин, ривастигмин и др. + Мемантин. Те се използват във всички стадии на деменция. Имат невропротекторно действие, предпазват мозъчните неврони от разрушаване и подобряват предаването на нервните импулси. Подобряват паметта и когнитивните способности.
 • Невролептици – за корекция на поведенческите разстройства се назначават невролептици, които намаляват проявите на невро-моторно възбуждане и изменения във възприятията (на основе кветиапина, галоперидола, оланзапина и др.). Тези лекарства се изписват под строго наблюдение над пациента, защото имат тежки странични ефекти.
 • Антидепресанти – за лечение на депресия. Тук спадат лекарства с активно в-во флуоксетин, миансерин, флувоксаминов малеат и др. Ползват се внимателно, защото са способни да провокират главоболие, нарушение на сърдечния ритъм, скокове на артериалното налягане.
 • Сънотворни – пациентите с деменция често страдат от безсъние. На тях се изписват сънотворни. Избягвайте предозирането, защото това може да потисне възбудимостта на нервните клетки.

Терапия без лекарства

 • Когнитивен тренинг – съвместно четене, възпроизвеждане и обсъждане на прочетеното, наизустяване, работа със специални карти и др. за поддържане на когнитивната функция;
 • Биографичен тренинг – поддържа изчезващите от паметта спомени. С болния се обсъждат минали събития, разглеждат се стари снимки, слуша се музика от неговата младост. Добър подход е воденето на дневник – той тренира мисленето и разрежда негативните преживявания;
 • Двигателна активност – гимнастика, разходки, арт-терапия, музикална терапия и други образователни, развиващи и терапевтични задачи.Деменция, лечение, симптоми

Немедикаментозното лечение изисква ежедневна работа с пациента.

Хомеопатия

Тя разполага с достатъчен арсенал от средства, но конкретния подбор се прави от хомеопат на база състоянието на дадения пациент.

Най-изписваните препарати са:

 • Nux Vom – когато болният е перманентно раздразнителен, оплакващ се, конфликтен, отмъстителен. При изострена чувствителност към думите и вниманието на околните, при желание за самоубийство;
 • Mercury – при морална деградация, слаба памет, нарушено зрение, зловонен дъх, език с отпечатъци от зъби;
 • Ignatia – при прекалена чувствителност заради мъка или любовно разочарование;
 • Calcaria Carb – при забравяне, бавни реакции, неспособност да се възприемат нови неща;
 • Lycopodium – при депресия, потиснатост, безпокойство, сърдене. Болният изпитва болка в зоната на черен дроб, има газове и запек;
 • Staphisagria – потискане на желанията, акумулиране на обиди, безсъние;
 • Chamomilla – свръхчувствителност и капризно поведение, рязка промяна на желанията;
 • Tarentula  Hispanica – при ярост, хвърляне на предмети, рушене в дома, агресия, налитане на бой.

Народно лечение на деменция

На болния се дават отвари и чайове от успокоителни билки, които едновременно подобряват и паметта.

5 билки при деменция

 • №1 Черна боровинка – 3 с.л. сушени плодчета се киснат 10 часа в 200 мл хладка вода, на стайна температура. При ежедневно приемане на този воден екстракт видимо се подобрява паметта;
 • №2 Корен от девесил – 1 ч.л. сух корен се залива с кипната и охладена вода – 250 мл. Да стои 8 ч. Изпива се на три пъти. Намалява признаците на болестта, появила се на фона на епилепсия;
 • №3 Кора от офика – 100 г суха кора се добавя в 1 л вода, вече загрята. Ври на слаб огън 2 часа. Профилтрира се и се охлажда преди приема, което е 5 Х 50 мл. Полезна при алкохолна деменция, намалява риска от съдови заболявания;
 • №4 Салвия – 1 с.л. сух лист се попарва с 400 мл вода, за 30 мин. Пие се като чай през 6 часа.
 • №5 Успокояващ сбор при емоционална нестабилност, агресия, раздразнителност, безсъние – съчетава по 1 с.л. от следните билки: валериана, мента, шипка. Попарват се с 1 л. вода, запарката е 20 мин, след което се пие 2 Х 100 мл за деня.

Витамини и добавки

 • Витамин Е – забавя прогресирането на деменцията. Да се внимава с дозата, защото предозирането застрашава болни със сърдечни патологии;
 • Омега-3 (риб. масло) – намалява риска от сърдечни патологии, инсулт, меки когнитивни нарушения от съдов характер;
 • Коензим Q10 – антиоксидант, работи при нарушена памет и умствена способност.

Подходящи за отпускането на болния са ароматерапия и музикална терапия.

Диета при деменция от „На кафе“:

Източници:

Оценка на читателите
[Гласували: 1 Средно: 5]
Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

3 коментара за “Деменция при възрастни хора: защо се отключва, как се разпознава и може ли да се спре?

 • 07.10.2019 в 11:42
  Permalink

  Здравейте!!! Хубаво описвате от какво се нуждаят болните, но да ви призная след 3 години обгрижване на мама – уморена съм и не издържам. Нямам сили и не ми се живее. Кой ще помогне на нас???

  Отговор
 • 08.10.2019 в 11:42
  Permalink

  Баща ми е с алхаймер, ама много неспокоен. Никога не стои на едно място – постоянно кръстосва из апартамента и някой трябва да ходи след него и да го следи какво пипа и какво прави. Пие две шепи хапове, какво още да му дам?

  Отговор
 • 09.10.2019 в 11:42
  Permalink

  Жена ми се разболя 2017 в края. Вече никой не идва вкъщи, много ми е болно. Децата почти не се интересуват, лоша болест… раздели семейството ни. Аз се справям, но ми е самотно. С жената не говорим, тя не ме познава.

  Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.