До какво води залежаването? Декубитус и декубитални рани. Възстановяване

Декубитални рани и възстановяване след залежаване. Какво е декубитус? Сребърни превръзки, къпане и гледане на болен на легло. Как да почистим лежащо болен. Застойна пневмония Залежаването е един от основните страхове на възрастните хора. Ако пострадат и останат задълго на легло, има риск повече никога да не усетят щастието от активния начин на живот. Връщането […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!