Исхемичен инсулт вляво или вдясно: Критични дни, белези, ТЕЛК, лечение, възстановяване

♠ Какво е ♠ Да разграничим термините ♠ Причини за исхемичен инсулт ♠ Особености ♠  ♠ Инсулт от лява ♠ От дясна страна ♠ Последствия от инсулт вляво ♠ От инсулт вдясно ♠ Исхемичен инсулт на малкия мозък

Още в текста: ♠ Специфична симптоматика ♠ Диагностика ♠ Лечение ♠ Аспирин ♠ Каротидна ендартеректомия ♠ Ангиопластика ♠ Критични моменти след пристъпа ♠ При хеморагичен и при исхемичен инсулт ♠ Повторен удар ♠ Принципи на ефикасната рехабилитация ♠ Клинични пътеки и ТЕЛК

Исхемичен инсулт е тежко заболяване, при което се нарушава постъпването на кръв в мозъка. Просветът на някой кръвон. съд, хранещ мозъка, се оказва затворен. По-обичайна причина за това е блокиране от тромб, нечесто – спазъм.

При липсата на приток от кръв, тъканите в мозъка страдат. На тях не им достигат кислород и хранит. в-ва.

Симптомите на исхемичния се развиват почти мигновено. Само след 5 мин. някои клетки започват да загиват, ако кръвотокът не бъде възстановен.

Заболяването е в различна степен тежко, според големината на съда, оказал се блокиран, и от това доколко важни са участъците от мозъка, които той обслужва.

Успешността на лечението зависи от бързината, с която пострадалият получава медиц. помощ.

Исхемичният инсулт като правило не предизвиква болка. Това е по-скоро лошо, отколкото добро. Пациентът чака симптомите да минат сами и не вика лекар. Той губи скъпоценно време, през което мозъчни тъкани загиват и се случват необратими изменения.

Някои термини

исхемичен инсулт,

Разглеждаме причините, симптоматиката, диагностицирането, терапията и последствията, както и рехабилитацията след инсулт, която включва възстановяване на речта и трудовата способност

Наричат исхемичния инсулт (само тази негова разновидност) – инфаркт на мозъка. Защо?

Инфаркт – с думата се означава смърт на клетки заради исхемия;

Фигурин бързо отслабване при Хашимото

На миокарда – клетките са от сърдечния мускул;

На мозъка – клетките са от мозъка, отмиране на участъци от него;

Исхемия – дефицит на кислород и хранит. в-ва в тъканите заради редукциране или пълно прекратяване на кръвотока;

Инсулт – нарушаване на мозъчното кръвообращение. Бива два вида, според причината за нарушаването – исхемичен (моз. инфаркт) или излив на кръв – хеморагичен;

Исхемичен инсулт – отмиране на клетки поради недостигането на кислород;

Хеморагичен – излив на кръв в мозъка (което е отделен вид);

Остър исхемичен инсулт – инцидент, който се е случил неотдавна, до 7 дни по-рано.

Следователно исхемията е причината за мозъчния инцидент (прекратяване на нормалното хранене на мозъка), а инфаркът е логичен резултат от процеса.

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!

Понякога инфарктът не успява да се развие, защото протичането на кръвта се е възстановило бързо. Тогава ситуацията се означава като транзиторна исхем. атака или разговорно – микроинсулт. Симптоматиката бързо отминава, дори и преди провеждането на преглед. Но не рядко и прекаралите исхемична атака се нуждаят от хоспитализиране и интензивно лечение, за да се предотврати „истински“ исхемичен инсулт.

Причини за исхемичен инсулт

Причина №1 за исхемичния инсулт на 99% е в това, че пострадалият не е обръщал внимание на валидните за него фактори на риска и не е предприел поставянето им под контрол.

Хипертоничната болест и атеросклерозата с времето водят до инсулт, ако преди това не „ударят“ пациента в сърцето (развитие на сърдечно-съдово патологично изменение).

Особено лошо е, ако хипертонията се усложнява от пушене и/ или диабет.

Допълнителни фактори на риска са злоупотребата с алкохол (много силен фактор при силния пол), лошо хранене (водещ фактор при дамите), обездвижен стил на живот, проблеми със сърцето, в частност фибрилация на предсърдията (вид аритмия).

Ако искате да отстраните причините, които могат да блокират кръвообращението във вашия мозък, то непременно се запознайте и с особеностите на атеросклерозата.

Качествен материал за всички аспекти на темата е публикуван ТУККакво е атеро и какво – склероза? Как изменя тялото ни и възможните действия. 

Факторите на риска бележат опасните навици и болестни състояния, които в даден момент биват последвани от инсулт.

Физическият извършител е тромб – кръвен съсирек, който пристига в мозъчните съдове, спира се някъде и провокира „задръстване“.тромб, ембол, запушване на кръвоносен съд, исхемичен инсулт, атеросклеротична плака

Обичайно „родина“ на тромба е сънната артерия. Ако тя е значително изменена от атеросклероза, то той се формира в някой от проблемните й участъци. Такъв инсулт се означава като тромботичен.

Понякога тромбът се образува в друга част от тялото и откъсвайки се от мястото си, тръгва да пътува с кръвотока, достига до мозъка и спира, провокирайки „задръстване“. Съставът му може да не е от кръв, а мастна частица, откъсната от някоя атеросклеротична плака. Инсултът се означава като емболичен.

Ако тромбът се е образувал в сърцето заради проблем с клапите или аритмия, то названието е кардиоемболичен.

На последно място стои спазъм на кр. съд – контракция, която се провокира от разни изменения на съдовата с-ма.

Узнайте всички възможни провокатори на мозъчни катастрофи и как да ги елиминирате от живота си ТУК:

Мозъчен инсулт: Прединсултно състояние и микроинсулт. Диагностика и критични дни

Особености на исхемичния

Ок. 80% от инсултите възникват над 65 г., при това възрастта има водещо влияние върху изхода от инцидента. Високата вероятност се обуславя от възрастовите изменения на мозъка. В тази група има и хронични съпътстващи патологии, спадащи към провокаторите.

Факторите на риска и механизмът на исхемично поражение се различават при възрастните и при младите.

За пациентите на години е характерно по-тежко протичане. Нерядко те получават и по-малко ефикасна терапия, отколкото младите, което обуславя и негативния изход от заболяването.

Исхемичната разновидност е силно обвърната и с ред заболявания, неангажирани към възрастта. Например заболеваемостта е 2-6 пъти по-голяма сред притежаващите диабет тип 2. Те обаче биват засягани от хеморагичната разновидност толкова често, колкото и останалите хора.

В тази посока има още множество данни. Но информацията ще вие от пряка полза, ако с помощта на специалист анализирате конкретните предразполагащи фактори, валидни точно за вас.

Симптоми на исхемичен инсулт

Симптомите са този тип са индивидуални и често не си приличат при разните болни. Какви ще бъдат точните изяви на инцидента, зависи от големината на блокираната артерия и точно какви участъци от гл. мозък е обслужвала тя.

Като правило признаците на исхемичния инсулт се появяват рязко и внезапно. Най-често проявяващият се и затова смятан за общовалиден признак е проблем с изговарянето на думите, както и с възприемането на чужда реч.

Всички останали белези се наблюдават по-рядко или в различни съчетания. Възможни са нарушения на зрението, намаляване на подвижността или пълна парализа на ръка или крак. Възможно е стягане на мускулатурата на лицето едностранно.

При тежък удар болният може да загуби съзнание – възможно е, но не е често. Но обичайно човекът не изпитва болка, а само слабост, разсеяност и му се завива свят. Околните са призвани да усетят, че пострадалият е зле, докато той ги уверява, че е добре.

Някои симптоми се появяват по-късно. Сред тях са изменение на характера и емоционалността, незадържане на урина, затруднено гълтане. Те идват няколко часа и дори няколко дни след инцидента.

Прочетете подробности в статията ни за симптоматиката при инсултите, където признаците се разграничават и по пол. Научете се да отличавате инсулта от други заболявания със сходни симптоми ТУК:

Симптоми на инсулт: Първи признаци на прединсулт, микроинсулт и как да действаме?

Инсулт от лява, от дясна страна

Симптоматиката, измененията, последствията и възстановяването в определена степен се различават в зависимост от полукълбото, в което е станало запушването на съд.

И двете локации дават общи белези като:

  • Общомозъчни нарушения – интензивно главоболие без причина или при пик на кр. налягане, или след физическа преумора или силен стрес. Възможно е болката да се съпроводи от гадене, позиви или действително повръщане. Общовалидна симптоматика е световъртеж, шум в ушите, рядка загуба на ориентация в пространство и време, частично нарушение на съзнанието и др.;
  • Вегетативни нарушения – повишено потене, чувство за горещина, сухота в устата, сърцебиене.

Друг набор от симптоми обаче зависят от това в кой участък от мозъка е станал инсултът – в ляво или дясно. В срещуположната половина на тялото се проявяват слабост, обездвижване и изкривяване на ръка/ крак/ лицева мускулатура.

При поражение на дясното полукълбо парализата е в лявата страна на тялото. Обратно, при инсулт отляво се паразилизира дясната половина.

Защо? Функциите на двете мозъчни полукълба не са идентични. Импулсите, породени в ляво полукълбо, контролират дясната половина на тялото и обратното. Затова нарушаването на чувствителността се разпространява по същия механизъм.

Полукълбата отговарят за различни функции, затова и последствията са с модификации. Лявото „командва“ логиката и речта, дясното – за емоциите, чувствата, творчеството и възприятията. Анализирането на нова информация се случва вляво, а синтезът на вече възприетото се извършва вдясно.

Какви изменения в личността да очакваме според локацията на мозъчния инцидент:

Ляво полукълбо Дясно полукълбо
1 Езикови способности, контрол над речта, способност за писане и четенe Обработване на информацията в образи, а не в думи
2 Памет за числа, имена, математ. символи, способност за пресмятане, логика Мечти и фантазии, творчески уклони, способности в музиката и изобразителното изкуство
3 Обработване на информацията логично, поетапно Обработването на получената информация се осъществява като цяло, без анализ
Последствия от инсулт вляво

Мозъчните инциденти от лява страна са по-чести от тези в дясна страна. Лявото полукълбо се поразява в 57% от клиничнитеслучаи.

Лявото полукълбо контролира ечеви и логически функции. Затова първи ясни изменения, освен парализата на дясна половина, са езикови и речеви проблеми. Произношението е неясно, непонятно, околните не разбират какво говори пострадалият. Освен нарушената артикулация, той не може да чете и пише нормално. Губи се речевата памет. Човекът постепенно замлъква, затваря се в себе си, ограничава общуването с околните.

Последствия от инсулт вдясно

Речевите отклонения, които са най-ярки и видимите симптоми при инсултите, при удар отдясно отсъстват. Изключение правят левичарите. Затова дясностранните инсулти се установяват значително по-късно, отколкото тези от лява страна с ярка клинична картина на нарушена реч. След инсулт отляво по-бързо се вика медиц. помощ и се отдава своевременно лечение, отколкото при пациенти без речеви отклонения.

Когато се забележи парализа от лявата страна на тялото, то свидетелите на инцидента не бива да търсят и речеви отклонения, за да преценят дали става въпрос за инсулт и да извикат линейка.

Типичните нарушения тук са в усещанията и възприятията. Пострадалият може да не помни какво е правил. Трудно оценява размер, разстрояние. Трудно се ориентира в пространството. Болният понякога неправилно облича дреха и се обува. При такива пациенти са чести психическата пасивност и депресията. Възниква чувство на отчуждение от тялото, сякаш поразената страна не е част от болния.

Исхемичен инсулт на малкия мозъкинсулт на малкия мозък

Той е особена форма на инсулта, която се характеризира с нарушение на кръвоснабдяването на отдел от гл. мозък, означен като малък (намира се над тила). Инцидентът в тази локация може да е исхемичен (прекратена доставка на кръв) или хеморагичен (кръвоизлив).

Удар в малкия мозък се среща относително рядко – едва 10% от инсултите се случват в тази област. Обаче последствията от тази разновидност могат да са катастрофални. Пострадалият може да получи пълна или частична парализа, да изпадне в кома и дори да загине. По-тежките последствия са свързани с функциите на малкия мозък.

  • Координация на движенията и ориентация в пространството;
  • Регулиране на работата на зрителния нерв;
  • Регулиране на вестибуларния апарат.

При исхемичен инсулт се наблюдава частично или пълно прекратяване на кръвния приток към малкия мозък. Причината е идентична като в другите отдели – запушване на съд. Настъпва некроза на меките тъкани. Тялото започва да губи функциите си, изпълнявани от малкия мозък.

Исхемичната разновидност на инцидентите в малкия мозък представляват 75% от всички инсулти с такава локация.

Причините са типичните: формиране на тромб (може да стане в кой да е кр. съд и после да попадне в малкия мозък посредством кръвотока), атеросклероза, пик на кръвното.

Факторите на риска също са познатите ни като стилът на живот е най-мощен – мазна храна, сол, алкохол, чести стресови епизоди. Сред заболявания се открояват хипертония, висок холестерол, атеросклероза, сърд. недостатъчност, някои ендокринни и кръвни нарушения, лекарства.

Към „твърдите“ фактори е възрастта над 60 г. и генетиката.

Специфична симптоматика

Малкият мозък отговаря за координацията, затова при разглежданата разновидност са засилени моторните нарушения. Движенията са несъгласувани, въпреки че мускулна слабост не се наблюдава. Тялото и крайниците се движат произволно.

Заради нарушената съгласуваност на движенията се наблюдава олюляване., пострадалият повръща.

Други белези са силна болка на тила, сухота в устата и затруднено преглъщане, пълно или в някаква степен загубване на слуха, хаотично движение на зениците, притъпени усещания за допир, рязък скок на телесната темп., загуба на съзнание.

Диагностика

Специалистът може да заподозре инсулт по визуалния оглед на болния, ако кой не може да изговаря някои думи, има нарушена координация и изменения в мимиките. Но точната диагноза може да се постави само след изследвания. На първо място е потребна компютърна томография. Затова бързата помощ транспортира пострадалия към болница, която разполага с такъв апарат. Изследването с КТ позволява точно да се установи действително ли се е случил инсулт и от какъв вид е той.

Полезни са свидетелствата на близките – за необичайни симптоми и в какво са се изразявали. Важно е да се докладва дали пациентът по-рано е претърпял инфаркт, травма на главата, инсулт или микро разновидността му.

Специалистът преслушва сърцето и сънните артерии на шията. Ако те са значително поразени от атеросклероза, но в стетоскопа ще има характерен шум. Мери се кръвното и се прави преглед на евентуално приеманите медикаменти за хипертония.

С помощта на офталмоскоп може да се открият отлагания на холестерол или кръвни съсиреци в съдовете, отиващи към очите.

Анализи и обследвания за исхемичен инсулт
Анализ на кръвта

Лабораторията дава данни за скоростта на съсирване на кръвта, показатели за кр. захар, нормално ли е съдържанието на електролитите, има ли инфекция. Лекарите ще се постараят да коригират проблемните показатели.

Компютърна томография (КТ)
Компютърна томография, диагностика на исхемичен инсулт

КТ на гл. мозък

Провежда се обследване – множество рентгенови снимки, които дават цялостна картина на гл. мозък. С помощта на КТ се откриват кръвоизливи, исхемия, тумор и др. заболявания.

Магнитно-резонансна томография

ЯМР се приема за по-напреднала технология, с по-детайлна визуализация. Но при инсултите тя не е предпочитана пред КТ, който по-достоверно различава исхемичната от хеморагичната разновидност.

УЗИ на сънните артерии

Звуковите вълни се отразяват от тъканите. Компютър анализира отраженията и рисува нагледна картина. УЗИ на сънните артерии показва доколко съдовете са поразени от атеросклероза, нужна ли е операция (нарича се каротидна ендартеректомия).

УЗИ е безболезнено, безвредно и достъпно обследване, което предоставя важна информация.

Ехокардиограма

Тя дава нагледна картина на сърцето, добита чрез резонанс на звукови вълни. Назначава се при подозрение, че причината за исхемичния инсулт е тромб, образуван в сърдечната зона, а след това транспортиран с кръвта нагоре.

Церебрална ангиография

Ако се внесе в кръвта оцветител, то рентгеновите снимки са по-информативни. Въвежда се катетър в артерия в областта на слабините и контрастното в-во се разнася по съдовете до шията. Катетърът се премахва и се правят снимки. Церебралната ангиография е сложно и небезопасно обследване. То се назначава в тежки случаи.

Въпреки множеството подходи, КТ остава първа възможност. След него лечението се започва веднага, за да не се губи време. Останалите диагностични процедури се изпълняват паралелно с терапията.

ангиография, диагностика на исхемичен инсулт

Снимки на пациент след инцидента и след лечението

Лечение на исхемичен инсулт

Първоначалната помощ на пострадалия се предоставя на мястото, на което той е открит. Но основното лечение се провежда в болница. Целта на свидетелите на инцидента е да осигурят максимална бързина в този предварителен етап. В отделенията за интензивна терапия болният ще получи най-адекватна помощ и последствията ще бъдат ограничени.

Главна задача при лечението е да се разтвори тромбът, която е причинил запушване, и да се възстанови нормалният поток на кръв през пострадалия съд към главния мозък. Единствено така се прекратява отмирането на негови тъкани. Целта се достига с помощта на лекарства и в пъти по-рядко – с хирургия.

Единственото лекарство, което е одобрено за разтваряне на тромби при исхемичен инсулт, се нарича тъканен плазминогенен активатор. Той се въвежда венозно. Лечението с него трябва да стартира до 3 часа след момента на инсулта.

За съжаление този препарат има много противопоказания и често провокира странични ефекти, даже хеморагичен инсулт. Но той е основно терапевтично средство и вливането му е предвидена процедура по клиничната пътека за терапия на исхемичен инсулт, финансирана от Здравната каса у нас.

Лечението е най-ефикасно, когато стартира в първите 1 – 3 часа от началото на заболяването. Да се дава на пострадалия аспирин и други таблетки може само след потвърждение, че се е случил именно исхемичен инсулт, а не хеморагичен.

Основният препарат остава тъканния активатор. Лекарствата, разреждащи кръвта, са смъртно опасни при кръвоизливи в мозъка. По симптоми те приличат на запушване с тромб, което повишава риска от погрешна реакция.

Затова първо на болния се прави КТ и ако резултатите дадат, че инсултът е действително исхемичен, а не хеморагичен, веднага се дава

Аспирин

Този препарат намалява риска от повторен инсулт. Той не разтваря тромба, който вече е успял да заблокира артерията.

Внимание! До идването на лекар на болния не се дава аспирин, нито други лекарства.

В добре оборудваните клиники се ползва още един способ – по съдовете се провежда малък прибор, който – стигайки до мястото на запушване, чисто механически премахва тромба. Или с помощта му се впръсква тъканен активатор директно в мястото.

Ред изследвания опровергават ефикасността на това лечение, затова то почти не се използва.

Каротидна ендартеректомия

Това е хирургична операция по премахването на атеросклеротични плаки от сънните артерии. След операцията артериите се залепват с помощта на изкуствен материал или с тъкан от собствените съдове на пациента. Ако сънните артерии са значително поразени от атеросклероза, то подобна операция намалява риска от повторен инсулт.

И това не е идеален вариант. Методът носи известен риск.

Вместо да се „изстържат” плаките от сънните артерии, има и друг подход – да се разшири просветът в тях с помощта на

Ангиопластика или стентиране

Но и тази алтернатива на операцията носят не по-малък риск.

Имаме отделен материал на лечението на инсултите – методики, противопоказания и възможни странични ефекти. Разглеждаме и типовете лекарствени средства – антиагреганти, антикоагуланти, таблетки срещу вис. кръвно и статини срещу повишен холестерол. Ще откриете подробностите ТУК:

Как се възстанових след инсулт? Лекарства за мозъка и билки. Сомазина, Ноотропил и др.

Критични дни

При инсулта страдат различни отдели на ЦНС, получават се сривове във физическата активност. Измененията са следствие от липсата на нормално кръвообращение в мозъка. Близките на пациента следва да се запасят с търпение, за да съдействат за по-леко преодоляване на критичните дни след инсулта.

Критични моменти след пристъпа

Инсултите са нееднородни по характера си на протичане. Периоди на облекчение се редуват с кризисни състояния. Специалистите наричат моментите на влошаване – критични, защото през тях може да се допусне летален изход.

Хеморагичният инсулт представлява опасност за живота в който и да е момент, докато при исхемичния се наблюдават по-явникритични отрязъци и формата е по-слабо рискова.

И при двата в първите часове (3-6) измененията в мозъка са обратими.

При хеморагичната разновидност симптоматиката градира внезапно, без предупредителни белези, за разлика от исхемичния – той е по-плавен и предсказуем.

Критични дни при хеморагичен инсулт

Образува се хематом, който нараства и притиска мозъка. Той носи риска от внезапна смърт. Опасността се редуцира със своевременно оперативно лечение.

При хеморагичния инсулт критичен е целият начален период от няколко седмици след появата на церебралната симптоматика. На база статистика са определени по-ясно изразени времеви отрязъци, в които влошаването на пациента е вероятно и съществува риск от обрат към смърт. Те са 7-10 и 14-21 ден от момента на инцидента. Данните сочат, че 45.9% от пострадалите загиват в първото денон., 24.5% – до седмото, 17.3% – до 14-ото и 12.2% – до 21-то денон. Запова СЗО посочва 21 дни като критични за прекарали инсулт.

По-нататък с грамотно назначена терапия и активно възстановяване пострадалият се подобрява.

Критичност при исхемичен инсулт

Тук критичните моменти настъпват не така рязко, както при кръвоизливите. Началото на острия период се бележи от постепенно нарастваща симптоматика и предупредителни белези. С времето те се преобразуват в общ срив в работата на мозъка и започват да се проявяват нарушения в двиг. апарат.

критични дни при инсулт, исхемичен инсулт

Критичността след мозъчен инцидент се запазва доста дълго време

Функционалните проблеми нерязко продължават от броени дни до няколко седмици. Първите денонощия са най-опасни.

Медиците считат като критични при исхемичен инсулт 3-то, 7-мо и 10-то денон. след първата проява.

Повторен удар

След първия исхемичен инсулт рискът от повторен значително се увеличава. В 70% от случаите рецидивите водят към летален изход. Времето тук не е фактор, защото с него вероятността не намалява. За силно опасна се счита цялата първа година.

В критичните точни след инсулта родствениците са призовани стриктно да следват указанията и да бъдат наблюдателни. При най-малки промени в статуса да съобщават незабавно. Така се минимизира рискът и се поема към възстановяване.

В момента на инсулта и в критичните дни природните с-ва имат нулева или минимална роля. Но в процеса на възстановяване ролята им нараства. Те се включват в борбата за възвръщане на функциите и за повдигане на общия психо статус на пациента. Не малко болни свидетелстват, че са си помагали с билки, а някои отдават отличните постижения на тяхното участие. Болни споделят опита си в тази насока ТУК: Как успях с билки да се възстановя след тежкия ми инсулт.

Възстановяване и рехабилитация

Без преувеличение инсултът е трагедия, която променя всичко в живота. Възстановяването отнема време и не е гарантирано. Изисква усилия, средства, помощ и грижа.

Още в първите дни в болницата специалистите – по наличните данни, са способни да кажат доколко инсултът е повлиял на по-нататъшната способност на пациента за самостоятелен живот. Върху възстановяването влияят пряко два фактора (извън тежестта на получения удар): доколко рано е оказана мед. помощ и доколко рано е започнала рехабилитацията.

Ще вметнем, че нервните клетки не се делят. При мозъчно увреждане тъканите не се възстановяват. Част от функциите им се поемат от незасегнати съседни клетки, но това не връща предишното състояние.

Към рехабилитация се пристъпва 24–48 часа след инцидента, с активни мерки, които ще се провеждат минимум 6 мес. Ако за първата помощ терапевтичният прозорец е до 6 часа, то за рехалибитацията той е 6 мес. В този срок трябва да бъдат положени максимални усилия и да не се пропуска никаква възможност.

От друга страна болните, минали ранна рехабилитация, се повлияват отлично от повторни курсове след 1, 2 и повече години след инсулта.

Цели на рехабилитацията: възвръщане на фината моторика, на речевите функции, повишение на общия мускулен тонус и способността за движение без помощ.

Принципи на ефикасната рехабилитация

В идеалния случай се включват лекари с различен профил, рехабилитатори, психолози и соц. работници. Те ще се погрижат за всички аспекти от възстановяването – физика, психика и соц. активност. Много важна е настройката на пациента – ако той е оптимист и интусиазиран, резултатите са в пъти по-добри.

възстановяване след инсулт, рехабилитация след инсулт

Възстановителният период се изпълва с игри и задачи, които упражняват ума и моториката

Работи се за възстановяване на:

  • моторика и двиг. функции – работа с кинези- и ерготерапевти. Активно се прилагат упражнения, гимнастика, масажи и физиотерапия;
  • речта – индивид. работа с логопед и упражняване на мускулатурата в областта на ларингса;
  • клепачите – комплексно трениране на двигателната мускулатура на очите с помощта на офталмолог, физио- и кинезитерапевт. В отделни случаи се упражнява оперативна намеса;
  • паметта – работа с невропсихолог и ерготерапевт, както и самостоятелни активности за мислене, внимание, запомняне (решаване на кръстословици, заучаване на текстове, стихотворения);
  • битовите навици – задължително условие за самост. живот. Затова се ползва най-много ерготерапията – направление в рехабилитацията, специализирана в адаптирането на човека към обичайните условия на живот, за възстановяване на навиците за самообслужване, за управляване на битова техника, автомобил, работа с компютър и др.

Ерготерапията като дял от кинезитерапията е разгледана ТУК: Центрове, клиники и болници за възстановяване след инсулт, информация по градове. 

Клинични пътеки и ТЕЛК

Накрая да видим какво финансира държавата в дългия процес на интензивно лечение, възстановяване и рехабилитация на пострадалите от исхемичен инсулт.

За диагностичните и интензивни процедури е определена клинична пътека под номер 51, без третирането на последиците от мозъчния инфаркт. Така е по последния към момента рамков договор в сила от 1.04.2017. Минималният предвиден престой е 5 дни.

По КП 51 пациентът следва да получи поне три диагностични и две терапевтични процедури. Задължителните сред тях са:

Компютърна томография на мозъка със или без контрастно в-во (или като алтернатива Магнитно-резонансна томография) – изследването се прави 2 пъти. Първото е до час трети от проява на първите симптоми, а второто – след 24 часа, когато е приключило вливането на тромболитик.

Пълната кр. картина и биохимичният анализ са задължителни кръвни изследвания, предвидени до третия част от приемането в болницата.

Задължителната терапевтична процедура е вливане на тъканен плазминогенен активатор, фармакологичен или тромболитичен агент.

Възстановяването след инсулт – хеморагичен и исхемичен, се финансира по клинична пътека с номер 254. Тя е за ранна рехабилитация и продължително лечение след приключване на острия стадий и при наличие на остатъчни проблеми. Предвижда се болничен престой максимално 20 дни за всяка година, последваща инсулта.

По пътеката е определен обширен пакет от дейности – от контролни прегледи и изследвания, през проследяване на ефекта от диета и лекарствена терапия до прилагането на терапевтични упражнения, масажи, мануална терапия, тренинги, хидротерапия в балнеосанаториуми и др.

Преживелите инсулт могат да бъдат диспансеризирани и проследени. Част от недобре възстановилите се биват освидетелствани от специализираните лекарски комисии. Специалистите определят с какъв процент е намалена работоспособността. При загуба на способност за полагане на труд, пострадалите се пенсионират по болест. ТЕЛК преценява нуждата им от придружител (лице, което да полага основни грижи по ежедневното обслужване). В такива сл. се отпуска допълнителна сума към основната инвалидна пенсия.

Ползвали ли сте държавните процедури и доколко те са адекватни на нуждите – ако имате опит с лечението след инсулт, споделете в коментарите.  Натиснете и бутона за споделяне, за да бъдем полезни и на ваши приятели.

Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.