Как се възстанових след инсулт? Лекарства за мозъка и билки. Сомазина, Ноотропил и др.

♠ Болнично лечение на инсулт ♠ Терапия на хеморагичен ♠ На исхемичен ♠ Базова терапия ♠ Кръвно налягане ♠ Дишане ♠ Оток на мозъка ♠ Хранене ♠ Ноотропи ♠ Винпоцетин ♠ Цитиколин ♠ Стабилизиране ♠ Лекарства за кръвно

Още в текста: ♠ Антидепресанти ♠ Антикоагуланти ♠ Контрол на холестерола ♠ Профилактика ♠ Лечение и грижи у дома ♠ Рехабилитация ♠ Разговори с близките ♠ Трениране на мозъка ♠ Съвети при прохождане ♠ Билки и добавки

Не съществува хапче за инсулт. Медикаментозната терапия е насочен към отстраняване на усложнения след пристъпа – кръвоизливи, тромбози на съдовете, и за възстановяване на загубените функционалности. Ключова е ролята на психотерапията и на близките в подкрепата и подпомагането на пострадалия.

След претърпения инсулт пред болния се отваря дълъг път, няколко критични дни и необходимостта търпеливо и последователно да работи възвръщането на паметта, говор и съзнанието максимално близо до прединсултните нива.

Инсултът грубо се врязва в живота и е способен да го промени из основи. За да се минимизират последствията и да се предотврати повторен удар, повече от задължително е да се отделя огромно внимание и време за контрол върху здравето: периодични обследвания, наблюдение и до края на живота – лекарствени препарати за поддържане на добро кръвообращение.

Инсултът е специфична болест, доколкото лекарства за него няма.

Компютърна томография, Диагностика на инсулт, Изследвания при инсулт,

Разглеждаме переспективите за пострадалия след мозъчния инцидент

Има препарати, които да предпазят от заболяването и други, които лекуват последствията.

При правилно назначена терапия и съответно – настойчивост и последователност от страна на болния, дори и най-тежките удари с голямо количество съпътстващи страдания могат да бъдат овладени. В голям процент е постижимо възстановяване на нормално мозъчно кръвообращение и възвръщане на загубени функции приблизително до доинсултното ниво на активност.

Разбира се, по-просто е да се предотврати коварната болест, отколкото да се поправят нанесени вреди. За съжаление лекарства за профилактика, които могат категорично да спрат започнал процес на гибел на мозъчни клетки, засега не са широко достъпни. Те все още се тестват в медицински лаборатории в САЩ и Израел.

За „редовите“ болни остава да се концентрират върху правилното лечение, грамотният избор на лекарства и изпълняване – и то стриктно, на предписаните режим, диети, упражнения, рехабилитация и т.н.

“Фигурин

Болнично лечение на инсулт

(основни принципи)

Лечението след инсулт има два компонента:

 • базисна терапия, насочена към обезпечаване на основните функции на жизнеспособността на организма (дишане, пулс, обменни процеси, намаляване на отока в мозъка);
 • специфична, диференцирана терапия – тя зависи от вида на инсулта.

Острото разстройство на мозъчн. кръвообращение се провокира по два коренно различни начина.

В един случай се прекратява притока на кръв (запушване на съд) и следователно – храненето на мозъчните тъкани (исхемичен инсулт). При другата разновидност (хеморагичен), се случва обратното: кръвоизлив в мозъка заради инцидент с кр. съд.

Очевидно коренно различните ситуации изискват и съвсем различен подход. Затова лечението на инсулта не може да започне, преди да се направи диагностика и да се установи същността на инцидента. Със същия довод в момента на инцидента, преди да бъде получена екстрена медиц. помощ, е абсолютно забранено даване на лекарства – това би било „налучкване“ в тъмното.

Лекарства за инсулт, болнично лечение, възстановяване

Пътят на болния в идеалния случай минава през интензивен сектор, неврологично отделение, болница за долекуване, възстановяване у дома, рехабилитация и много самостоятелно упражняване

Единственото позволено е при установяване на повишено кр. налягане, на пострадалия да се даде медикамент с противоположно действие. За предпочитане е това да бъде лекарство, което той обичайно получава.

По-нататък терапията поема в различни посоки.

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!

При исхемичната разновидност трябва да се отстрани непроходимостта на съда и максимално скоростно да се възобнови кръвотокът и подаването на хранит. в-ва.

При хеморагичната разновидност потребността е да се локализира и минимизира кръвоизливът и да се снижи вътречерепното налягане.

Терапия на хеморагичен инсулт

Хипертоничният вътремозъчен кръвоизлив е сравнително по-рядка разновидност на инсулта. На него се падат 8-20% от всички пострадали с остри нарушения на кръвотока в мозъка. Заболеваемостта се оценява на 10-35 на 100 хил. население и се увеличава с възрастта.

Патологията се характеризира с най-висок риск от смърт и инвализизация ред всички подгрупи. Пострадалият е под риск от смърт в течение на първия месец от кръвоизлива (30-60%), а 2/3 от преживелите инцидента болни остават инвалиди.

Водеща причина при хеморагичната разновидност е хипертонията и свързаната с нея микроангиопатия. Продължително повишените нива на кр. налягане нанасят повреди върху съдовите стени. Разривът им с формиране на хематом или просмукването на кръв през станалите пропускливи стени са двата механизма, по които се случват кръвоизливи. Те се наричат първични, хипертензивни.

Значително по-рядко причини за мозъчни кръвоизливи (вторични) се явяват разриви заради съдови малформации, васкулопатии, кръвоизливи в тумори, нарушено съсирване на кръвта.

Какво произтича? При мозъчен кръвоизлив в засегнатата област спада кръвотока, но заради снижения метаболизъм тя не страда от исхемия. Развива се възпалителна реакция, апоптоза и некроза на нервни тъкани. Формира се оток, който усилва натиска.

Терапевтичният подход при такава ситуация е със средствата на хирургията.

Хирургично лечение на хеморагичен инсулт

Цел:

 • Да се намали въздействието на компресията върху здравите тъкани;
 • Да се снижи локалното и общото вътречерепно налягане;
 • Да се ограничи освобождаването на невротоксични в-ва от хематома.

Задача на хирурга е изцяло да отстрани кръвния съсирек, като при това минимално увреди околните тъкани.

Операция се предприема при

 • кръвоизлив с обем над 20-30 куб. см или с диаметър над 3 см, водещ до изразен неврологичен дефицит;
 • при хематом в малкия мозък с обем над 10 – 15 куб. см, водещ до компресия на мозъчн. ствол и/ или оклузивна хидроцефалия;
 • при хематом на таламуса.

Целесъобразността на операцията се обмисля, когато хематомът в таламуса е с обем над 10 мл, съпроводен с неврологичен дефицит, и при хематом на моста, съпроводен с груб неврологичен дефицит.

За лечение на кръвоизлива се използва открито хирургично вмешателство по пътя на краниотомията, пункционни операции (ендоскопска аспирация и др.)  и дрениране на мозъчните кухини.

Оперативно отваряне на черепа днес се използва в не повече от 25% от болните. То е показано, когато хематомът е разположен близо до повърхността на мозъка. Вмешателството не нанася допълнителна травма върху мозъка на пациента.

При дълбочинни кръвоизливи в мозъчните полукълба или в малкия мозък к ъм открит тип хирургия се прибягва само като животоспасяваща операция при болни в тежко състояние.

При голям процент от пострадалите (ок. 75%) евакуацията на хематома се осъществява с по-ниско травматичните пункционни операции. През неголямо отверстие в хематома се въвежда инструмент с диаметър 2-7 мм и се аспирира.

Точното попадение на инструмента в хематома се осигурява със съвременни навигационно системи на основата на ултразвук, електромагнитни вълни и прочее. Компютърният томограф простроява виртуален модел на разположението на кръвоизлива и дава възможност в реално време да се наблюдават хематомът и хирургичния инструмент, както и разположението им един спрямо друг.

Към най-съвременните методи се отнася видеоендоскопията, с която се премахват значителни по размер кръвоизливи при минимално травмиране.

Абсолютни противопоказания за операция представляват нарушено съзнание до кома и нестабилната хемодинамика. Относителни са високото и неподлежащо на корекции кр. налягане, възраст над 70-75 г. и патологии като диабет, сърд. и бъбречна недостатъчност в стадий на декомпенсация, проблеми с коагулацията.

Как се лекува исхемичен инсулт

Лекарства за инсулт, болнично лечение, възстановяване

Исхемичната разновидност представлява препречване на пътя на кръвта в дадена точка

Лечението на тази разновидност също е най-ефикасно в болница, и то в специализирано съдово отделение с координиран мулти дисциплинарен подход. В идеалния случай заведението разполага с блок за интензивна терапия с възможност за денонощно изпълнение на КТ-изследвания и рентгенография на гр. кош, за ултразвукови съдови изследвания и лаборатория.

Най-напрегнато е в началните 3 – 6 ч. от появата на първите признаци на инсулта, т.нар. терапевтичен прозорец.

Базова терапия на исхемичния инсулт

Тя е отправена към корекция на жизненоважните функции и включва мониторинг на основните физиологични показатели като кр. налягане, пулс, дишане, темп. на тялото, гликемия, ЕКГ, нивото на кислорода в кръвта. Като минимум това продължава 48 часа и зависи от тежестта на състоянието. Поддържат се показателите, третира се отока и повишеното вътречерепно налягане. Профилактират се усложненията.

В основата на исхемичния инсулт лежи локално нарушение на мозъчното кръвообращение и всички инициативи са отправени към поддържане на адекватно мозъчно оросяване.

Кръвно налягане

Традиционна (и съвсем вярна) е представата за артериалната хипертония като гл. рисков фактор за мозъчните заболявания. Но в острия период вис. кръвно се превръща от враг във фактор за по-бързо възстановяване на нарушените функции.

В първата седмица от инсулта, както и в моменти на влошаване, рутинното сваляне на кръвното е недопустимо. Оптималното налягане на пациенти, страдащи от артериална хипертония е

170-190/80-90 мм живач. стълб

а за болните без артериална хипертония в анамнезата – 150-170/80-90. Изключения представляват случаите на провеждане на тромболитична терапия и съчетанието на инсулт с други патологии, изискващи сваляне на налягането. В такива ситуации стойностите не следва да превишават 185 и/или 105.

За поддържане на безопасно ниво е потребно адекватно, но не прекомерно увеличаване на вътресъдовото налягане в съчетание с инотропни препарати – допамин в начална доза от 5 мкг/кг/мин.

Използването с тази цел на глюкокортикоидни хормони не е оправдано. То не води към значимо и управляемо повишение на налягането и се съпровожда с риск от развитие на хипергликемия и образуване на язва.

При стабилизиране на неврологичния статус е възможно постепенно и внимателно снижаване на кръвното до стойност, която превишава обичайната за конкретния болен с 15-20 %.

В случай на необходимост да бъде снижено кръвното, следва да се избегне рядко падане на хемодинамиката, затова е недопустимо назначаването на нифедипин, а венозното въвеждане на хипотензивни препарати трябва да се ограничи.

Предпочитание се отдава на лекарствата, които са с удължено освобождаване.

Водно-електролитен обмен

Друга задача е да се удържи балансиран електролитен състав на кр. плазма. При наличието на оток на мозъка е възможно поддържането на отрицателен воден баланс, но само в случаите, когато това не води до снижаване на кр. налягане.

Организмът постоянно губи течности и електролити, затова балансът се контролира и попълва. Въвеждат се физиологични течности. При адекватно състояние на болния това става перорално (за болни в ясно съзнание, без разстройство на гълтането). Венозните инфузии се диктуват от особеностите на избрания препарат.

Основен инфузионен разтвор инсултно-болни е 0,9 % р-р на натр. хлорид. Хипоосмоларните разтвори (0,45 % р-р натр. хлорид и 5 % р-р глюкоза)  са противопоказани заради риск от увеличаване на отока на мозъка.

Нецелесъобрзано е и рутинно използване на глюкозосъдържащи разтвори заради риска от развитие на хипергликемия.

Обмен на глюкоза

Развитието на хипо – и хипергликемични състояния при болни с инсулт е крайно неблагоприятно. Абсолютно показание за назначаването на инсулин с кратко действие е ниво на кр. глюкоза от 10 ммол/л нагоре. Обаче нивото 6,1 ммол/л е вече неблагоприятен фактор, без значение дали съществува диабет в анамнезата.

На болните с диабет се въвежда подкожно инжекции с инсулин с кратко действие. При условие на адекратен контрол на гликемията изключение могат да правят пациенти в ясно съзнание и без нарушения на гълтателните функции, при които продължава приемът на захароснижаващи препарати и/ или инсулин по обичайните за тях схеми.

Дишане
Реанимация при инсулт, бърза помощ при инсулт

Реанимацията при инсулт изисква наличието на определена апаратура и специалисти

През стартовите 48 часа на пациентите с инсулин периодично се мери насищането на кислород в кръвта. По-нататъшният контрол върху кислородния статус се определя индивидуално и зависи от наличието на общомозъчни симптоми, проходимост на дихателните пътища, нарушения на газообмена в белите дробове и пр.

Рутинното прилагане на кислородна терапия при болни с инсулт не е показано. Обаче при SaO2 под 92% провеждането й е задължително с начална скорост на подаване на кислород 2 – 4 л/ мин. Паралелно се взема кръв за определяне на газовия състав и също търсене на причините за развитието на десатурации (спад на кисл. в кръвта).

При постепенно снижаване на SaO2 не се чака достигане на пределната норма, а незабавно се издирва причината за нарастващата десатурация.

При пострадали с изменение на съзнанието най-разпространената причина за развитие на хипоксични състояния е обтурация на горните дихателни пътища в областта на корена на езика. Затова паралелно с подаването на кислород се правят три неща: отмятане главата назад, издаване на долната челюст и отваряне на устата.

Добра алтернатива е въвеждането на въздуховод. За пострадалите със замъглено съзнание и при неудържимо повръщащите е показана интубация на трехаята. Прогнозата за интубирани пациенти не винаги е неблагоприятна.

Температура на тялото

Целенасоченото сваляне започва при стойности над 37.5°С. Задължително е при пациенти с нарушено съзнание, тъй като при вис. темп. се увеличава размерът на инфаркта и съответно – рискът от негативен развой.

Ползват се нестероидни противовъзп. препарати (парацетамол) и физически методи като поставяне на лед върху магистралните съдове и в областта на ч. дроб, разтриване нъс спирт и др.

Въпреки значимото влияние на повишен. темп. върху протичането и изхода на инсулта, профилактичното назначаване на антибактериални, противогъбични и противовирусни препарати е недопустимо.

Оток на мозъка

Пострадалите с нарушено съзнание и клинични признаци за моз. оток и завишено вътречер. налягане се разполагат в леглото под 30°, без да си прегъват врата. Работи се за изключване и минимизиране на вероятността от епилептични припадъци, кашлица, двигателното възбуждане и болка.

Въвеждането на хипоосмоларни р-ри е противопоказано. При градация на признаците за нарушено съзнание вследствие на първично или вторично поражение на ствола на гл. мозък се въвеждат осмотични препарати.

Въвежда се манитол 0.5 – 1.0 г/кг през 3-6 ч. или глицерол 10 % 250 мл на всеки 6 часа. В качеството на средство против оток се прилага и 3 % р-р на натр. хлорид по 100 мл 5 пъти в денон.

Препаратите против оток не се дават профилактично или планово. Те предполагат влошаване на болния и изискват постоянен мониторинг. Когато се дават, паралелно се отменят или редуцират дозите на препаратите за регулиране на кръвното, особено венозно въвежданите.

Хранене

Ранното и адекватно хранене на пострадалия, както попълването на водно-електролитните загуби, е задължителна част от базисната терапия, без значение къде е болният – в реанимация, в блок за интензивна терапия или в неврологично отделение.

Наличието на гълтателни нарушения и неясно съзнание изискват подаване чрез сонда. Разчетът е според физиологичните загуби.

Адекватното хранене при вс. случаи е рутинно действие, което позволява да се избегнат множество усложнения и да се повлияе върху изхода на заболяването.

Произтичащото при исхемия, критични дни и последствия, сме разгледали ТУК:

Исхемичен инсулт: белези, най-вярната реакция, лечение, възстановяване

Лекарства при инсулт

Кога е възможна терапия

Приемът на лекарства започва от началото на инцидента, когато пациентът изпитва световъртеж и му притъмнява пред очите. Ако кр. налягане се е повишило прекомерно, се слага под езика таблетка Глицин или се прави инжекция Церебролизин.

Глицин притежава ноотропен и мек седативен ефект. Той бързо се всмуква в устната кухина. По-нататък ще се ползва и през критичния период.

Действието на ноотропните средства е насочено към защита на нервните клетки.

Но преди да започне лечението на инсулта, трябва да се анализират симптомите му. По време на пристъпа е забранено да се пият съдоразширяващи препарати като Но-шпа и Папаверин. В противен случай ще настъпи бърза смърт на пациента.

След постъпването на болния в неврологично или реанимационно отделение, в първите три часа лекарят назначава препарат за ликвидиране на тромба. При наличие на кръвоизлив се провежда операция. В стационара се назначава терапия, която да осигури нормално кръвообращение в мозъка или да се предотврати нов кръвоизлив. По-нататък ще бъдат приети лекарства, които хранят клетките и рехабилитират функциите на гл. мозък.

При инсулт в задължителен порядък се приемат спазмолитици, вазотонични, противоотечни и кардиотонични медикаменти.

Ноотропни медикаменти

На прекаралите инсулт се назначават медикаменти, действащи на мозъчния метаболизъм – ноотропните средства. Какво правят те:

 • Ускоряват проникването на глюкоза през хематоенцефаличната бариера;
 • Подобряват обмена на нуклеинови к-ни в нервн. с-ма;
 • Увеличават синтеза на фосфолипиди;
 • Подобряват цялостната дейност на гл. мозък;
 • Блокират прекомерната невронна активност;
 • Снижават потребността на невроните от кислород при хипоксия.

Ноотропите са лекарства за лечение на инсулт, които се подразделят на класове. Те са производни на пиролидон, пиридоксин, GABA. Клиничните им ефекти се различават, но при всички присъства ноотропно въздействие.

Ноотропил подобрява паметта, оказва антикинетично въздействие. То се назначава на пациенти след инсулт и се приема в продължителен курс.

Други производни на пирацетам са Луцетам, Пирамем, Пираминол, Пирацетам, Пирацебрал, Фезам.

Реанимация при инсулт, бърза помощ при инсулт, лекарства

Даването на медикаменти започва от интензивния сектор и ще придружава възстановяването с месеци напред

Винпоцетин

Той е коректор на нарушения в мозъчн. кръвообращение. Синтезира се от алкалоида на растението Винка, синтетичен препарат с традиции в приложението. Ползва се в Източна Европа, докато в САЩ не е получил одобрение като фармацевтичен препарат и е разрешен само като хранителна добавка.

Винпоцетин има противовъзпалително, антиоксидантно, съдоразширяващо, противоепилептично и невропротекторно действие. Показва избирателно увеличаване на мозъчния кръвен поток и церебрален метаболизъм, подобрява когнитивните функции.

Винпоцетин се ползва за лечение на остър инсулт за повлияване на кръвообращението, неврологичните и когнитивни функции. Той се оценява като ефикасен и безопасен компонент от комплексното лечение на инсулти.

От полза е неговото антиагрегационно антихипоксично действие. Основният му механизъм е усилване на кръвообращението в исхемираните участъци на мозъка посредством отпускане на гладката мускулатура на съдовете в мозъка.

Препарати у нас: Винпоцетин, Вицетин, Кавинтон.

Цитиколин (ситиколин) – Сомазина

Цитиколин е ноотроп и психостимулатор, повишаващ плътността на допаминовите и ацетилхолиновите рецептори. Това в-во е междинно звено в реакциите за образуване на фосфатидилхолин от холин.

Накратко: то съдейства за правилното препредаване на нервни имрулси и работи стабилизиращо. То създава условия за редуциране на отока в мозъка и неговото обратно всмукване.

Лекарството се пуска под формата на разтвор за венозно и мускулно въвеждане или като течност за перорално приемане.

Представител на нашия пазар е Сомазина. Лекарството задържа апоптозата на нервни клетки и стимулира синтезирането на ацетилхолин.

Сомазина се прилага в острата фаза след инсулта и за терапия на неврологични последствия от инцидента.

Аминомаслена к-на

Гама амино-бутирова к-на или накратко ГАБА (GABA) е невротрансмитер с широко участие в ЦНС. Тя е най-съществен инхибиторен невротрансмитер в мозъка. Предотвратява прекомерно унищожаване на нервн. клетки и снижава невронната активност. Прилага се за подобряване на метаболизма и за подкрепа на предаването на нервни импулси.

Лекарствен представител у нас е Аминалон. Лечение с него се провежда под контрола на лекар. Медикаментът активира психичната активност. Той се приема 2 – 4 мес.

Гамалон е класифициран като хранит. добавка. Показан е при инсулти за подобряване на мисленето и когнитивните способности.

Активната съст. по-често се включва в препарати със статут на добавки с антистрес-ефект, за успокояване, релакс, подобряване на съня и т.н. Представители са препаратите на Табрис Ресверган, на Суонсън, Пюр Нутришън и Витакост.

Ноотропните препарати влияят по различен начин на невроните. Това се отчита при назначаването им на конкретен пациент със синдром вегетативно-съдова дистония:

 • При ваготония (пренапрегната парасимп. нервн. с-ма) се използват Пирацетам, Аминалон;
 • при симпатикотония (повишаване на тонуса на симпат. дял на вегетативн. нервна с-ма) — вит. В5, натриев оксибутират.

Съвременни лекарства за профилактика на инсулта:

 • Глицин — притежава ноотропен и мек седативен ефект. Бързо се абсорбира;
 • Лецитин — намалява спастичността, възстановява паметта;
 • Солкосерил — оказва трофично и невромодулаторно въздействие.

Мозъчните функции се подкрепят и чрез т.нар. нутриентни препарати с природен произход. Те представляват растителни екстракти, минерали и витамини, които подкрепят правилното функциониране на организма.

Пример е сиропът Брейн бустер, насочен в подкрепа на мозъчните функции, като едновременно пази паметта и противодейства на стреса.

Реанимация при инсулт, бърза помощ при инсулт

По време на мозъчния инцидент може да се наложи провеждане на сърдечен масаж и/ или изкуствено дишане

Стабилизиране на състоянието

Лекарства за кръвно

Контролът върху налягането и лечението на хипертония е главен пункт, който се провежда с лекарства, упражнения, контрол върху теглото, избягване на стреса, премахване на алкохола и солта.

Специализираните лекарства се приемат дълго, за да не се допуснат рецидиви. Фурантрил и Фураземид ускоряват извеждането на прекомерно отложени течности като намаляват к-вата натрий и хлор и ги отделят с урината. Така те директно се отразяват върху стойностите на налягането. Показани са при хипертония моно или в комбинации.

За контрол върху налягането се ползват и растителни препарати с по-меко и разширено действие. Например Кардиоксин с арония и гинко билоба се грижи не само за стойностите на кръвното, но и подобрява оросяването, мозъчните функции, въздейства и върху холестерола.

Антидепресанти

Такива се назначават задължително с цел да се минимизира страхът на пострадалия от повторен инцидент и за да се ликвидират негативните симптоми, които той изпитва заради мозъчните нарушения. Таблетките помагат да се преодолеят тревогата, съмненията и оказват обща подкрепа на статуса на болния.

Антикоагуланти

(антитромботични лекарства)

Болният, прекарал исхемичен инсулт, профилактично и пожизнено приема таблетки антиагреганти – клопидогрел или аспирин, в отделни случаи – техни съчетания. Те препятстват образуването на тромбоцити, играещи основна роля във формирането на тромби в съдовете.

Редовният прием на аспирин или клопидогрел значително снижава риска от повторен инсулт и нормализира мозъчното кръвообращение.

Аспирин намалява вероятността от повторен инсулт. Минималните странични ефекти го правят предпочитан препарат за продължителна терапия на пациенти с висок риск от инсулт.

Когато болният не понася аспирин, се прилага схема аспирин + дипиридамол. Ако на фона на терапията с аспирин възникне повторен инсулт, тогава се използва тиклопидин.

В групата медикаменти влизат още хепарин, варфарин. Хепарин действа в кратък помеждутък от време и се назначава за прием у дома. Варфарин се предпочита при сърдечни аритмии.

При кардиална исхемия са разработени стратегии за едновременно възстановяване на оросяването и за защитаване на миокарда от увреждане.

Всички методики за невропротекция подпомагат повишената устойчивост на клетките на гл. мозък към инсулт. С помощта на протективното лечение се снижава натоварването на сърцето.

Представител на антитромбоцитните препарати с акт. съставка клопидогрел е Плавикс.

Антикоагулантът Синтром е базиран на аценокумарол. Той снижава функцията съсирване на кръвта и по този път профилактира тромбообразуването. Препаратът не умее да разтваря вече формирани съсиреци, но ограничава по-нататъшното им нарастване.

Представители на ацетилсалицилова к-на – освен познатият аспирин, съществуват още препарати като Унирекс, Тусари и др.

Лекарства за контрол на холестерола

Контролът върху холестерола и наситените мазнини в кръвта е базисна част от възстановяването и предпазването от последващ мозъчен инцидент. Повишеният холестерол увеличава с 10 до 30%  риска от развитие на инсулт.

Показано е от менюто да се изключат храни с високо съдържание на холестерол и мазнини. Така се ограничава образуването на атеросклеротични плаки по съдовите стени.

При по-тежки случаи се добавят лекарствени препарати за снижаване на холестерола в кръвта. Медикаменти – Ниацин, Правастатин, които бързо снижават нивото на липидите. Във възстановителния период са показани препарати като Липонорм, Липомезин.

Възстановяване на отделянето

Рехабилитирането на тазовите функции е част от възстановителната терапия, защото често пострадалите получават автоматично рефлекторно изпускане на урина, понякога остатъчна урина в пик. мехур, в острия период – задържане.

Пострадалият може да страда от запек или незадържане на изпражненията. При мъжете понякога се проявява като импотентност, което е проблем в репродуктивната възраст.

Ползват се препарати за възстановяване на микроциркулацията в половата с-ма и за възстановяване на контрола на ЦНС върху функциите на отделителната. Тук се включват антибактериални, противовъзпалителни и хормонални с-ва за нормализиране на скоростта и обема на събиране на урина. Прилагат се специални упражнения за укрепване на тазовото дъно, диета, физиотерапия.

Терапевтичните схеми на други последствия от инсулта са разгледани ТУК: Диета, упражнения , кинезитерапия, масажи за възстановяване след инсулт. 

Профилактика на инсулта

Лекарства за инсулт, болнично лечение, възстановяване

Схеми на различни езици обобщават рисковите фактори за получаване на инсулт. Болестта е сериозен здравен и икономически проблем

Стриктното изпълнение на лекарските предписания и воденето на здравословен стил на живот са главни условия за предотвратяване на инсулт. Освен лекарствени препарати, са показани:

 • Отказ от пушенето – то вдига риска от инсулт, дори при пасивен прием;
 • Терапия на диабет и контрол върху кр. захар – физич. упражнения, диета, контрол върху теглото и медикаменти позволяват да се снижи нивото на захари в кръвта и оттам – риска от инсулт;
 • Контрол върху теглото – прекомерното тегло провокира хипертония, сърд. патологии, диабет. Свалянето на само 5 кг се отразява видимо върху налягането и съдържанието на холестерол в кръвта;
 • Диета против инсулт – тя е основана на растит. храна. Уувеличаването на приема на свежи продукти се отразява върху теглото и нивото на холестерола;
 • Физически упражнения – те свалят многократно риска от инсулт. Отразяват се върху налягането, подобряват състоянието на съдовете, сърцето и теглото. Препоръчват се ежедневно ходене, плуване, велосипед и др. не особено натоварващи активности в размер на 30 мин.;
 • Преустановяване на приема на алкохол – той вдига риска от хеморагичен и от исхемичен инсулт, защото влияе на налягането като осн. провокатор на инсултите. За приемливо се счита изпиването на 250мл бира или 100 мл вино, което работи добре срещу формирането на тромби.

Лечение и грижи у дома

През възстановителния период у дома грижите за пострадалия от инсулт не намаляват. Потребно е той да бъде постоянно под контрол, да се следят стойностите на кръвното, холестерола, теглото, кр. захар. Показано е да бъдат преустановени провеждани по-рано хормонални терапии. Пострадалите продължават да бъдат под наблюдение от невролог.

Колко време отнема възстановяването?

Експертите са на мнение, че оптималният вариант е възможно най-ранен старт на рехабилитацията и при това положение продължителността е до 1 година. Голяма част от обратимо увредените функции се възвръщат в първите месеци след пристъпа, а след половин година възстановяването значително се забавя (но не спира). Описани са пострадали, при които реч, слух, чувствителност и парализирани крайници са се възстановили няколко години след инсулта.

За да се повиши шансът от подобен изход, е необходимо да продължат оздравителните процедури, дори и след края на рехабилитацията, а периодично да се провеждат поддържащи терапии.

Методи на рехабилитацияЛекарства за инсулт, болнично лечение, възстановяване

Слединсултната рехабилитация се дели на четири направления:

 • Възстановяване на двигателната система – то включва разнообразни методики за борба с параличите. Използват се масаж, кинезитерапия, лечебна физкултура, възстановяване на навиците за ходене, физио- и ерготерапия (възстановяване на навиците за самообслужване, необходими в ежедневието);
 • Възстановяване на речта и паметта – в рамките на това направление с болния работят логопед, който с помощта на специални упражнения възвръща способността на пациента да разговаря разбираемо;
 • Възстановяване на тазовите функции – лекарства и физиотерапевтични процедури за възвръщане на правилната работа на полово-пикочната с-ма и червата;
 • Психологическо възстановяване – консултации с психолог и социализация на пациента.
Разговори с близките

Хората, прекарали инсулт (особено в много напреднала възраст) е важно да не остават самотни и изолирани, а обратното – активно да общуват с околните. Полезно е да имат хоби. Всички начини са добри, стига да изведат  пострадалия от вглъбяване – общуване с близките, участие в културни програми, обществени инициативи и др.

Отлично влияят практики за релаксиране, медитация, танци и физически занимания.

Трениране на мозъка

Възстановяване на функционалността на мозъка изисква усилия, постоянство и търпение. Освен работата с кинези- и ерготерапевт, пострадалият се занимава сам и с близките си. Той прави специални упражнения за мислене, за концентриране на вниманието и за запомняне, сред които по-познати са решаване на кръстословици и наизустяване на текстове. Четенето е прекрасен стимулатор.

Основни инициативи за възстановяване на паметта след инсулт:

 • Редовно повтаряне на нова и стара информация с помощта на роднините и самостоятелно. Прави се постепенно, не се подават големи обеми информация;
 • Тренировка на паметта с помощта на асоциативно мислене и зрителни образи. Например упражнение в детайлно описание на видени изображения. при това мозъкът се активизира за асоциативни връзки и пострадалият си спомня някои събития;
 • Разказване на болния епизоди от неговия живот, за нег. навици, роднини, предпочитания и др. води се на познати места – всичко това помага за спомнянето;
 • Важно е след инсулта пострадалият да се настани в привична обстановка;
 • Необходимо е да разучава стихове, песни, да наизустява телефонни номера. Помага ученето на чужд език и разучаването на нотни текстове за нотно-грамотните;
 • Провеждат се различни игри, свързани с процеси на паметта – например игра на имена, на филми и пр.
Съвети при прохождане

и раздвижване

За раздвижването имат значение както извършването на пасивни движения и масаж, така и усилията, полагани от самия болен.

Вниманието се концентрира върху засегнатия крайник или други части с намалена подвижност, но не се забравя и работа за цялостен тонус и срещу застояване и залежаване по време на възстановяването.

рехабилитация след инсулт, ерготерапия, физиотерапия, кинезитерапия, гимнастика

За възстановяване след мозъчен инцидент се впрагат цялата апаратура, знания и възможности на кинези- и физиотерапията

Препоръчително е процесът да бъде започнат от специалист, който да демонстрира на близките по какъв начин да продължат. Причината е, че всеки пострадал получава индивидуални увреждания, според поразената област от мозъка, неговото предварително състояние, физическа активност и телесни показатели, двигателни навици, спортуване, съпътстващи патологии и др.

Билки и добавки против инсулт

На първо място в лечението на инсулт винаги стоят методи, основани на употребата на

лимон като природен антиоксидант

средство за разреждане на кръвта и за стимулиране на общия имунитет.

Половин плод се почиства и наситнява. Събира се с отварка от хвойна, мъничко да поседи. Готовата написка се дава на болния 2 Х 100 мл. Курсът на терапия при болести на съдовете е от 2 до 4 седм.

Пелинът възстановява умствените способности и успокоява. Най-полезен е да се изстиска на сок и да се размени в равни пропорции с мед. Дава се по чайна лъжица, но не повечео т 6 мл на един път.

Змийското мляко – известен природен лекар, помага и след инсулт. На 1 голяма лъжица наситнен стрък се наливат 200 мл максимално кипната вода и стои 15 мин. И се дава като лекарство на болния по схемата 2 Х 40 мл на ден. Курс от 3 седм., следва прекъсване.

При парализиране от исхемия, обездвижване на крайници и лице, както и за почистване на съдовете помага народен мехлем, приготвен от сух дафинов лист, стрит на прах, борови и елхови иглички, размесени с масло – желателно краве. Втрива се в поразената област от тялото, през дванадесетина часа.

Друг вариант е смленият дафинов лист да се залее със зехтин и да се остави за постои 2 месеца. Профилтрира се, кипва и вече може да се обработват парализираните участъци.

Комплексните рецепти са още по-предпочитани, защото инсултът оставя цяла палитра от изменения и е трудно да се приготвят средства за всяко отделно.

Вариант 1: трицветна теменуга, живовляк, съцветие на липа, лист хвойна, цикория и коприва в равни дози. От сбора се отделят 5 г към 1 л. вода. Попарват се и после течността естествено се охлажда. Прие се през 2 часа, по 50 мл;

Вариант 2: Демир бозан, билков комплес от шест компонента. Доказано е от потребители, че растителното средство допринася за по-бързото възстановяване на болните. В комбинация с другите методики то изпъква като естествен и природен начин да се покрепи тялото за преодоляване на травмите, нанесени от инсулта.

Как се възстанових след инсулт?

Влиянието на Демир бозан при възстановяване от инсулт е описано ТУК: Историята на Николов – как се възстанових с билки, физиотерапия и логопед.

Още природни средства

 • Ленено масло – снижава риска от първичен и повторен инцидент с до 40%. Приема се отделно или в ястия, салати и т.н.;
 • Арония – в ролята на антиоксидант много активно съдейства за възстановяване на мозъчните функции, на сок;
 • Арника – ползва се за първа помощ при хеморагичната разновидност. Отварка от растението ограничава кръвоизлива и помага за разнасяне;
 • Гинко билоба – на чай подобрява съст. на кр. съдове и профилакира тромбообразуването. Оптимизира мозъчното кръвообращение;
 • Демир бозан – предоставя цялостна подкрепа за тялото чрез активните съст. на глога, блатния тъжник, котешката стъпка, царев. коса, хвоща и великденчето. Активизира имунния отговор на тялото, повишавайки способността за самовъзстановяване. Медицински мнения за за ефекта от билколечението и описание на конкретното действие са дадени ТУК: Билкова терапия с Демир бозан при повишени стойности на кр. налягане и риск/ инцидент с инсулт. 

Знаете ли супер билка след инсулт или много полезно средство за предпазване? Опишете го в коментарите. Споделете и материала. Близките на пострадали от инсулт се нуждаят от информация!

Вижте и ТОВА:

Мозъчен инсулт: първа помощ, симптоми, разпознаване, лечение

Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Един коментар по “Как се възстанових след инсулт? Лекарства за мозъка и билки. Сомазина, Ноотропил и др.

 1. Здравей искам да попитам дали помага ли акулов капсули хрущял от акула за инсулт

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.