Гликиран хемоглобин: стойности и резултати. Как се изследва и какво значи?

♠ Какво е гликиран хемоглобин? ♠ Как се озахарява ♠ Роля в диагностиката ♠ Стойности на гликиран хемоглобин ♠ Таблица за съответствието с глюкозата ♠ Отклонения Висок гликиран хемоглобин ♠ Нисък гликиран хемоглобин

Още в текста: ♠ Как се изследва гликиран хемоглобин ♠ Прости начини за стабилизиране ♠ Диета ♠ Физически натоварвания ♠ Управление на стреса

Хемоглобинът, който снабдява тъканите с кислород, може да бъде показател за скрито протичане на диабет. При повишаване на глюкозата в кръвта започва образуването на гликирани протеини и липопротеини.

Като желязосъдържащ протеин, в съединение със захарта влиза и хемоглобинът. Той буквално се „озахарява“. По него, измервайки гликиран хемоглобин, засичаме наличието на повишена кръвна захар.

Дори и моментно, увеличаването на кръвната захар оставя в тялото следи – за 3 месеца. Толкова живеят еритроцитите. Тези от тях, които са се свързали с глюкозата, остават като свидетели за прекомерното количество захари.

За съжаление, веднъж свързала се с глюкоза, хемоглобиновата молекула излиза от строя – тя вече не е способна да се свърже с кислород, за да го пренесе до тъканите. Тялото започва да страда – веднъж от излишъка на глюкоза и развиването на диабет, и втори път – от влошаване на качеството на кръвта.

Какво е гликиран хемоглобин?

стойности на гликиран хемоглобин, измерване, кръвен анализ, диабет
Означава се с HbA1c. Измерва се при биохимичен анализ на кръвта

Определянето на продуктите на гликиран хемоглобин + кръвно-захарен профил на пациента са двете изследвания, чрез които се оценява провежданото лечение при захарен диабет.

Кръвно-захарният профил показва дневните колебания на кръвната захар, а гликираният хемоглобин дава представа за нивата на кр. захар в срок от 3 месеца преди изследването. Смята се, че е най-информативен за 4 – 8 седм. преди анализа. Това значи, че за да бъде нормална стойността на гликирания хемоглобин към момента на анализа, то кръвн. захар трябва да е била в норма в период от 4 – 6 седмици по-рано.

Ползата от гликирания хемоглобин?

Този показател е много обективен. Той избягва редица моментни или случайни фактори, които се изявяват във времето около изследването и могат да дадат погрешна представа за състоянието.

Как се озахарява Hb?

Глюкозата, която е достигната кръвния поток и не е била утилизирана по причината, че количеството й превишава допустимото, влиза в реакция с присъстващите белтъчини – хемоглобин, албумин, липопротеини. Образуват се съединения между протеин и глюкоза. Този процес се казва гликиране, реакция на Майар, и е необратим.

Наличието или отсъствието на гликиране се търси при хемоглобина, защото клетките, в които се намира той – еритроцитите, имат относително висока продължителност на живота. Именно при тях може да се види най-назад във времето и да се отчетат евентуални моменти на изхвърляне на излишва захар в кръвта.

Увеличеното количество глюкоза при захарен диабет е катализатор на гликирането. Захарта 2-3 пъти по-бързо се съединява с хемоглобина, който впоследствие не може да се отърве от страничния компонент и го носи до самия край – до смъртта на червената кръвна клетка.гликиран хемоглобин, строеж, изследване

Фигурин лесно отслабване диета 10 килограма

Не оставайте с впечатление, че гликираният хемоглобин (HBA1c) е чуждо или патологично за човешкото тяло съединение. Неговото образуване е част от обменните процеси и се случва и в тялото на здрави хора.

Въпросът е в количеството – каква част от всички хемоглобинови молекули са били озахарени и вече не могат да вършат работата си. Показателят се измерва в проценти.

Нормата се локализира около 4-5% от общото съдържание на Hb в кръвта. Това разчетено означава, че от 100 молекули хемоглобин, нормално здравият човек има 4-5 молекули, които са се свързали с глюкоза.

Останалите 95-96 % молекули остават свободни и се свързват поетапно ту с кислород, ту с въглероден двуокис, извършвайки транспорт на жизненоважния елемент до тъканите и изкарвайки отработеният продукт навън.

Роля в диагностиката

Делът на гликирания хемоглобин при лица, които не страдат от диабет, не достига 6%. Обичайно той се колебае в границите между 4 и 5,8 %.

Има различия, които идват от пола, възрастта, географското местоположение.

Гликираният Hb нерядко е в пъти повишен при бебенцата в първите им дни и месеци. Това се обяснява с остатъчно наличие на фетален хемоглобин, който ще бъде заменен от обичайния за възрастен човек до навършване на 1 година.

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!

При диабетиците може да се очакват различни цифрови значения на показателя (до 12% и повече). Затова оценката на резултата се прави в съответствие с общоприети критерии за въглехидратен обмен.

Ниво на HbA1c

(норми и нормални стойности)

 • под 6% – показва отсъствие на нарушения в регулаторните механизми на въглехидратния обмен;
 • в границите на 6 – 8% – свидетелства за добри регулаторни и компенсаторни способности на организма или ефективно действие на лекарства, намаляващи захарта;
 • при приближаване на 9% – указва, че все още се извършва процес на удовлетворителна компенсация и захарния диабет е нелошо компенсиран. Терапията изисква преразглеждане;
 • в рамките на 9 – 12% – гликираният хемоглобин показва, че регулаторните механизми са на границата на изтощаването, организмът вече не се справя с болестта, а лекарствата за сваляне на захарта компенсират само частично;
 • над 12% – такова повишаване на гликирания хемоглобин указва отсъствие на регулаторни и компенсаторни способности – диабетът не е компенсиран, терапевтичните инициативи не работят.

Висок гликиран хемоглобин е различно от висок общ хемоглобин. Разликата ще видите от ТУК:

Висок хемоглобин: причини, симптоми, заболявания. Лечение и диета

Очевидно гликираният хемоглобин се повишава при диабет. Той е косвен белег за развитието на по-нататъшни усложнения като болести на бъбреците и очите.гликиран хемоглобин, диабет, кръвна захар

Показателят успешно се използва за диагностицирането на скрити форми на диабет и е подходящ за скринингови изследвания. По време на лечение с него успешно се контролира ефикасността на назначените лекарства.

Извън сферата на диабета, гликираният хемоглобин подпомага други изследвания при търсенето на причините за повишаване на глюкозата при лица, които не са диабетици.

Тестът се използва за установяване на гестационен диабет, макар да не е основно изследване през бременността.

Таблица за съответствието с глюкозата

Съдържанието на глюкоза в кръвта и нивото на свързания с нея червен пигмент на кръвта се намират в определена взаимна зависимост.

За да не се губи време за оценка на резултатите, е създадена таблица за автоматично съотнасяне на гликирания хемоглобин към концентрацията на глюкозата. Специалистите в тази област я знаят наизуст.

таблица на съответствието между гликиран хемоглобин и глюкоза

таблица на съответствието между гликиран хемоглобин и глюкоза
Таблица на съответствието

Отклонения

Висок гликиран хемоглобин

Повишено съдържание на гликиран хемоглобин се наблюдава не само при диабет и състояния, съпровождани с  нарушения на толерантността към глюкозата. Например:

 • Висока концентрацията на фетален хемоглобин води до нарастване на нивото на гликохемоглобина. Увеличението е разбираемо след раждането, но когато HbF изчезне от кръвта на детето, гликираният хемоглобин трябва да се върне в нормата на възрастен човек;
 • Недостиг на желязо – проявява се с увеличаване на процентното съдържание на HbA1c;
 • След оперативно премахване на далак е възможно изменяне на множество кр. показатели, вкл. ръст на гликирания Hb.

Нисък гликиран хемоглобин

Нечесто явление, но възможно, е спадането на гликирания хемоглобин под нормалното.

Намаляване на концентрацията му се случва при:

 • Спад в нивото на глюкоза в кръвта (хипогликемия);
 • Усилена продукция на хемоглобин;
 • Активиране на дейността на системата на кръвотворене след загуба на кръв;
 • Усилено разрушаване на еритроцити при хемолитична анемия;
 • Кръвоизливи (остри съст. или хронифицирани);
 • Бъбречна недостатъчн.;
 • Хемотрансфузия.

Списъкът на отклоненията е съвсем ограничен, затова биохим. тест е най-ползван в ендокринологията за контрол над протичането и лечението на диабет.

Нисък гликиран хемоглобин е различно от нисък общ хемоглобин. Каква е разликата, ще научите ТУК:

Нисък хемоглобин: норма, симптоми и причини. Как да лекуваме, диета.

Как се изследва

гликиран хемоглобин

Извършва се анализ на проба от кръвта – услуга, достъпна в коя да е клинична лаборатория. Изследването се обозначава като HBA1c и струва около 14-15 лева.

Кръвна проба се дава по всякакво време. Биологичният материал, необходим за изследването, представлява 3 мл кръв от вената.

Как да се подготвим за изследването?

То е лесно изследване, защото не изисква да се прави на гладно, нито има други ограничения. Нищо не може да измени състоянието – съединяването на глюкоза и хемоглобин се е случило и ще остане такова до смъртта на клетката.

гликиран хемоглобин
Услугата се предоставя от всяка лаборатория срещу 14-15 лв

Фактът, че еритроцитите живеят 3 месеца, насочва към извършване на изследването на всеки 60 дни. Такъв срок е разумен и няма риск да се пропусне пик. При редовно изследване (при диабетици), се минава на 3-мес. период.

При наличието на хемолитична анемия се назначават други диагностични тестове като фруктозамин. Той показва въглехидратния обмен 14-20 дни преди анализа.

Недиабетиците, желаещи да узнаят дали имат предпоставки за развитие на тази болест, могат да се изследват с информативна цел.

Какво е хемоглобин и защо ни е важно да бъде в норма, сме разяснили ТУК:

Хемоглобин, норма. За какво служи? Изследвания. Стойности по възраст

Прости начини за стабилизиране

Стабилизирането на кръвната захар стъпва на три стълба: диета, движение и спокойствие.

Диета

Диетата, предписвана на диабетиците за контрол над заболяването, води до снижение на кръвната захар, а оттам – и на гликирания хемоглобин.

Добавянето на голямо к-во жива храна към менюто (зеленчук, плод) допринася за подобряване на показателя. Тя съдържа полезни в случая антиоксиданти и груби влакнини.

Яжте много банани и бобови. Порция фасул дава необходимата целулоза, за да се забавят храносмилателните процеси. Това помага за стабилизиране на захарта в кръвта.

Другите препоръки са стандартни: без мазна, без вредна храна, без газирано, алкохол.

Подходящата диета за диабетици е описана ТУК: Принципи, разчети и таблици за хранене на диабетици.

Редовни физически натоварвания

Правете физически упражнения минимум 30 мин. на ден. Самите те пряко понижават нивото на захарта, подобряват сърцето и дават енергия. Диабетиците, които тренират, по-добре контролират теглото си и състоянието на кръвта.

Комбинирайте аеробни и анаеробни упражнения. Силовите тренировки могат временно да намалят захарта в  кръвта, а аеробните упражнения като ходене и плуване помагат за автоматично намаляване.

Прилагани заедно, за по-дълъг период от време двата типа упражняване намаляват трайно нивото на хемоглобина A1C.

Управление на стреса

Грижата за нервната с-ма е основополагаща. Стресът и безпокойството имат пряко неблагоприятно въздействие върху сърцето, засилвайки диабета.

Изберете дейности, които ви харесват – медитация, йога или друго, но тревогата трябва да бъде овладяна.

Променяйте постепенно живота си, забавяйки ритъма. Избавете се от факторите, които ви носят стрес в живота. В дългосрочна переспектива стресът влошава качеството на живот и го съкращава.

Вижте в това видео как се изследва гликиран хемоглобин:

Източник:

Молим, споделете ни!

 

Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.