Раздвоение на личността: причини, симптоми, прояви. Разлика с шизофрения

♠ Какво е раздвоение на личността ♠ Причини ♠ Симптоми ♠ Слухови халюцинации ♠ Деперсонализация ♠ Разстройство на идентификацията ♠ Ганзер синдром ♠ Транс ♠ Симптоми при децата ♠ Диагностика ♠ Критерии за раздвоение на съзнанието ♠ Разграничаване от шизофрения ♠ Разграничаване от физиологични мозъчни увреждания

Още в текста: ♠ Лечение на раздвоение на личността ♠ Психотерапия ♠ Електро-конвулсивна терапия ♠ Хипноза ♠ Лекарства ♠ Невролептици ♠ Антидепресанти ♠ Транквиланти ♠ Профилактика при раздвоение на личността  ♠ Какво се раздвоява при шизофренията?

Какво представлява раздвояване на личността и при коя болест се случва то? Този въпрос винаги е обърквал хората, които не са запознати с психическите болести. За лаика шизофренията представлява съжителство на поне две идентификации в общо тяло, което е съвсем невярно.

В шизофрениците не само че няма две личности, но и единствената съществуваща се редуцира и обезличава дотам, че болният може да се мисли за динозавър или за стол. Или въобще да не се мисли за нещо, защото е загубил способността да разсъждава.

раздвоение на личността

Съзнанието се дели на потоци, които се оформят като отделни Его-съзнания

Раздвояване на личността е самостоятелно психическо разстройство, което няма общо с шизофренията. В края на статията ще обясним по-подробно откъде идва грешката, която вече е прераснала в неразбиваем мит.

Какво е раздвоение

на личността

Това е психически феномен, който се изразява в развиването на повече личности в тялото на един болен. Те съществуват едновременно или периодично се разменят.

Официалното име на тази болест е дисоциация на личността (дисоциативно разстройство на идентичността).

Какво представлява?

В действителност патологичният процес оказва влияние върху паметта, осъзнаването на личността и поведението. Всички функции са засегнати. Определени потоци на съзнанието се отделят от цялостната психика и получават определена независимост.раздвоение на личността

“Демир

Заболяването се изявява по разни начини, например:

 • Загуба на идентичността;
 • Възникване на ново Аз;
 • Загубване на достъпа до определени спомени.

Особености на поведението

Болните с дадената диагноза притежават крайно неуравновесен характер. Те често губят връзка с реалното, не винаги осъзнават случващото се. За дуалната личност са характерни големи и кратки сривове на паметта.

Обичайни прояви на състоянието са:

 • Често и силно потене;
 • Безсъние;
 • Силно главоболие;
 • Нарушена способност за логично мислене;
 • Неспособност да се осъзнае собственото състояние;
 • Рязка промяна на модалността на настроението – болният в един момент се радва, след минута плаче;
 • Противоречиви чувства към околните и към себе си.

Причини за раздвоение

на личността

Психическите разстройства от типа се проявяват в лека, умерена или сложна форма. Психолози прилагат нарочен тест, който проявява признаците и причините за раздвояването.

Откроени са и общи фактори, провокиращи болестта, а именно:

 • Влияние на роднини със собствени разстройства от дисоциативен тип;
 • Наследствена предразположеност;
 • Насилствено отношение в психически или сексуален план в ранна възраст;
 • Преживяване на ярък емоционален стрес без поддръжка от страна на близки хора.

Симптоми за раздвоение

на личността

Нарушаването на идентичността нерядко прилича на други психически заболявания.

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!
раздвоение на личността, симптоми

При раздвояване на съзнанието няма принципи – личностите са от произволен пол, националност, раса, възраст и т.н.

Насочването именно към тази диагноза става на база наличието на комбинация от признаци, към които се отнасят следните главни компоненти:

 • Неуравновесеност на пациента – рязка смяна на модалност, неадекватност в реакциите спрямо околните събития;
 • Проява на една или няколко нови същности вътре в личността – пациентът се назовава с разни имена, има на моменти кардинално различно поведение (напр. скромна и агресивна персоналност), единият Аз не помни другия Аз;
 • Загубване на свързаност с реалната среда – неадекватни реакции, халюцинации;
 • Разстройство на речта – заекване, големи паузи между думите, нечленоразделна реч;
 • Нарушаване на паметта – краткотрайни и продължителни провали;
 • Загуба на способност за мислене в логична верига;
 • Противоречивост, несъгласуваност на действията;
 • Резки, осезаеми пикове и спадове в настроението.

Детайлна дисоциативна симптоматика

 • Психогенна дисоциативна амнезия – внезапно загубване на паметта при травмиращо събитие или стрес. Заедно с това се запазва способност за адекватно възприемане на непозната информация. Самото съзнание също не се нарушава. Подобна амнезия е типична за времена на войни, стихийни бедствия и масови трагедии;
 • Дисоциативна фуга – представлява психогенна реакция на внезапно бягство, например от работа или от дома. Свойствено е афективно свиване на съзнанието, частично или пълно загубване на паметта. Болният може да е уверен, че е друг човек, и да се насочи към непривични за него дейности. Възможно е вариативно държане, да отговаря на друго име, да не възприема обективната реалност;
 • Дисоциативно разстройство на идентификацията – болният се идентифицира с две или повече личности, които съществуват в него едновременно или се редуват. Периодично една от личностите доминира, което се отразява върху поведението и вида на болния. Личностите може да са от различен пол, националност, раса и възраст. При доминиране на една личност болният губи представа за себе си и за останалите личности. По-често преходът между личностите е рязък;
 • Деперсонализация – това проявление представлява отчуждаване от тялото си и влизане в позицията на страничен наблюдател;
 • Синдром на Ганзер – представлява разстройство на съзнанието от истеричен характер, при което се симулира шизофрения. Психиатрите отбелязват, че имитирането на тази тежка болест не затруднява пациента и способността му да прояви артистизъм. Синдромът се отбелязва сред лица, вече страдащи от няколко психическо разстройство. Нерядко се съчетава с амнезия и дезориентация, както с разстройство на възприятията;
 • Дисоциативно разстройство под формата на транс – спад на способността да се реагира, подобно на медиум по време на сеанс или при летците по време на дълги полети с монотонност на движението. Такова състояние се формира и при хора, които насилствено са били подложени на обработване на съзнанието, напр. от терористи или за въвличане в секти.

Освен специфичната симптоматика, възможно е при пациента да се открият депресия и желание за смърт, панически атаки, фобии, разстройване на храненето и съня. Възможни са и други типове дисоциативни разстройства.

Продуцирането на плашещи мисли се отнася към ОКР, което разглеждаме ТУК: Невроза на натрапчивото състояние: симптоми и разпознаване. Разлика между обсесия и компулсия. 

Симптоми при децата

Мъниците не са застраховани от раздвояване на персоналността, но това заболяване при тях се случва своеобразно. Детето като преди откликва на повиквания по рождено име, но едновременно с това се появяват и признаци на друго Аз, които частично прихващат съзнанието му.

раздвоение на личността, симптоми при деца

Младите не остават встрани от психическата патология

„Детска” симптоматика на болестта:

 • Амнезия;
 • Лабилност на настроения;
 • Постоянна промяна на хранителни пристрастия;
 • Различни маниери на разговор;
 • Вътрешни разговори на висок глас;
 • „Стъклен” вид и агресивност;
 • Неспособност да обясни действията си.

Как да разпознаем

раздвояване на личността?

Диагностицирането на състоянието се извършва само от специалист, който прилага определени критерии.

Основна задача при прегледа е да се изключат херпесна инфекция и туморни процеси в мозъка, епилепсия, шизофрения, амнезия вследствие на физическа и психологическа травма, умствена умора.

Признаци за разпознаване:

 • Проява на над една личност, с отличаващо се отношение към света и към определени ситуации;
 • Неспособност на пациента да си спомни важна лична информация;
 • Разстройството не е под действието на наркотици, алкохол, токсични в-ва.

Критерии за раздвояване на съзнанието

Общи симптоми на психическо заболяване, които се оценяват, са: пропадане на паметта, действия, които указват за развитие на друга личност, отчуждаване от собственото тяло, дереализация и деперсонализация.

Разделянето на съзнанието се оценява според следните фактори:

 • Съществуване на няколко алтернативни Его, които имат индивидуално отношение към външния свят, мислене и възприятие;
 • Завземане на съзнанието от другата личност с изменение на поведението;
 • Загуба на важна информация за основната личност, което не може да се обясни просто със забравяне.

Диференциален анализ

При диагностиката трябва да се изключат патологични състояния с подобни симптоми като делириум, херпесна инфекция, тумор на мозъка, шизофрения, амнезия, разстройство вследствие на психоактивни в-ва, умствена умора, деменция, биполярно разстройство, посттравматична амнезия, симулиране.

Критериите за диагностика на раздвояването на личността значително се различават от тези за шизофрения, което още веднъж сочи разликата между двете патологии.

Предразположеността към шизофрения се оценява предварително с тестове, един от които сме дали ТУК:

Тест за шизофрения: да се проверим за предразположеност. Видове тестове

Изключване на органично поражение

В процеса на диагностика се включва невролог, който ще изключи органични поражения на мозъка, даващи сходна симптоматика.

Провеждани изследвания:

 • Компютърна томография – показва функционалното състояние на мозъка и евентуални структурни изменения;
 • Невросонография – търси новообразувания в мозъка, изследва ликворните пространства;
 • Изследване на съдовете на мозъка;
 • Ултразвуково изследване на мозъка;
 • Ядрено-магнитна томография – открива структурни изменения на тъканите на мозъка, на нервните влакна, съдовете и ако има патология – нейния стадий и степен на поражения.

За различаване от шизофрения помага познаването на специфичната симптоматика, която сме дали ТУК:

Шизофрения: симптоми и признаци. Причини за разболяване. Видове

Как се лекува

раздвоение на личността

Терапията е трудна и продължителна, а наблюдаването продължава до края на живота. При правилен прием на медикаменти се постига положителен резултат и устойчивост на ремисия.

Самите медикаменти и тяхната доза се определят само от специалист.

Съвременните схеми на лечение включват: антидепресанти, транквиланти и невролептици.

Освен лекарствата, се използват и други методи като компоненти на цялостно лечение:

 • Електрошокова терапия;
 • Психотерапия;
 • Хипноза и др.

Дисоциативното разстройство изисква психотерапия и тя е задължителен елемент. Води се от специалисти с опит в сферата, преминали през специално обучение.

Целта на лечението е облекчаване на симптоматиката и да се реинтегрира пациента и всичките алтернативни его-съзнания в една пълноценна и функционираща идентичност.

Използвани методики:

 • Когнитивна психотерапия – поправяне на стереотипите на мислене, премахване на нецелесъобразни мисли с помощта на убеждение, тренировки на поведението, експеримент и други;
 • Семейна психотерапия – работа със семейството за подобряване на взаимодействието и хармонията.

Електро шоковата терапия първо е приложена в началото на 20 век, когато активно се развива изучаването на шизофренията. Основа на методиката е идеята, че чрез локализирано електрическо въздействие мозъкът се стимулира да влезе в ремисия. Електрическият ток се пуска по специални електроди, като манипулациите са курсови, за ок. 3 месеца.

Хипнозата помага в случаите, когато пациентът не осъзнава присъствието на алтернативните его-съзнания в себе си. Методът помага за интегриране на личността и облекчаване на проявите й. Намалява нивото на тревожност.

Как се лекува множествена личностраздвоение на личността, лекарства срещу множествена личност

Основа на терапията са медикаменти, насочени към купиране на симптомите и възстановяване на функционирането на човека като цялостна личност.

Невролептиците са група препарати, които имат основно приложение при шизофрения, но са полезни и при раздвояване на личността. Те отстраняват маниакални състояния и разстройство на съзнанието.

Халоперидол е лекарствено в-во, което влиза в състава на разни медикаменти. Използва се за потискане на самозаблуди и разстройване на съзнанието, както и на маниакални състояния. Противопоказан е за пациенти с нарушена работа на ЦНС, стенокардия, дисфункция на ч. дроб, бъбреци и епилепсия, при активен алкохолизъм.

Клозапин е активно в-во с мощно действие, което се отнася към атипичните невролептици. Използва се за потискане на чувството за тревога и на силна възбуда. Има силен сънотворен ефект.

Тиоридазин се използва за потискане на тревога, на маниакални състояния, изпадане на налудности и др.

Антидепресанти

Нерядко раздвоението се случва заради психогенна реакция при загуба на близък, особено на дете. Патология възниква при продължително потискане на състоянието, както и при силен стрес.

За терапия специалистите назначават курс антидепресанти, които да премахнат симптомите на угнетеност и апатия. Сред ползваните наименования са Прозак и Бифлокс (флуоксетин).

Транквиланти

Тези медикаменти са категорично забранени за ползване без рецепта от лекар. Те са силно действащи и могат да нанесат осезаеми вреди и да влошат пациента.

С тях се търси анксиолитичен ефект – успокояване, купиране на страх, стресови реакции и други нарушения на емоционалната сфера.

Транквиланти не се приемат при склонност към самоубийство и при тежки депресии. В медицинската практика раздвояването на личността се лекува главно с клоназепам (Клонарекс). Преди да минем към профилактиката, вижте и как се лекува шизофрения и нейните разновидности ТУК:

Лечение на шизофрения: Кои лекарства и терапии реално действат?

Профилактика

при раздвоение на личността

Смята се, че три неща помагат да се избегне това тежко разстройство:

 • Избягване на стрес, конфликти и опасни са психиката ситуации. Прекратяване на общуването с изнервящи и стресиращи личности и влизане в нервиращи ситуации;
 • Отказ от безконтролен прием на медикаменти;
 • Отказ от отрови като спирт, наркотици, предпазване от токсични в-ва.

Каква е разликата с шизофренията

Името шизофрения идва от два гръцки корена – разцепвам и разсъдък. Така влагането на идеята за раздвояване, разцепване подвежда хората да мислят за раздвояване на личността.

Това разбиране се подкрепя от факта, че шизофрениците нерядко чуват гласове, които им диктуват какво да правят. Но тези гласове са външен източник и не се бъркат със собствената личност.

Де факто при шизофренията имаме раздвояване, по-точно – разпад, но на психическата дейност. Разделят се логическата и емоционалната компонента. В резултат болният постепенно се обезличава, той губи своята персоналност.

По-детайлно този момент разглеждаме ТУК:

Параноидна шизофрения: специфични симптоми. Първи признаци и разгръщане на болестта. Терапии

Видеото накрая дава представа относно детската шизофрения:

Източник:

Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.