Хемоглобин, норма. За какво служи? Изследвания. Стойности по възраст

♠ Четири Хема + глобин ♠ Строеж и функции на хемоглобин ♠ „Вредни“ свойства ♠ Видове хемоглобин ♠ Изследвания за хемоглобин ♠ Общ анализ на кръвта ♠ Хемоглобинометри ♠ Биохимичен анализ

Още в текста: ♠ Стойности и норми на хемоглобин ♠ Пределни стойности ♠ При деца ♠ При жени ♠ При мъже ♠ Нисък хемоглобин ♠ Висок хемоглобин♠ Хемоглобин при анемия ♠ При хипоксемия, хипоксия, исхемия ♠ Тест за диабет HvA1

Числото срещу символа Hb (хемоглобин) в бланката с резултатите от направения общ кръвен анализ разкрива на лекаря причината за световъртежа на пациента, за неговото ниско кръвно или мускулните спазми. Може да оповести задаваща се сериозна опасност за здравето.

Своевременното откриване на отклонения в хемоглобина и привеждането на концентрацията му в норма определено означава да се избегнат големи неприятности. Говорим за риск от инфаркт и инсулт, за патологии в детското развитие, за влошаване на статуса на жената, за увреждане на плода при бременната и още, и още – все тежки последствия.

Хемоглобин (Hb)

Когато човек вдишва, в дробовете му постъпва кислород. Този кислород се разнася из целия организъм, без да пропусне и една клетка. Той не пътува сам, а му се предоставя специален транспорт – хемоглобинът.

Хемоглобин е част от еритроцита

Хемоглобин е сложен белтък, съдържащ се в един от елементите на кръвта – еритроцитите.

хемоглобин, стойности, желязо, анемия

Хемоглобинът и желязото са тясно обвързани

Той работи като такси. На отиване прекарва кислорода, а на връщане извозва въглеродния двуокис, за да бъде изкаран навън с издишването.

Накратко: хемоглобинът доставя кислорода за живота на тялото. Ако няма достатъчно таксита, няма да се превози достатъчно кислород. Връзката между него и съществуването е толкова пряка, че и малките нарушения водят до големи проблеми.

Четирите „хема“ + глобин

Демир бозан билки против акне

Строеж на хемоглобин

Той е багрилно в-во. Молекулата му представлява сложен белтък (хромопротеин), състоящ се от:

белтък – глобин

 и четири небелтъчни части – хеми. Те придават червения цвят.

Глобинът се състои от полипептидни вериги – четири на брой и всяка свързана с по един хем или хема. Хемата е формирана от 4 пиролови пръстена, а към всеки е свързан по 1 атом двувалентно желязо.

Желязото осигурява свързването на хемоглобина с кислорода, което се осъществява в белия дроб. Така всяка молекула хемоглобин се свързва и пренася четири молекули кислород.

Свързвайки се с кислорода, хемоглобинът се преобразува в HHbO2 (оксихемоглобин). Той захранва тъканите с необходимия за дишането компонент.

От тъканите пък хемоглобинът поема въглероден двуокис, образувайки карбохемоглобин (HHbCO2), за да го транспортира до дробовете.

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!
газообмен в тялото, пренос на кислород, хемоглобин

Артериалната кръв (1) минава през белодробните алвеоли (3) и „загребва“ О2, занася го до клетката (4), откъдето вече венозна (2) кръвта взема СО2 и се връща към алвеолите

Окси- и карбокси- хемоглобинът се отнасят към физиологичните съединения на хемоглобина.

Функции на хемоглобин

Работата на хемоглобина не се ограничава в доставката на кислорода и извозването на въглеродния двуокис. Червеният пигмент на кръвта има още някои съществени функционални отговорности:

 • Участва в регулирането на киселинно-алкалното равновесие. Представлява буферна с-ма за поддръжка на рН на вътрешната среда в рамките на 7,36 – 7,4 (общо са четири буфера);
 • Локализиран вътре в кръвните телца, нар. еритроцити (те са червени от хемоглобина), Hb регулира гъстотата на кръвта, предотвратява излизането на водата от тъканите и намалява онкотичното налягане (тази част от вътрешното налягане, която се определя от белтъчните молекули);
 • Препятства разхищаването на хемоглобин от кръвта, когато тя минава през бъбреците.

Хемоглобинът се синтезира в еритроцитите, когато те още се намират в ядрен стадий (еритробласти и нормобласти).

Видове хемоглобин

Полипептидните вериги в белтъчната част на хемоглобиновата молекула – в глобина, са няколко типа. Те не са представени едновременно, а по две двойки. Според комбинациите се различават видовете хемоглобин.

 1. НbА1, съдържащ α и β вериги. Основната част от хемоглобина в тялото е такъв – до 98%;
 2. HbА2, съдържащ α и δ вериги. Той представлява остатъкът от 2-3%, незает от НbА1;
 3. HbF, съдържащ α и γ вериги, наречен фетален. В плода към момента на раждането този вид е главен, до 82%, а остатъкът от 18% се заема от HbA1. За 12 мес. HbF пада до 3%, а при възрастните е съвсем минимално к-во;
 4. Ембрионален, съдържащ α и ε вериги. Синтезира се в най-ранното развитие на плода и бързо се измества от феталния.

„Вредните“ свойства на хемоглобина

Хемоглобинът трудно се свързва с първата молекула кислород, със следващите три – по-лесно. Но още по-лесно влиза в съединение с „отработените газове“ – въглеродния двуокис.

молекулата на хемоглобина

Молекулата на хемоглобина

Карбоксихемоглобинът се оказва много устойчиво съединение. Той в значителна степен снижава физиологичните способности на Hb.

Припомнете си доколко опасно е стоенето в помещение, изпълнено с изгорели газове. Достатъчно е да се вдиша съвсем минимално количество въглероден двуокис, за да се стигне до отравяне. 0.1% СО2 във вдишания въздух се свързва с 80% от хемоглобина, и то здраво.

Проблемът възниква, когато СО2 дойде по нерегламентиран път. Неговото място е свързване в тъканите и изход навън, а не влизане по пътя на кислорода. Тогава хемоглобинът проявява свойството си да улавя здраво вредния газ. Това свойство при естествени обстоятелства изчиства тялото, а при неестествени – го отравя.

Силно рисково съст. за молекулата на Hb е замяната на двувалентното желязо в хемата (Fe2+) с тривалентно (Fe3+). Така се образува опасна за човека форма – метхемоглобин.

Метхемоглобинът рязко затормозява преноса на О2 в органите, разрушавайки условията за техния нормален живот.

Тази форма на хемоглобина възниква при отравяне с някои химикали или по наследство. Понякога идва от предаването на дефектен доминантен ген или от ензимопатия.

Хемоглобинът може да стане доста опасен и когато по някаква причина попадне в плазмата. Тогава той се превръща в силно токсичен, предизвиква кислороден глад на тъканите (хипоксия) и отравя организма с продукти от своя разпад (билирубин, Fe).

Големите молекули Hb, които не се разрушават, продължават да циркулират в кръвта, попадат в бъбречните каналчета, запушват ги и са способни да провокират бъбречна недостат. в изострена форма.

Подобни прояви съпровождат утежнени патолог. състояния на с-мата на кръвта като хемораг. шок, хемолитични анемии, синдром на дисеминираното вътресъдово съсирване и т.н.

Нарушенията в структурния строеж на хемоглобина в медицината се нарича хемоглобинопатия. Това е кръг унаследени патологии на кръвта, пр. таласемия и сърпов.-клетъчната анемия.

Гликиран хемоглобин

Нормално към хемоглобина в еритроцита се прикрепят или кислород, или въглероден двуокис. Подобно на тях може да се прикрепи глюкоза.

Т.е. гликиран хемоглобин е свързване на хемоглобин с глюкоза или „озахаряване“ на хемоглобина. Подобно съединение извежда молекулата извън строя, защото съединението остава ненарушимо до смъртта на червената клетка.

Гликираният хемоглобин се дава при биохимичен анализ на кръвта.

Изследвания за хемоглобинбиохимичен анализ на кръвта

Общ анализ на кръвта

В стандартното общо изследване на кръвта присъства и компонента общ хемоглобин. Това е базов анализ, назначаван стандартно при всякакви оплаквания. Състоянието на кръвта е доста информативно за специалистите и им помага в диагностиката на евентуалното заболяване.

Показателите на кръвта, а като част от тях – и хемоглобинът, се следят и при хронични болести, по време на лечение и т.н.

За максимално коректен резултат кръвната проба се дава на гладно, сутрешно време, като предния ден се избягват физическо пренатоварване, алкохол, мазна храна, прием на извънредни медикаменти.

Процедурата е елементарна – лаборантът взема малко капилярна или венозна кръв. От начина на работа на лабораторията зависи кога ще излязат резултатите – нерядко същия ден или на следващата сутрин.

Обичайно хемоглобинът на бланката е обозначен с латинските букви Hb. Измерва се в г/л.

Освен общото количество на хемоглобина, на бланката може да има ред, означен като MCH или MCHC. Това е измерване на средната концентрация на хемоглобина в еритроцитите. То позволява да се измери полезния желязопротеин и да се изключат аномални, нестабилни форми на хемоглобина, които са неспособни да пренасят кислород.

Хемоглобинометри

За измерване на хемоглобин в извънлабораторни условия – основно за целите на екстрената помощ и за изнесени профилактични прегледи, са създадени специалните хемоглобинометри. Те са портативни прибори, в които се смесва кръв с реагент за фотометрично автоматично определяне на количеството хемоглобин.

Заради масовите изследвания за анемия в страните от третия свят СЗО разработва по-евтин и бърз тестер на хемоглобина. Той се основава върху измерване на цвета на кръвта. Една капка кръв се капва на специална хартия и се съпоставя със скала на цветовете.

Биохимичен анализ

Той се използва за определяне на нивото на гликиран хемоглобин. Целта на изследването не е хемоглобина, а нивото на захарта. Но индиректно показва и състоянието на кръвта, защото свързаните с глюкоза хемоглобинови молекули не са способни да пренасят кислород.

Червените клетки живеят 3 месеца, затова и изследването на гликиран хемоглобин показва състоянието на кръвта за такъв период назад.

В бланките ще го откриете като HbA1С. Показва количеството глюкоза, свързана с молекула на хемоглобина. Колкото повече е глюкозата в кръвта, толкова повече от нея се прикрепя към хемоглобиновите молекули.

Гликираният хемоглобин разглеждаме ТУК: Линк към: Материала ни за гликиран хемоглобин

Тестът HbA1C показва диабет. Изследва се венозна кръв. Резултатът, който излиза до 48 часа, показва стойност ок. 5% при липса на диабет и по-високи стойности – при наличие на заболяване.

Тестът HbA1C се ползва главно за диабет – диагностициране и проследяване на резултатите от терапията. Той не е надежден за откриване на анемия или хемоглобинова патология през бременността. За тях се предпочита Fructosamine, който е пряко насочен към измерване на кръвна захар.

Стойности и норми

на хемоглобин

 • Жени – 115 до 145 г/л
 • Бременни – 110 г/л
 • Мъже – 130 до 160 г/л

Нормата при жените леко се отличава от тази при мъжете, защото женският пол ежемесечно губи кръв, а с нея – и желязо.

строеж на хемоглобина

Строеж на хемоглобиновата молекула

Нивото на хемоглобина не остава неизменно при бременност, въпреки че плодът получава кислород основно от НbF. Нивото у майката леко спада заради увеления обем плазма, при което пропорционално намалява броя на еритроцитите.

При децата хемоглобинът е като при възрастните. Точно преди раждането започва да се отделя HbA. До 1 година той напълно заменя феталния хемоглобин, обслужвал плода в утробата.стойности на хемоглобин, изследване стойности на хемоглобин, изследване

Защо варира хемоглобинът?

Нивото в известна степен зависи от:

 • Сезона – през есента се снижава (вероятно прибирайки реколтата, хората дават предпочитанията си на растителната храна);
 • Начина на хранене – при вегетарианците Hb е по-нисък;
 • Климата и релефа на местността – анемиите са по-чести в страните с малко слънце, а във високопланинските райони хемоглобинът е повече;
 • Начин на живот – активният спорт и интензивният физически труд повишават хемоглобина.

Странно, но чистият въздух и пушенето влияят върху хемоглобина по един и същ начин – те увеличават нивото му.

Нисък хемоглобин

Ниските нива или недостатъчният хемоглобин е широко разпространен в днешно време, за разлика от високия. Затова са разработени ред медикаменти с желязо и В-витамини, както и доста народни начини да се „оправи“ кръвта.

Ниският хемоглобин, заедно с намален брой на еритроцитите, познаваме като малокръвие или анемия. При мъжете границата е 130 г/л, при дамите – 120 г/л.

В диагностицирането на анемията определящата роля принадлежи на хемоглобина. При леките форми еритроцитите все още не са намалели като брой. Уместно е основната форма на анемия да се нарича желязодефицитна, но вариациите са повече.

Хемоглобин при анемия

анемия, хемоглобин

Анемията означава разредено съдържание на еритроцити в кръвния поток. „Такситата“ са малко и не се превозва достатъчно кислород

Различават се 6 типа анемия:

 • Остра постхеморагична – оформя се след масивна кръвозагуба (при травми, раняване, вътрешни кръвоизливи);
 • Желязодефицитна – недостиг на желязо. Човекът не синтезира в себе си този елемент, а го получава от храната. Лесно се изпада в недостиг, а откриването на проблема може да стане случайно;
 • Сидеробластна – излишък на желязо, грубо казано. Поради нарушено включване на желязо в пръстена на хема, неизползваното се натрупва в цитоплазмата като гранулки. Тази анемия е или наследствена (недостиг на ензим, който включва желязото в хема) или резултат от оловна, алкохолна или лекарствена интоксикация.
 • Фолиеводефицитна – някога е наричано злокачествено малокръвие.
 • Хемолитичните анемии са обединени от общ признак – ускорен разпад на червените клетки на кръвта, които не живеят нормално 3 месеца, а 2 или 3 пъти по-малко.

Състоянията, които имат за симптом понижен хемоглобин, са прекалено много. Ще дадем само някои основни.

Защо избледнява кръвта?

Освен климата и бременността, кръвта губи ярко червения си цвят (който идва от насищането с хемоглобин) и в следните случаи:

 • При обилна и/ или продължителна менструация;
 • При масивна кръвозагуба, включително изтичане на кръв от носа или венците. Еритроцитите се „изливат“ навън, а с тях и хемоглобина;
 • Лишаване от храни, съдържащи Fe , витам. и вещества, които подпомагат усвояването им от други храни;
 • Хранителни пристрастия, които потискат усвояването на желязото в храносмилателния тракт – например храни с много калций като млечните и белият хляб;
 • Висока потребност от витам. и Fe – при деца до 2 г., юноши, бременни;
 • Болести на стомах-черва, които препятстват усвояването на Fe – ентероколити, гастродуоденити и др.;
 • Инфекции остри и хронични;
 • Бързо растящи тумори;
 • Заболявания на кръвта;
 • Хелминтози;
 • Болести на черен дроб;
 • Алкохолизъм;
 • Ревматоиден артрит, лупус;
 • Отравяне с храни и химикали;
 • Наследствени дефекти в ензими, хемоглобино- и мембранопатии;
 • Прием на някои лекарствени препарати твърде дълго време.

Как се проявява анемията?

Има общи и специфични симптоми, свързани с ниския хемоглобин.

Например отлагането на желязо на несвойствени за него места при сидеробластната анемия повлича след себе си различни патологии: диабет (Fe се натрупва в задстомашната жлеза), цироза, сърдечна недостатъчност (натрупване в сърцето), евнухоидизъм (в половите жлези).

Пониженият хемоглобин можем да предположим по някои признаци:

 • Бледа до жълтеникава суха кожа, зле заздравяващи драскотини;
 • Напукване в устни и ъгълчетата им, болезненост в езика;
 • Чупливост на нокти, разсичащи се краища на космите;
 • Муск. слабост, висока уморяемост, вялост, сънливост, депресия.

  нисък хемоглобин, висок хемоглобин, тест по цвета на кръвта

  Силно информативен за състоянието на кръвта е и нейният цвят. Той зависи от съдържанието на хемоглобин

Още признаци на нисък хемоглобин даваме ТУК:

Нисък хемоглобин: норма, симптоми и причини. Как да лекуваме, диета.

Висок хемоглобин

Горната граница на хемоглобина при жените е 155, при мъжете – 160. Над тези стойности вече се говори за висок хемоглобин.

Повишеното ниво може да указва сгъстяването на кръвта, което е риск от тромбоемболия или симптом за хематологични и други заболявания като:

 • Злокачествени новообразувания, чиито клетки се нуждаят от кислород;
 • Порок на сърце;
 • Бронх. астма, недостатъчност на сърце, бял дроб;
 • След изгаряне (отравяне с токсини, изпуснати от загиналите клетки);
 • Нарушен синтез на белтъчини в черния дроб, които препятстват изхода на вода от плазмата;
 • Загуба на течности при заболявания на червата.

При повишен Hb трябва да се провери и гликираният, за да се изключи диабет.

Повишеното ниво на хемоглобина (със или без захар) не позволява самостоятелна терапия. В единия сл. се лекува диабет, във втория – се търси причината.

Повече за рисковете от високия хемоглобин разказваме ТУК:

Висок хемоглобин: причини, симптоми, заболявания. Лечение и диета

Хемоглобин при заболявания

на кръвта

Дефицитът на хемоглобин може да бъде предизвикан:

 1. от намалено количество молекули на самия хемоглобин;
 2. заради намалена способност на молекулата да се свързва с кислород.

В първия случай говорим за анемия, а белегът е спад на нивото под минимума от 120-130 г/л. За анемията можете да се информирате ТУК: Лекарства, хранене и стойности при анемия. 

И в двата случая се стига до

Хипоксия

Или намалено захранване на клетките с кислород.

Обаче има патологии, които трябва да се разграничават от дефицита на хемоглобин. Например

Хипоксемия

е намалено парциално налягане на O2 в кръвта. И хипоксемията, и дефицита на хемоглобин са причини за проявата на хипоксия или кислороден глад.

Да различим и

Хипоксия и исхемия

Хипоксия е общ дефицит на кислород в организма, а исхемия – местно нарушение на кръвоснабдяването в определена зона или орган.

Повишеното съдържание на хемоглобин в кръвта е свързано с

 1. Увеличаване на количеството на еритроцитите
 2. Увеличаване на размера на еритроцитите (истинска полицитемия).

Строежът на хемоглобиновата молекула чудесно е възпроизведена във видеото:

Източник:

 

Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Един коментар по “Хемоглобин, норма. За какво служи? Изследвания. Стойности по възраст

 1. Хемоглобина ми е 112 от една година варира 109-115. Не ям месо, а фасул, сусам, ядки, цвекло червено… Хематалог ми писа червено месо или няма да стане нормално. Моля съвет, мразя месото!!!!!!!!!!!!

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.