Тест за шизофрения: да се проверим за предразположеност. Видове тестове

♠ Как се диагностицира шизофрения ♠ Направете бърз тест за шизофрения ♠ Официалните тестове ♠ На Люшер ♠ На Роршах ♠ Тест с маска ♠ С маската на Чаплин ♠ С рисунка

Още в текста: ♠ Обективна диагностика на шизофрения  ♠ Наблюдение ♠ Диагностични критерии ♠ Лекува ли се

В основата на шизофренията лежи наследствена или придобита слабост на нервните клетки в главния мозък. По тази причина обичайните околни дразнения оказват върху болния свръх силно влияние. Но дълбочината и разпространеността на процеса в мозъка може да се установи изключително чрез медицинско обследване. Само по външните признаци и поведение можем да предположим шизофрения, но без медицинско потвърждение заключенията ни не могат да бъдат абсолютно достоверни.

Шизофренията е най-разпространеното психично нарушение. Тя е позната и непозната, защото многообразните й клинични прояви усложняват диагностиката до крайност (особено в стартовите етапи). Всеки от симптомите й биха могли да са признак на временно психично разстройство. Вниманието ни следва да се изостри само при продължително проявление или при повторение през няколко (1-3 и повече) години.

Диагностика на шизофрения е труден процес заради липсата на обективни методи. Той още повече се затруднява от нежеланието на потенциалния шизофреник да съдейства.

Тест за шизофрения

Мозък по време на халюцинации: оранжевите зони са особено активизирани

Основа за поставяне на диагноза са продължително наблюдение върху болния, тестване и беседа, при която лекарят оценява логичността на мислите.

Тестовете за шизофрения са ценни затова, че дават ориентир и евентуално – насока към специалист. Главните разработки са известни. Някои от тях се прилагат по домашному, макар че действително болен едва ли ще бъде заинтересуван да се тества и да се лекува.

Направете бърз тест

за шизофрения

Предлагаме тест, разработен от Тюменския институт по социална психология и предоставен безплатно в помощ на желаещите да следят поведението си. Той не поставя точна медицинска диагноза. Предназначен е да се определи предразположеността към шизофрения.

Тестът съдържа 20 въпроса, на които се отговаря с еднотипни отговори. Вариантите за отговор за следните:

“Фигурин
 1. Не се е случвало нито веднъж
 2. Почти никога
 3. Съвсем рядко
 4. В последно време по-често
 5. Така е постоянно

Всеки отговор носи толкова точки, колкото показва номерацията му. Например първият е 1 т., а последният – 5 т.

 1. Вземане на решения: Не можете да се накарате да правите нещо важно. Вместо това убивате времето, например редите пасианс или преглеждате фейсбук;
 2. Усещания: Забелязвате, че паметта ви се е влошила. В последно време забравяте за плановете си в близките дни и си спомняте за тях една в най-последния момент или ако ви напомнят;
 3. Вземане на решения: Преди да се хванете на някаква работа, ходите из стаята в кръг, въртите химикал в ръце или гледайте случайно предаване по телевизията;
 4. Реакции: Наблюдаването на жестокости към животни вече не предизвикват у вас негативни емоции. Можете спокойно да гледате такива репортажи или филми, без да се смущавате;
 5. Поведение: Пеете на глас, когато сте сами. Периодично си повтаряте една и съща песен, дори и да не знаете целия й текст;
 6. Поведение: Можете да се засмеете без никакъв повод или да ударите с ръка по масата без причина. Но вие бързо забравяте за действието си, без да му придавате и най-малко значение;
 7. Реакция: Когато не съумявате да свършите нещо, ругаете инструмента или уреда, сякаш е живо същество. Може да ударите колата или компютъра, ако техниката ви ядосва;
 8. Вземане на решения: С лекота пренебрегвате обещанията си или напълно ги забравяте. Понякога съзнателно ги отлагате до последния момент. А щом той настъпи, съчинявате повод да отложите изпълнението за още по-нататък;
 9. Усещания: Внезапно си спомняте за неизпълнено обещание и изпитвате угризения. Но съвсем бързо забравяте за това и с лекота превключвате към други мисли;
 10. Усещания, поведение: Внезапно ви обхваща нервност или страх – започвате да изпитвате опасения относно ситуации, към които сте се отнасяли спокойно. Например докато сте извън къщи, се боите, че ще стане пожар. Или изключвате всички електроуреди от щепсела за през нощта;
 11. Усещания, поведение: Вие сте спокоен по характер, но изведнъж започвате да проявявате агресия и сте готови да нападате околните, дори и в прости ситуации, които се разрешават с един разговор;
 12. Поведение: Почеркът ви се влоши. Все по-често изпускате букви или не ги дописвате, или ги съединявате;
 13. Реакции: Внезапно се издразвате на близките си, дори и само допреди минута спокойно да сте си бъбрили с тях;
 14. Вземане на решения: Разговаряте с вътрешен глас и той ви помага да вземате решения;
 15. Вземане на решения: Трудно ви е да поемете инициатива или отговорност, без да сте обсъдили с някого. Боите се, че ще сгрешите дори и в ситуации, при които вероятността от грешка е минимална;
 16. Реакция: Боите се от вниманието на хората, неспособни сте да произнесете реч или да вдигнете тост. Избягвате подобни покани, дори и отсъствието да ви навреди;
 17. Усещания: Вътрешният ви глас изказва мнения от няколко гледни точки, които си противоречат;
 18. Реакция: Може силно да ви наплашат всякакви звуци, когато знаете, че сте сами в дадено помещение. Започвате да търсите източника на тези звуци, за да преодолеете страха си, който граничи с паника;
 19. Поведение: Забелязвате, че заеквате, фъфлите или изговаряте думите с грешки. Понякога не ви се разбира какво говорите;
 20. Поведение: Стараете се да избягвате срещите с хора и да излизате излишно от къщи.

  Тест за шизофрения

  Тествайте се и като нарисувате нещо. Използваните цветове ще ви покажат вашето състояние. На илюстрацията: фрагмент от рисунка на болен

Резултати

За норма в този тест се смятат резултати в рамките на 15 до 65 точки.

Максимален резултат от 100 точки силно превишава нормата и показва, че тестваният има явна предразположеност към шизофрения. Препоръчва му се да се обърне към лекар за обследване и диагностика.

Но внимание! Твърде е възможно високият брой точки въобще да не са свързани с шизофрения, а резултатът да свидетелства за едно или няколко психически заболявания в ранен стадий.

Висок брой точки над нормата се получава още и при извънредни обстоятелства в живота, неотдавнашни трагични събития, при силен стрес и от травми, от които човекът все още не се е оправил напълно. Така или иначе консултация с лекар само ще помогне за по-лесното преодоляване на този труден период.

Резултат, близък до допустимия максимум от 65 точки (в горната част на интервала), се отнася към нормата. Той обаче може да свидетелства за риска от бъдещо прекрачване на тази граница, ако факторите, въздействащи върху личността, станат по-интензивни.

Но внимание! Резултат около горната граница на нормата най-вероятно показва, че тестващият се е подложен на силен стрес и на прекомерно умствено натоварване. 50 до 65 точки свидетелстват, че организмът е натрупал сериозно количество умора и спешно се нуждае от разпускане.

Ако сте дали честни отговори, подобен резултат е повод да се замислите за начина, по който прекарвате ежедневието си, начина ви на труд и почивка и да си дадете внимание и любов.

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!

Резултат около минималните 15 точки показва абсолютно нормална личност, която очевидно няма предразположеност към шизофрения, както и към други психични разстройства.

Ниският брой точки показва, че човекът е удовлетворен от стила си на живот, слабо е подложен на стрес и напрежение, не изпада в депресивни периоди, настроението му е стабилно. Продължавайте да живеете в този дух, обръщат се към тази група хора съставителите на теста.

Официалните тестове

Тест на Люшер

Методът е изобретен през 1940 г. от швейцарския психолог Максим Люшер. Негов личен принос в диагностиката на заболяването е заключението, че психоемоционалното състояние на човека пряко се отразява върху начина, по който той възприема цветовете. Така Люшер разработва цветен тест, с който проверява емоциите на евентуалния шизофреник.

Кога и как се провежда

Тестът на Люшер има два варианта.

Кратък: пациентът отива за тест през деня (защото трябва естествена светлина). Лекарят осигурява равномерна осветеност и липсата на бликове. На пациента бива предложено да номерира 8 картончета, оцветени в различен цвят – черен, кафяв, червен, жълт, зелен, сив, син и виолетов. Неговата задача е да разпредели картончетата според личните си предпочитания в текущия момент.

Пълният вариант включва 73 цвята (осемте цвята от краткия вариант, микс от четирите основни цвята – червено, зелено, синьо и жълто, и различни оттенъци на сивото). Цветовете са групирани в таблици, като пациентът е призован да избере от всяка таблица по един цвят, харесващ му се повече от всеки друг.

След няколко минути тестът се повтаря. Така лекарят вижда какво е истинското състояние на пациента. Обяснението е, че първият път човек избира цвят, който съответства не на неговото истинско състояние, а на състоянието, в което му се иска да бъде.

Видео с теста на Люшер – цветовите таблици и схема:

Какви цветове избират шизофрениците?

Най-често те отдават предпочитание на жълтия цвят.

 • Болните в бавно протичаща форма се отнасят безразлично към цветовете и грешат оттенъците;
 • Болните в прогресираща форма възприемат негативно черното и червеното.

Освен това добрият специалист взема предвид по време на теста и цвета на дрехите на пациента. Вниманието се изостря от крайности – безвкусно съчетаване на ярки цветове или предпочитание към прекалено сиви и неизразителни дрехи.

Тест на Роршах

Познат още като „Петното на Роршах”, този подход търси възприятията на тествания на мастилени петна. Създаден е също от швейцарец – Херман Роршах, който залага и на способността на специалиста да анализира резултатите, ползвайки собствената си интуиция. И днес някои психолози го ползват, търсейки белезите на психотично мислене.

Какво представлява: на пациента се показват 10 картончета с картинки – черно-бели и цветни. Те са подредени в специално проектиран ред. Лекарят дава заданието: тестваният да разгледа всяка картичка и да даде отговор изображението на какво му прилича.

Ето пример с една от картинките:

А в следващото видео е дадена пълна версия с коментари (на руски):

Тестът на Роршах не може да се прилага самостоятелно от болния.

Тест с маска

Инструкция: отговорете на въпроса, като се ръководите от усещанията си, а не от логиката.

Разгледайте:

И така, въпросът: От едната или от двете страни е изпъкнала маската?

Вярното: Маската е с издаден релеф от една страна и е вдлъбната от другата.

II въпрос: Накъде се върти маската – в едната или в двете посоки?

Вярното: Маската се върти само надясно.

Анализ на резултатите

Отговорите ви на двата зададени въпроса са неправилни: ура, вие сте напълно здрави. Формите и светлосенките на картинките съзнателно въвеждат мозъка в заблуда. Така той е провокиран да прояви здрава реакция – да „дострои“ реалността, и следователно греши.

А ако сте дали верни отговори? Мозъкът на шизофреника не може да анализира цялата картинка и да дострои реалността. В резултат той вижда маската такава, каквато тя се явява в реалност. Такава личност, естествено, не е здрава.

Но не бързайте с изводите. Вие наистина ли видяхте изпъкнала и въртяща се в една посока маска? Напълно възможно е да сте осъзнали илюзията и да сте построили правилния отговор. Това е способност на здравия – да види и да направи извод на база логика, а не на база видяно. Оптичната измама не винаги сработва. Няма да се получи и ако сте под въздействие на някакъв опиат или сте на две питиета.

А има и трети извод – може би сте гений? Гениалният човек притежава едновременно мисленето и на здрав, и на болен от шизофрения. Той съумява моментално да превключва между тях. Геният ще види илюзията (реакция на здрав) и после ще разбере каква е илюзията и накъде се върти маската (реакция на шизофреник). Освен това, ако пожелае, той просто спира да възприема лъжата веднъж завинаги.

Неотдавна във Великобритания е съставен по-модерен тест, наречен Маската на Чаплин. Разгледайте изображението и кажете – маската от обратната си страна изпъкнала ли е или е вдлъбната?

 Вярното: Здравият човек вижда, че маската е розова и изпъкнала от своята опака страна. Както и в миналия пример – това е зрителна илюзия. Мозъкът се въвежда в заблуда от облите форми и сянката.

Тест с рисунка

Както отбелязахме по-горе, шизофрениците грешат цветовете и оттенъците: слънцето за тях може да е черно (признак на страх и депресия), дърветата може да са виолетови, а тревата – червена.

Рисунката може да се изпълни в приглушени, бледи цветове, но може да е ярка и провокативна. Бледите цветове са признак на апатия и безцветни възприятия на идващото отвън, на света.

Ярките цветове пък са свидетелство за пристъп. Емоционалният подем се пренася на хартията, а подбраните цветове дават още информация. Например ако в картината преобладава червен цвят, това е маниакално съст.

Така болните рисуват образи от своите халюцинации. Белият цвят отговаря за натрапчиви идеи с религиозен характер.

Тест с очи, разработен в Шотландия, е описан ТУК: Тест с очи идентифицира психични разстройства.

Но внимание! Никой тест от представените тук, както и от непредставените, не може да постави диагноза. Тестовете помагат, но ако се анализират от квалифициран специалист. Но дори и специалистите се стремят да ползват и обективни методи за диагностика.

Обективна диагностика

на шизофрения

В началния период на заболяването диагностицирането на шизофрения е повече от сложно. Затова психиатрите не бързат да дадат заключение, а наблюдават пациента поне половин година. През този период те разговарят с болния и с близките му. Търси се клинична симптоматика, динамика на проявите, видоизменението им по време на протичане на болестта. Все пак е от значение да се изясни състоянието по време на т.нар. продромална фаза.

Психиатърът провежда комплексно изследване на работата на нервната с-ма.

Използвани методи:

 • Магнитно-резонансна томография – чрез нея се изключват тумори в мозъка и се откриват изменени структури на мозъка, типични за шизофренията. Вижда се функционалната активност в различните му области;
 • Електроенцефалография – отразява биоелектрическата активност на мозъка;
 • Сканиране на съдовете на мозъка – позволява да се изключат съдови патологии като атеросклероза, нарушен венозен отток и др.;
 • Невротест – определя антителата към различни протеини на нервните клетки. Тестът показва доколко правилно и ефективно функционира нервната с-ма;
 • Психологически тестове – определят състоянието на паметта, внимание, мисленето. Показват нарушена работа в определени участъци на мозъка.

Паралелно се оценява дейността на други с-ми като нервна, ендокринна, сърдечна, дихателна, храносмил., съдоваи т.н.

Провеждат се тестове за наркотици, изследва се за херпес вирус. В отделни случаи се проверява гръбначно-мозъчната течност за изключване на новообразувания и инфекциозни заболявания.

Диагностични критерии

Съществуват отчетливи диагностични критерии, които позволяват да се установи диагноза „шизофрения“. Днес клиничната диагностика стъпва върху откриването на един ярко изразен признак или върху два неярко изразени от следващия списък с халюциногенно-параноидни симптоми:

 1. Пациентът усеща, че в главата му се вкарват чужди мисли, смята, че мислите му са видими за другите или че се предават на някой друг;
 2. Пациентът усеща, че му се въздейства, като овладяват волята му и го насилват да извършва определени действия или да мисли върху определени теми;
 3. Пациентът възприема обичайната реч или поведение на друг човек извратено – влага в него друг смисъл;
 4. Наличие на слухови халюцинации – пациентът чува гласове, които го обсъждат или му нареждат какво да прави. Понякога гласовете може да излизат от някоя част от собственото му тяло;
 5. Възникват идеи, непонятни на околните и нямащи рационално обяснение;
 6. В дълъг период то време (няколко седмици) се появяват ежедневно свръх ценни или маниакални идеи, съпроводени с халюцинации;
 7. Нарушаване на речта, поява на несъществуващи думи в нея, което се свързва с нарушено мислене у пациента. Той чувства, че мислите му се преплитат с чужди и му пречат да се концентрира и да се изкаже правилно.

Шизофрения се характеризира с продължително наблюдаване на симптоматиката – няколко седмици и месеци. Описаните признаци не трябва да са кратко въздействие от някакво лекарство или следствие от неврологично заболяване. Въпреки това грешките при диагностицирането са много чести, надхвърлят 10-12 % от случаите.

Още по-детайлно симптоматиката разглеждаме ТУК:

Шизофрения: симптоми и признаци. Причини за разболяване. Видове

Особености на параноидната шизофрения – главна разновидност на заболяването, специално излагаме ТУК:

Параноидна шизофрения: специфични симптоми. Първи признаци и разгръщане на болестта. Терапии

А каква е връзката с раздвоение на личността? Доколко шизофренията и раздвоението са идентични, доколко са различни – това е интересен въпрос, на който отделяме място ТУК:

Раздвоение на личността: причини, симптоми, прояви. Разлика с шизофрения

Лекува ли се?

Шизофренията се лекува, защото без терапия болният бързо се влошава и настъпват необратими физиологични изменения, наречени дефект. От друга стана болестта не се излекува – целта на терапията е само да се забави процесът и да се отложат във времето дефектите.

По какъв начин се лекува тази болест, разказваме ТУК:

Лечение на шизофрения: Кои лекарства и терапии реално действат?

Във видеото е даден още един тест за шизофрения, който стъпва върху сравнението на предмети и явления. На руски.

Източник:

Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.