Операция на миома: Безкръвна и редовна хистеректомия. Цена по здравна каса и др. начини

Къде да ни направят операция на миома и да се оперираме ли въобще? Как се прави и каква цена плащаме? Лапароскопия на миомен възел. Кога се налага хистеректомия? Лечение на миома на матката и др. видове.

Да оперираме ли миомата?

Пред този въпрос се изправят множество пациентки, при които е диагностициран възел в матката. Съмнението и необходимостта от преценка се пораждат от факта, че случаите не са идентични.

Миомата се заформя в мускулната стена. В началото си тя винаги е вътремускулна (инстрамурален вариант). Но след това нараства и обхваща съседни тъкани:

Навън, към външната обвивка на органа – субсерозен вариант;
Навътре, към кухата сърцевина на органа – субмукозен вариант.

И в двата случая възелът стъпва на широка основа или върху тънко краче.

Тънкото краче предполага „отдалечаване“ на образуванието или пълното му откъсване. При нарастване навън миомата понякога се разполага далече от органа, в неговите сухожилни връзки, които го придържат на мястото му. В редки случаи тя може да се отдели и да застане свободно в коремната кухина. При нарастване навътре също се случва тя да се откъсне.

Миоматозният възел може да бъде:

¤ Единичен, с размери от няколко милиметра до 10 см, рядко повече;
¤ Множествен – два или повече възела, разположението на които придава на матката неправилна форма.

Възелът варира в широки граници и по отношение на масата си. Той може да е миниатюрен, а може да достигне до 1 кг и повече.

При такава вариативност на разположение, големина на възела и засегнати тъкани, очевидно решението за операция се взема индивидуално.

“Фигурин

Кога се налага операция

по премахване на миома

Операция на миома на матката и цена, лечение на симптоми, премахване с лапароскопия и хистеректомия

Миома е нещо като брадавица на матката. Тя е доброкачествено възелче мускулна тъкан

Миомата се отнася към хормонозависимите доброкачествени тумори, към които съвременната медицина подхожда с терапевтични (хормонотерапия) и хирургични методи на лечение.

Хирургичното вмешателство се провежда, когато образуванието се е развило дотолкова, че отстраняването му с медикаменти не се получава. Въпреки че днешната медицина използва най-съвременни оперативни методи, здравето на пациентките винаги е подложено на риск. Затова показанията за прибягване към операция трябва да бъдат внимателно претеглени.

Показания за операция

Абсолютни показания за хирургическо лечение на миома, без значение годините на болната, се явяват:

Големина на възела, превишаващ размерите на матка при бременност 12-14 седмица;
Бърз растеж на възела. За мярка се приема годишно нарастване в размер, съответстващ на бременност в 4-5 седмица;
Маточни кръвотечения със спад на хемоглобина заради обилната кръвозагуба;
Рязко изразен болеви синдром;
Вторични изменения във възела – некрози, инфектиране;
Наличие на възли на дълги крачета, при които вероятността от откъсване е голяма;
Безплодие и недоизносване на бременност;
Изразени нарушения на функциите на съседните органи;
Възел в маточната шийка или в поддържащите сухожилия.

Сред допълнителните патологии, които миомата присъединява, са:
 1. учестено уриниране;
 2. продължителни периоди на запек;
 3. преса върху пикочн. мехур, причиняващ рефлукс (връщане на съдържимото по пикочния канал)
  възпалителни заболявания като обостряне на хроничен пиелонефрит, разширяване на уретрата и бъбречните легенчета до вторична хидронефроза.

В скоро време ще ви предложим и подробна статия за миомата като заболяване.

Кога не се налага операция

Универсален отговор няма. Решението зависи от:

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!

обективни критерии – размер и разположение на миомата и влиянието й върху други органи;
субективни критерии – желание на пациентката да забременее, изразеност на симптомите, преценка доколко възелът променя стила й на живот.

Консервативните методи на лечение като алтернатива на операцията, не са достатъчно ефикасни. На някои помагат, на други – не.

Хормоналните препарати от ново поколение преустановяват нарастването на матката, ако възелът се състои приоритетно от мускулни влакна и ако в мускулния слой на матката са налични рецептори, които да „уловят“ хормоните и да осигурят ответна реакция.

Нестероидните противовъзпалителни пък само намаляват до някаква степен болката и кръвотечението.

Операция на миома на матката и цена, лечение на симптоми, премахване с лапароскопия и хистеректомия

Възможните локации на миоматозните възли

Обичайно миомата сама се смалява в началото на менопаузата. Затова на пациентки във възраст, близка до този период, се предлага да не се подлагат на операция. Те се наблюдават през няколко месеца, за да се изключи междувременен бърз ръст на възела.

Колко време да се наблюдава

и чака?

В едно свое интервю специалистът д-р Динчо Георгиев посочва лесен принцип за преценка: ако възелът расте към вътрешното на матката, да не се чака, защото колкото по-голям става, толкова по-трудно се отстранява. Но ако расте навън към обвивката и околните тъкани, тогава може да се изчака. А ако жената е след 40 години, тогава има пълни основания да не се бърза с операцията.

Според лекаря, какъвто и вид да е миомата, не е разумно да се чака, когато се провокират кръвоизливи, има проблем със зачеването или възникват патологии.

Операция на миома + цена

Клиничната пътека на ЗК, по която се оперира миома, се нарича Интервенции за премахване на болестни изменения чрез кор. достъп на женските пол. органи. Номерът варират в различните годишни рамкови договори (2016 – №147, 2017 – №162).

По тази пътека се провеждат всички видове оперативни намеси, включително лапароскопските процедури. Но е предвиден различен минимален престой – 4 дни стандартно и 2 дни при лапароскопия.

В пътеката са включени група гинекологични патологии, които протичат и по характер са доброкачествени. Сред тях е записана и субсерозна и интрамурална по вид миома, както и други доброкачествени образувания на същия орган.

Според установените условия за хоспитализация миомата се оперира планово, а спешни се определят генитални кръвотечения и остър корем.

Указанията за извършване на операцията сочат, че при посочените видове образувания се отстраняват само възлите, но органът се запазва, както и неговите придатъци – аднекси.

Къде се прави операция

Оперативното отстраняване на доброкачествени образувания се провежда в по-големите и специализираните по акушерство и гинекология болници. Основно те отговарят на изискванията за налични специалисти, апаратура и съпорт, за да им се възложи работа по съответната клинична пътека. А изискванията също и показват необходимата база, за да се проведе този вид хирургия.

Задължително е болничното заведение да разполага едновременно с 5 звена – отделения по акушерство и гинекология и по анестезиология и интенз. лечение, операционен блок плюс определени лаборатории.

Специализирани болници по акушерство и гинекология от по-голям мащаб са: I АГ “Св. София”, II АГ Болница „Шейново, Университетската акуш.-гинеколог. болница „Майчин дом“, Майчин дом – Варна, СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна”, АГ клиника “Торакс – Пловдив”, Клиника „Надежда“, Акуш.-гинеколог. Болница „Свети Лазар“ София, МБАЛ Джи Мед Пловдив, както и МБАЛ и УМБАЛ с акушеро-гинекологични сектори като Токуда, МБАЛ „Пловдив“ и другите областни градове и т.н.

Колко струва

Въпросът с цената ще разделим на две: за здравно-осигурени и неосигурени.

Редовната цена на операцията, когато се заплаща от пациента изцяло, е обявена от болниците в техните актуални ценови листи. Като търговски дружества, заведенията определят по свое усмотрение размера, така че се виждат значими разлики между тях. От значение е в кой град е болницата. Публикуваме извадки от ценоразписите на една софийска и една варненска болница, от които това се вижда.

Операция на миома на матката и цена, лечение на симптоми, премахване с лапароскопия и хистеректомия

Столичен ценоразпис

Операция на миома на матката и цена, лечение на симптоми, премахване с лапароскопия и хистеректомия

Варненски ценоразпис

Посочените в ценоразписите суми са само и единствено за оперативната намеса. Отделно болният заплаща предварителните изследвания и следоперативното наблюдение, както и всеки ден престой в болничното заведение. В тази част също има разлики.

Ако пациентката желае да получи сравнително ясна представа на каква обща сума ще й възлезе цялостното лечение, следва да направи справка в някои от най-близките й болниците или в избрани по друг неин критерий. В повечето случаи обаче дамите избират специалиста, а не болницата. Тази услуга също се заплаща по обявени и официални цени.

По груби изчисления цялостното лечение варира в рамките от 1600 – 3000 лв.
Здравно осигурените са облекчени със 711 лв. Това е цената, която заплаща Здравната каса. Сумата е актуална към 2017, същата е била и през 2016 година.

В рамковия договор са поставени лимити върху обема на дейностите, които се покриват от Института. По клинична пътека №147 те са били 2592 (2016), а по пътека №162 са 4 496 – тоест със 73.45% увеличен брой оперативни намеси за настоящия рамков договор.

Как се отстранява миома

Премахването на миомата – възелче в стените на матката, издало се навън или навътре от кухия орган, не изисква неговото цялостно отстраняване. До пълно изрязване на матката се стига само в изключителни случаи, по специални показания, за които ще стане дума по-долу.

Как се стига до възелчето? За разлика от други органи, при матката има цели три възможни пътя, по които да се влезе в тялото и да се извади миомата:

 1. През стената на корема. Разрезът в нея може да бъде направен по два начина – напречно (ниско на корема над пубиса) или надлъжно (между пубиса и пъпа). Това е класическа хирургия;
 2. През малък разрез, направен в корема или през пъпа – ендоскопска хирургия – лапароскопия;
 3. През влагалище и маточн. шийка – хистероскопия.

  Операция на миома на матката и цена, лечение на симптоми, премахване с лапароскопия и хистеректомия

  Възможни местоположения на разреза при класическата операция

Изборът на оперативната техника зависи от много показатели – и от желанието на жената, и от обективни показания като размер на възела, нег. разполагане, засегнати други органи и тъкани и други. От значение са още възрастта на пациентката и дали има други заболявания. Съществен фактор е този дали жената възнамерява да забременява или не.

Оперативни техники

Към момента медицината предлага три основни способа за хирургична операция на миома:

 1. Миоектомия;
 2. Емболизация;
 3. Радикална хирургия.

Миоектомия

Представлява хирургично отделяне и изваждане от тялото на миоматозни възел. Този начин на оперативно вмешателство предполага съхраняването на целостта и здравето на матката. Смята се за един от най-ефикасните, когато миомата е малка по параметри и когато се цели съхраняване на репродуктивните функции на пациентката.

Отстраняването на възела може да стане по следните начини:

Лапароскопска миомектомия

Оперативната намеса се провежда с помощта на лапароскоп. В стената на корема се отваря малък отвор, през който влизат миниатюрна видеокамера и специални хирургични инструменти.

Операцията често бива наричана безкръвна, но това не е истината. Възелът се изрязва и изважда. Но въпреки всичко методът предполага значително по-малко кървене, отколкото при хирургия чрез разрязване на коремната стена.

Лапароскопията се предпочита за субсерозни възли – такива, разположени по външната обвивка на матката или издадени още по-навън, както и в околните тъкани.

Плюсове на лапароскопската миомектомия – в преимуществения брой случаи премахването на миомите е успешно, като в същото време заздравяването на тъканите и следоперационното възстановяване са значително по-бързи и кратки. Не напразно в клиничната пътека при лапароскопия е предвиден двойно по-кратък задължителен престой.

Минимални са още кръвозагубата, болничния престой, оперативни я травматизъм, както и вероятността за следоперативно инфектиране.

Минуси на лапароскопската миомектомия – има вероятност да се появят повторни уплътнения на мускулна материя заради което се изисква следоперативно наблюдение в дълъг период от време.
Лапароскопията е неподходяща за жени със затлъстяване заради необходимостта да се премине през цялата кор. стена.

Операция на миома на матката и цена, лечение на симптоми, премахване с лапароскопия и хистеректомия

При лапароскопията се правят четири разреза

Противопоказания за избирането на тази техника са:
 • Склонност към кръвотечения (хеморагична диатеза);
 • Завишено ниво на анестезиологичният риск;
 • Чревна непроходимост от всички видове – механична или паралитична;
 • Дифузен перитонит.

Лапароскопията все пак е операция и тя има своите последствия, колкото и минимални да са те. Пациентите биват предупреждавани, че ще има болка там, където са преминали инструментите и камерата, спазми и течение за един или два дни (подобни на менструалните), болезненост на мускулите. Пациентката ще има гадене от медикаментите и раздразнена трахея, ако е интубирана.

Лапаротомична миоектомия

Така се нарича конвенционалният метод на хирургия – през разрезче в предната стена на корема. Много специалисти държат и настоятелно предлагат именно този метод, особено за жени, които възнамеряват в бъдеще да заченат и износят дете. Но мненията не са еднозначни – защитниците на класическите методи и защитниците на ендоскопската хирургия вероятно са равни по численост.

Плюсове на лапаротомичната миоектомия е, че благоприятства зашиването на стената на матката.

Минус – по-продължителното възстановяване на организма.

Хистероскопична миомектомия

Хистероскопия или хистерорезекция е името на третия начин да се подходи към матката – по детеродния път. Хирургията се провежда със специален инструмент, който се въвежда вътре в матката. Той захваща, прекъсва и изважда навън миоматозния възел.

Естествено хистероскопията е възможна единствено при субмукозните миоми – тези, които са вътре в матката. Тя е ограничавана и по други показатели, свързани с развитието на матката.

Все пак хистероскопията се смята за възможно най-щадящият начин за оперативно вмешателство, горещо препоръчван на жени, които възнамеряват скоро да раждат. Той съхранява възможността за естествено родоразширение.

Както и да бъде извършено отстраняването на възела, той винаги излиза заедно с малка част от матката – от мястото, където е концентрирано образуванието. Затова възстановяването в пълна степен се постига за около 2 до 3 седмици.

Главното преимущество на миоектомиите се състои във възможността да се зачене и роди. Не е изключено бременността да протече с неголеми усложнения. Но редовните контролни прегледи и повишеното внимание помага раждането да мине максимално безопасно.

Операция на миома на матката и цена, лечение на симптоми, премахване с лапароскопия и хистеректомия

Начини за отстраняване на миома – 3D модел

Единственото, което остава като минус, е, че след операция често се формира отново образувание в матката. И честотата на случаите възлиза на огромните около 30% от оперираните пациенти.

За да предотвратят повторна миома, специалистите назначават приема на хормонални препарати и витамини. Много съществено е не просто да се махне възела, но и да се възстанови хормоналната система. Да не забравяме, че миомата се е появила в резултат от хормонален дисбаланс, който отново ще породи миома, ако не бъде коригиран.

Противопоказания за хистероскопия

Методът не се ползва в следн. случаи:

 • Наличие на инфекции и възпалителни процеси в матката или влагалището – вагинит, церцивит и други;
 • Бременност;
 • Разпространен рак на шийката на матката;
 • Обилно кръвотечение;
 • Тежко състояние на болния, предизвикано от патологии на други системи – сърд.-съдова и други;
 • Общи възпалителни заболявания като грип.
Последствия от хистероскопията

След процедурата се усеща болка в ниската част на корема (спазми). Появяват се необилни кървави секрети в течение на няколко дни.
Като усложнения се посочват ендометриоза и перфорация на стените на матката.

Указания за първите моменти след операцията:
 1. Да се проверява температурата двукратно всеки ден;
 2. Да не се плува в басейн, да не се взима вана в течение на 2 седмици;
 3. Сексът е забранен за две седмици;
 4. Да се следи за кръвотечения и ако те са продължителни или твърде обилни, да се отиде на консултация.

Емболизация на маточните артерии

Това е специфична процедура, при която не се премахва директно миомата, а се прекъсва захранването й с кръв. Съдовете, които водят към нея, се прекъсват, в резултат на което се постиган свиване на възела и постепенното му отмиране.

Операцията се върши под местна наркоза. Процедурата представлява въвеждане през катетър в бедрената артерия на емболизационен разтвор. Активните вещества в разтвора водят до „изсъхване“ на миомата, като в същото време не оказват отрицателно въздействие върху здравата тъкан на матката и лигавицата.

Положителното на емболизацията е, че тя не включва възникването на рецидиви и формирането на нови възли. Хирургичното вмешателство е безболезнено. При него се съхранява матката и това дава възможност впоследствие жената да забременее. Снижава се и рискът от усложнения. Болната се изписва в кратки срокове.

Преимущества на емболизацията са още липсата на пълна упойка, липсата на кръвозагуба, възможността всички образувания да се третират едновременно. Избягва се и остеопенията, която често съпътства хормоналната терапия.

Негативите от метода са възникване на инфекция, провокиране на ранна менопауза, спиране на менструацията, болката и евентуално – алергия към активното вещество, което се влива.

Въпреки определените преимущества на метода, той може да има и някои усложнения. Те се проявяват във вид на алергични реакции и образуването на хематом на мястото на прекъсване на съдовете. Също така съществува и риск от възникване на инфекция.

Емболизацията се разглежда като алтенативен метод на хирургията, но е показан само в определени ситуации (не е приложим за всички). Няма ограничение по отношение на размера на възлите. От нея се очаква редуциране наполовина на образуванията. 7-8 от десет жени съобщават за значително намаляване на симптомите.

Операция на миома на матката и цена, лечение на симптоми, премахване с лапароскопия и хистеректомия

Емболизация (сн. 1) и хистероскопска резекция (сн. 2 и 3) – проникване през влагалището

Процедурата продължава от един до три часа и се превързва. Въпреки че няма хирургия, пациентката ще изпита известнен дискомфорт. Очакванията са за:

 • Средна до силна болка в таза (до половин денонощие след процедурата);
 • Вагинално кървене в резултат от разграждане на тъканта на миомата (в последващите седмици).
 • Пълното възстановяване настъпва около десет дни след процедурата.

Хистеректомия

(или радикална хирургия)

Понякога заболяването преминава в такъв стадий, че изисква да се отдели матката изцяло. Разбира се, лекарите се опитват да спасят матката, но често миоматозните възли са дотолкова огромни, че нищо друго не остава от органа. Често хистеректомия се предприема за жени на преклонна възраст.

Но и в ред тежки случаи на заболяването е показано цялостно отстраняване. Подобна операция води до окончателно прекратяване на репродуктивната функция. Затова хистеректомията е показана при жени, които не планират забременяване, както и в случаи, когато това е категорично необходимо заради особено тежка форма на заболяването.

Показания за провеждането

на хистеректомия

 • Бърз темп на нарастване на миомата;
 • Много голям размер на възела;
 • Умъртвяване на миомния възел;
 • Ярко изразен болеви синдром;
 • Наличие на съпъстващи заболявания като ендометриоза, тумор на яйчниците;
 • При безплодие или неспособност да се задържи бременност;
 • Задълбочен стадий на заболяването;
 • Вероятност миомата (доброкачествено образувание) да прерасне в тумор (злокачествено).

Големите и бързоразвиващите се тумори оказват натиск върху съседните органи и провокират интензивни и обилни кръвотечения. Те носят риск за пациентката, водят до анемия и други усложнения.

За особено голям размер на тумора, показан за премахване заедно с матката, се определя равностойността на бременност в 12 седмица.

Хистеректомията се провежда чрез разрезче в коремната стена – открит способ, или през неголеми разрези (лапароскопия). За да се съхрани хормоналният статус на жената и да се минимизира въздействието върху нейната полова функция, се отделя само тялото на матката, но се съхранява нейната шийка и придатъци.

Отстраняването на всички части на органа – матка, шийка и придатъци, се предприема крайно рядко и само когато и те са поразени от образуванието.

Операцията се върши под пълна упойка. В сравнение с миомектомията възстановителният период е много по-дълъг – около 7-10 дни в болница и още 3-6 седмици вкъщи.

Положителното на този метод е, че след операцията вероятността от възникване на миома е равна на нула.

Негативният ефект е, че 50% от пациентките отбелязват хормонален срив. Той увеличава вероятността от възникване на исхемична болест на сърцето, рак на млечна жлеза и други.
Всички хирургични способи за премахване на миома са демонстрирани чрез 3D модел във видеото по-долу.

Възстановяване след операция

на миома

Първите часове след оперативното вмешателство протичат най-тежко. Именно в този период жената изпитва силни болки в корема и в областта на шевовете.

 • За да се купира болката, се дават обезболяващи.
 • За да се предотврати тромбофлебит, краката се бинтоват с еластични превръзки.

Въпреки болезнените усещания, жената трябва да се движи максимално, за да може по-бързо да се възстановят органите на кръвообращението и червата. Ако матката е отстранена чрез лапаротомия, на пациентката се разрешава да стане след 24 часа. При лапароскопия е показано да стане след няколко часа.

Възстановяването преминава в два периода – ранен и късен. Ранният преминава в болницата под наблюдение, а продължителността му се определя от способността на тялото да се самовъзстановява.

При неусложнени случаи се предприема еднодневна антибиотична профилактика. Тя може да е по-дълга, ако има възпалителен процес или рискови фактори. Обезболяването в ранния период е с аналгетичи и нестероидни противовъзпалителни или през катетър.

Пациентката се изписва, ако:

 • темпер. й е под 37.5 градуса в течение на 48 часа;
 • няма значими оплаквания;
 • оперативната рана е спокойна;
 • има нормална дефекация;
 • липсват патологични процеси.

В домашни условия възстановяването продължава, като са предвидени два прегледа.
В месеца, последващ операцията се избягват натоварвания, физически труд, полов живот.

Предпазването от забременяване е задължително поне за 4 месеца. При специфично разположение на възлите това условие може да важи за по-дълъг срок от 8 и повече месеци. Възникването на бременност в невъзстановена матка носи риск от тежки усложнения, включително разкъсване.

Други важни точки:
 1. Правилно, рационално и разнообразно хранене, с много белтъчинни продукти;
 2. Много сън и почивка, без стрес и нерви;
 3. Съхраняване на умерена активност, разходки, гимнастика. Те осигуряват по-бързо възстановяване и снижават риска от усложнения.
Усложнения – последствия

от операцията

Хистеректомията води до болка до около 10 дни след операцията, но това зависи от особеностите на организма. Има ред усложнения, които могат да възникнат заради отстраняването на матката:

 • Възпаление в областта на шевовете;
 • Проблемно уриниране – съпроводено с болки;
 • Външно или вътрешно кръвотечение;
 • Перитонит;
 • Хематоми.

Живот без матка – какво е това?

Множество жени приемат ампутирането на матката като край на пълноценния и щастлив живот. Във връзка с това възникват психоемоционални проблеми, особено при младите пациенти. Те се боят от промяна във външността – напълняване, окосмяване и други. Опасяват се, че се слага край на радостите от сексуалния живот. Всички тези безпокойства са неоснователни.

Операция на миома на матката и цена, лечение на симптоми, премахване с лапароскопия и хистеректомия

Живот без матка е напълно възможен – при това в нормални условия, но има риск и от усложнения

Сек*ът без матка

Липсата на матка не означава, че половият живот е невъзможен и безрадостен. Чувствителните рецептори са разположени на външните полови органи и във влагалището. Това означава, че жената може да изпитва удоволствие от секса. Нещо повече – ред пациентки изпитват повишено полово влечение. То се обяснява с настъпилото спокойствие по отношение на болка, болести, както и евентуално нежелано забременяване.

Но в следоперативния период е очаквано да се появяват болки по време на секс или да се чувства дискомфорт.

Реалните последствия

Ранно настъпване на климакса – премахването на матката може да го ускори с около 5 години. Само при премахване на яйчниците (по други причини) менопаузата настъпва много по-рано и се понася в пъти по-тежко от нормалното;

 • Остеопороза;
 • Пролапс на влагалището – „изпадане“ в някаква степен на вътрешните полови органи във влагалището. Пролабирането е често последствие от хистеректомията.

За да се избегнат негативните последствия, трябва да се изпълняват препоръките за подобряване на качеството на живота.

Операцията не оказва влияние върху продължителността на живота и на жените с премахната матка не се освидетелстват за намалена работоспособност.

Лечение без операция

Възможно ли е миома да се премахне без операция? Когато жените наближават менопаузата и възлите са с размер под 12-а седмица, растат бавно и не провокират тежки симптоми, е възможно консервативно лечение.

То се базира върху използването на:
 1. Комбинирани орални контрацептиви;
 2. Антагонисти на гонадотропин-рилизинг хормона;
 3. Антиестрогени – блокатори на естрогеновите рецептори;
 4. Антигонадотропини;
 5. Гестагени и други.

Лечение без операция

(принципи)

Консервативната терапия включва не само хормонални препарати, но и още диетично хранене, хомеопатия, имуномодулиращи медикаменти, фито- и физиотерапия и други.
Подробно за лечението БЕЗ операция е описано ТУК: Лекарства, процедури и диета за лечение и премахване на миома на матката без операция.

Основните направления на консервативното лечение са:
 1. Санация на половите инфекции;
 2. Активиране на имунитета с помощта на билки и лекарства;
 3. Корекция на храненето, режим;
 4. Нормализиране на обмена на веществата;
 5. Хармонизиране на психоемоционалното състояние;
 6. Лечение на анемия;
 7. Нормализиране на менструалния цикъл;
 8. Ликвидиране на кръвотеченията.

Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

4 коментара по “Операция на миома: Безкръвна и редовна хистеректомия. Цена по здравна каса и др. начини

 1. Спирала Мирена ,хормонална,конопено семе на чай.От опит.Без хапчета и операции

 2. И все пак не чакайте дълго ,ако не се свие – операция,имах приятелка,която 7 год чакаше това да стане и когато най – после се оперира вече беше късно.

 3. Операция, билките след това. 10 г.сестра ми пи какво ли не, докато не започна да прави кръвоизливи, все едно раждаше котенца. Беше голям кошмар. Оперира се преди 8 месеца, направи 25 ЛТ и сега всичко е ок. Добре, че не е бил от агресивните. Не си правете експеримент със здравето. Това е моят съвет, а решението е ваше.

 4. Невероятен ефект дават компресите с рициново масло. Налага се топъл компрес на корема, първоначално около седмица – всеки ден, а после през ден. Лежи се 3-4 часа с компреса, без да се мърда много. Миомите се стопяват, и следа не остава от тях. Това е лек без пари. Не е за вярване, но факт! Да не пропусна и това, че трябва да се спрат всички млечни произведения. Успех!

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.