Фурантрил табл. и амп. (инжекции). Употреба. За отслабване и др.

♠ За кого е нужен Фурантрил ♠ Употреба по диагнози ♠ При сърдечна недостатъчност ♠ При болен черен дроб, цироза ♠ При болни бъбреци ♠ При изгаряния ♠ При отоци ♠ При високо кръвно ♠ Правила за прием и дозировка ♠ При артериална хипертония ♠ След инсулт

Още в текста: ♠ Ползва ли се за отслабване ♠ Прием при бременност и кърмене ♠ Форми на Фурантрил ♠  На таблетки ♠ На ампули за инжекции ♠ За бъбреци ♠ Особености на приема ♠ Предозиране ♠ Нежелани ефекти ♠ Противопоказания ♠ Аналози на Furanthril ♠ Заместители ♠ Взаимодействие с препарати ♠ Цена

Фурантрил е диуретик, пикочогонно средство. Той се отличава с бързо действие. Способства усиленото извеждане на натрий и хлор от чов. тяло.

Името на лекарството точно повтаря името на активното в-во: фуроземид, furosemide (понякога изговарят и като фуросемид).

Силното му диуретично действие е ефикасно при перорален и парентерален прием. То е обусловено от потискане на реабсорбирането на йоните на натрия и хлора в бъбреците. Медикаментът е еднакво ефективен при ацидоза и алкалоза.

Действието на фуроземид е бързо – при венозно въвеждане действа след няколко минути, а при вътрешен прием – в рамките на първия час.

Продължителността на ефекта след еднократно въвеждане е 1.5 – 3 часа при вливането и 4 часа – при пероралния прием.

Скоростното действие на медикамента го прави подходящ при неотложни случаи – оток на белите дробове и мозъка.

фурантрил, furosemid, диуретик

12 хапчета – 1.44 лв

Максималната изразеност на диуретичния ефект се наблюдава в протежение на първите два дни. В ред ситуации оказва диуретично действие при недостатъчна ефективност на други такива лекарства.

За кого е нужен Фурантрил?

Препаратът се назначава при лечението на отичане с различен генезис, включително при:

Цироза на черен дроб;
 Сърдечна недостатъчност II-III стадий, хронично течение;

 Нефротичен синдром.

Допълнително се назначава при:

 Сърдечна астма;
 Оток на белите дробове;
 Еклампсия;
 Оток на мозъка;
 Артериална хипертензия с тежко протичане;
 Провеждане на форсирана диуреза;
 Хиперкалциемия;
 Някои форми на хипертонична криза.

Правила за прием и дозировка

Формата и дозирането на лекарството се подбират индивидуално в зависимост от показанията, тежестта на болестта и възрастта на болния. При необходимост дозировката се коригира по време на терапията.

Таблетки Фурантрил

Таблетките се приемат вътрешно, без да се раздъвкват, като се изпиват с неголямо к-во вода.

фурантрил, furosemid, диуретик

Химическото съединение

Началната доза за възрастни е 20 – 40 мг на денон. При необходимост дозата се увеличава до 80 – 160 мг на ден, които се делят на 2-3 дози, с интервал от 6 часа между тях.

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!

Макс. к-во е 600 мг – за 24 ч.

След отстраняване на отечността, дозата се снижава. Тогава лекарството се приема в интервал от 1 – 2 дни.

Дозата Фурантрил за деца се разчита според телесната маса така: 1 – 2 мг на 1 кг, но не повече от 6 мг/кг.

Венозно въвеждане

То е целесъобразно в случаите, когато е невъзможен прием на таблетки, при спешни ситуации и при рязко изразен отечен синдром.

Мускулно препаратът се въвежда в изключителни случаи, когато другите два начина са невъзможни.

При отичане при възрастни и младежи над 15 г. лечението започва с въвеждане във вена (по изключение – в мускул) – 20 – 40 мг.

При отсъствие на диуретичен ефект препаратът продължава да се въвежда на всеки 2 часа в увеличена на 50 % доза. Лечението по такава схема продължава до достигането на адекватна диуреза.

Доза, превишаваща 80 мг, се въвежда капково. Скорост на въвеждане – до 4 мг/ мин.

По инструкция пределно допустимата доза фуроземид е 600 мг.

При високо кръвно

При артериална хипертензия Furanthril подхожда за моно терапия или се съчетава с други хипотензивни средства.

Поддържащото к-во е 20 – 40 мг на денон.

фурантрил, furosemid, диуретик

Акт. в-во се произвежда в две форми навсякъде по света

При назначаване на Фурантрил към вече изписани лекарства, дозата му трябва да се намали 2 пъти.

При използването му като единствено лекарство и отсъствие на достатъчен спад на кръвното, към лечението се присъединяват други препарати, които свалят налягането. Тогава Фурантрил се взема наполовина.

При съчетаване на високо кръвно с хрон. бъбр. недостатъчност може да потрябва използването на по-високи дози от препарата. Такова решение не се взема самостоятелно от пациента.

При хипертонична криза се предпочита венозно подаване на фуроземид в същата доза – 20 – 40 мг, която по-нататък се коригира според получения клиничен отговор.

При болни бъбреци

Фурантрил се назначава при нефротичен синдром – състояние, което се проявява при доста от бъбречните заболявания. Представлява образуване на отоци по тялото, протеинурия  и ред изменения в състава на кръвта.

Болките в бъбреците са силно информативен симптом. Диагностика по характера и локацията даваме ТУК:

Болки в бъбреците: къде боли и какво означава. Разпознаване по съпътстващите симптоми

Отоци при нефротичен синдром

Началната доза представлява 40 – 80 мг/ денон. По-нататък необходимото количество от лекарството се подбира в съответствие с отклика на пациента.

Колич. за 24 ч. се изпива на един или на няколко пъти.

Отоци при хронична сърдечна

недостатъчност

Според инструкцията, начално – 20 – 80 мг/ денон., като по-нататък се коригира според диуретичния отговор.

Препоръчително е да се вземе на няколко пъти.

Отоци при хронична бъбречна

недостатъчност

За страдащи с тази патология е необходим внимателен подбор на дозата фуроземид. Принципът е започване от ниска доза и постепенно повишаване. Целта е загубата на течности да се случи постепенно.

В началото на лечението е възможна загуба на течности от порядъка на 2 кг телесна маса на денонощие.

Препоръчваната стартова доза е 40 – 80 мг на денон., но тя се прецизира според диуретичния резултат.

Цялата денонощна доза трябва да се изпие на 1 или 2 пъти.

При пациенти, намиращи се на хемодиализа, обикновеното поддържащо к-во е 250 – 1500 мг/ денон.

Отоци при заболявания на черния дроб

(цироза, недостатъчност)

Фурантрил се изписва като допълнение към терапията с антагонисти на алдостерона в случай че тяхната ефикасност се е оказала недостатъчна.

фурантрил, furosemid, диуретик

Диуретик за плавно източване на отоци при патологии на ч. дроб

За да се предотвратят усложнения в кръвообращението и нарушения на електролитен и алкално-кисел. баланс, трябва да се осигури постепенно извеждане на течности (което става чрез внимателно подбиране на дозата лекарство). В началото на терапията е възможна загуба на 0.5 кг телесна маса на денон.

Стартово 20 – 80 мг/ денон.

Всички причини за отичане на краката сме обобщили ТУК: Едностранни и двустранни отоци. Лечение според причината за отичането. Общи принципи на лечението и указания по диагнози.

При изгаряния

Фурантрил се използва при последствия от изгаряния – остра бъбречна недостат. и образуване на отоци. Препаратът нормализира функциите на бъбреците и диурезата.

Диуретичните средства при изгаряния намаляват опасността от автоинтоксикация.

Диуретици след инсулт

Контролирането на кръвното налягане е част от мерките в периода на възстановяване, за недопускане на рецидиви. Препарати като фуроземид се пият дълго. Те подсигуряват постоянно извеждане на отложени течности и намаляване на нивата на хлора и натрия. Така се повлиява кръвното налягане.

Терапията и възстановяването след инсулт разглеждаме специално ТУК: Терапия по видове инсулти. Лекарства и схеми. 

Фурантрил за отслабване:

може ли?

Диуретикът подходящ ли е за отслабване? Действително извеждането на телесни течности се отразява върху показанията на кантара. Но по същество приемането на подобни медикаменти и конкретно на мощния фуроземид е не само безполезно, но и опасно.

Фурантрил е екстрено пикочогонно средство, което извежда от тялото само излишната вода, но мазнините си остават на мястото. Затова щом се прекрати неговият прием, теглото се връща на предишното си ниво.

В добавка, неоправданият прием на силен диуретик застрашава здравето. Заедно с урината се извеждат важни и ценни микроелементи. Заради недостига им в тялото може да се появят тремор, мускулна слабост, ниско кр. налягане, гърч, подуване на корема.

При продължителен прием на Фурантрил се рискува недостиг на калий. Това на свой ред повлича запек и потискане на имунитета.

И не последно по значение: отменянето му без помощта на специалист е рисково и сложно.

Прием при бременност

и кърмене

Листовката на лекарството сочи, че то е подходящо при наличие на отоци през бременността.

В I-и триместър Фуроземид НЕ се назначава, тъй като на този етап се формират вътрешните органи на плода. Повлияването на майчиния организъм с лекарства не е желателно.

Във II-и и III-и триместър диуретикът е допустим, но само при наличието на сериозни показания и като се оценят всички рискове за плода.

Лактация

Лекарството минава в кърмата и оттам – в организма на бебето. При необходимост от терапия на кърмачка се спира лактацията.

Особености на приема

фурантрил за отслабване

Някои жени разчитат на диуретик, за да се „посъберат“ малко

Странични ефекти

Инструкцията за използване на Фурантрил предупреждава за възможността да се развият странични действия като:

 • Водно-електролитен и алкално-киселинен баланс: при дълъг прием на високи дози има риск от редуциране на обема на кръвта в тялото, дехидратация, намаляване на нивата на калия, натрия и хлора, в отделни случаи – и на калция;
 • Сърце и съдове: ниско налягане, нарушаване на ритъма;
 • ЦНС: виене на свят, мускулна слабост, гърч. В отделни случаи (при високи дози) пациенти с разстроена бъбречна ф-ция страдат от нарушения на слуха и зрението, и от парестезии;
 • Храносмилане: сухота в устата, по-рядко гадене, диария, повръщане;
 • Обменни процеси: транзиторна хиперурикемия (с обостяне на подагра), повишено ниво на креатинин и урея, по-рядко – хипергликемия;
 • Кожа: дерматит;

Редки реакции: анафилактичен шок, изменение в периферната кръв.

Противопоказания

Фурантрил не се приема при следните заболявания и състояния:

 • Анурия и олигурия с неясен произход – намалено отделяне на урина;
 • Остра бъбречна недостатъчност;
 • Камъни в пикочн. пътища;
 • Остър гломерулонефрит;
 • Хиперурикемия;
 • Сърдечна недостатъчност в стадий на декомпенсация;
 • Стеноза на аортата или митрален клапан;
 • Хипертрофична кардиомиопатия;
 • Повишено венозно централно налягане;
 • Водно-електролитно разбалансиране;
 • Бременност в I триместър;
 • Лактация.

Фурантрил се приема с внимание и под контрол на лекар при: ниско кръвно, остър инфаркт, кардиогенен шок, диабет, доброкачествена хиперплазия на простатата, диария, панкреатит, хидронефроза.

Предозиране

Симптоми на предозиране са изразен спад на кръвното налягане, колапс, шок, спад в общото к-во на циркулиращата кръв, дехидратация, аритмия, остра бъбр. недостат. с анурия, тромбоза, тромбоемболия, сънливост, замъгляване на съзнанието, вял паралич, апатия.

При предозиране се изисква нормализиране на водно-електролитния баланс, както и да се върне оптимален алкално-кисел. баланс, попълване на обема на циркулиращата кръв, промиване на стомаха, прием на активен въглен и действие спрямо симптомите. Специфичен антидот няма.

Аналози на Фурантрил

и заместители

При необходимост да се замени Фурантрил са възможни два варианта:

 1. Избор на друг медикамент със същото действащо вещество – фуроземид. На нашия пазар има един аналог – Фуроземид. Той е продукт на Софарма, а Фурантрил – на Балканфарма. Активното в-во е идентично – furosemide, както и обемът на една таблетка – 40 мг;
 2. Избор на друг медикамент със сходно действие, но с друго активно в-во. Такива препарати се обединяват от своя АТХ код и се наричат заместители.

  фуроземид, фуросемид

  Пряката алтернатива – същото в-во и същите мг

Фурантрил принадлежи към групата на сулфонамидите, код C03CA.

Означението C03C означава силни диуретици.

В групата присъстват C03CA – сулфонамиди, с две действащи вещества:

 • C03CA01 – фуроземид (Фуроземид и Фурантрил);
 • C03CA04 – тораземид (Трифас, Торазидекс, Торсит).

Фуроземид или Тораземид: кое е по-добро?

Тораземид е цикличен диуретик като фуроземид, който обаче има пред преимущества пред него. Той се характеризира с предсказуема биодостъпност и по-продължителен период на полуизвеждане. Тораземид по-рядко предизвиква хипокалиемия.

Биодостъпността на тораземид е 79 – 91% и по това превъзхожда фуроземид (при който достъпността е 53 – 80%). Високата и предсказуема биодостъпност има важно значение, тя е определяща за надежността на диуретичния ефект.

Полуизвеждането на препарата е 3 – 5 часа. Тораземид има по-дълго действие в сравнение с фуроземид.

Тораземид или торасемид е силен диуретик, показан специално при нарушена в тежка степен бъбречна функция, за диализа, при отоци и високо кръвно. Препаратът не се прилага при нормален характер на бъбречната функция.

Тораземид не е подходящ за терапия на високо кръвно и отичане през бременността и не се правят изключения.

Диуретиците са общо три групи. В другите две попадат препарати като Диуретидин и Спиронолактон, които имат друг принцип на действие, но постигат същия ефект – отводняване.

Взаимодействие на фуроземид с други лекарства

Фурантрил повишава концентрацията и токсичността (вкл. нефротоксичността) на етакринова киселина (бримков диуретик), на аминогликозиди, цефалоспорини, цисплатина, хлорамфеникол, амфотерицин Б.

Фурантрил усилва терапевтичната ефективност на теофилин и дазоксид.

Намалява ефикасността на алопуринол и на хипогликемичните лекарства.

Усилва действието на миорелаксантите с периферно действие.

В комбинация с пресорни амини се отбелязва взаимно снижаване на ефективността, а в комбинация с амфотерицин има риск от хипокалиемия.

В съчетание със сърдечни гликозиди може да провокира развитието на присъщите им токсични ефекти вследствие от спад в нивото на калия в кръвта и удължаване на периода на полуизвеждане.

Нестероидните противовъзпалителни намаляват диуретичния ефект на препарата.

Приемът на високи дози салицилати повишава риска да проявят токсичност, защото и двете лекарства се извеждат от бъбреците.

Венозно въведения фуроземид има слабо-алкална реакция, затова не се смесва с препарати, чието рН е по-ниско от 5,5.

Условия за продажба: с рецепта.

Годност: 2 години.

Цена на Фурантрил:

12 таблетки Х 40 мг – 1.44 лв.

На ампули – инжекционен разтвор, 10 мг на мл – 1.77 лв.

Ред растителни препарати също проявяват диуретично действие. Един от тях е представен във видеото:

Молим, споделете опита си с диуретици и конкретно с Фуроземид.
По-добри предложения? Или препоръки?
Очакваме ви в коментарите!

Източник

 • zdravlab.com/furosemid/
 • medside.ru/furosemid
 • simptomy-lechenie.net/furosemid/
Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.