Какво е васерман? Цена на изследване 2020 и как се прави

Какво е васерман, каква цена има важното изследване. За колко време става? На гладно или не? Защо е нужно при граждански брак?

Сифилисът е крайно утежнено венерическо заболяване. Ако не бъде установено навреме, тялото сериозно се уврежда и дори е възможен летален изход.  Изследването Васерман се прави за установяване на сифилис. У нас то се изисква за сключване на брак и за прием в детска ясла.  Своевременната диагностика на сифилиса е ключова за успешното лечение.

Сифилисът се възприема като полова болест, но заразата се предава и чрез битови предмети като спалното бельо и средства за хигиена.

Какво представлява реакцията на Васерман?

Това е лабораторно анализиране на кръвта. Търси се имунна реакция на организма, осъществена спрямо възбудителя на сифилиса. Причинителят е бледа трепонема. Тя съдържа антигена кардиолипин. Спрямо него чов. тяло изработва антитела. В кръвта на заразения със сифилис човек задължително има антитела с/у бледа трепонема. Това е естествен физиологичен отговор на имунната система.

Откриването на тези антитела става чрез внасяне в кръвта на синтетичен кардиолипин. Ако възбудителят на сифилис вече се намира в организма, се образува имунен комплекс, свързване на антиген-антитяло.

При теста се определя:

 • Първо наличието на такъв комплекс, което означава положителен резултат, тоест наличие на заболяване.
 • Второ, се определя интензивността на образуване на комплекса, което се отбелязва с различен на брой знаци «+».изследване Васерман, сифилис

Васерман не е единственото изследване за сифилис, но е най-ранното. Освен него се ползват РПХА (пасивна хемаглутинация), IFA (имуноензимен анализ), MIF (имунофлуоресценция), RPR и РИТ.

Как се провежда изследването Васерман?

Тестът се провежда върху кръвна проба, следователно трябва да отидем в медицинска лаборатория и да дадем кръв.

Цена на изследването в България

Изследването е сравнително евтино, средно ок. 10 лв. Нерядко се пускат и ваучери за тестване на половин цена.

Подготовка

Васерман е от тестовете, които изискват известна подготовка. Правилното й провеждане ще гарантира максимално достоверен резултат.

 1. 48 часа (според някои източници – 7 денонощия) не се пие (никакви спиртни напитки, дори най-слабите като бира). При нарушаване на това правило обикновено резултатът е +;
 2. 48 часа по-рано се спира приемът на мазна храна и пържените блюда;
 3. Преди даването на кръвта да не се пият силни напитки като кафе и чай;
 4. Няколко часа по-рано да се спре пушенето;
 5. В навечерието се елиминират всякакви психологически и физически натоварвания;
 6. Няколко часа преди това не се приемат никакви лекарства. Ако е невъзможно, предупредете лаборанта;
 7. Специално е противопоказано вземането на лекарства (и хомеопатични) на основата на растението Дигиталис (за сърдечни патологии).

На гладно или не?

Кръв се дава на гладно, като интервалът от последното хранене трябва да е минимум 10 часа. Затова се предпочита вземането на кръв рано сутрин.

“Фигурин

Не правете Васерман до 24 часа след:

 • Рентгенография;
 • Ректално изследване;
 • Ултразвукова диагностика;
 • Физиотерапия;
 • Ваксинация.

Нарушаването на тези правила води до риска от лъжливи резултати.

Процедура

изследване Васерман, сифилис

Венозната кръв се смята по-добра за изследването

За провеждането на анализа Васерман трябват 8 – 10 мл кръв от лакътната вена. Ако изследването се провежда на малко дете – може от съд на шията или главата.

Колко време се обработват резултатите?

Анализът се прави на два етапа.

Експресен тест, който е готов след 2 часа. Той може само да потвърди или отхвърли наличието на антитела срещу сифилис в тялото на пациента;

Тест за количествена информация за състоянието на кръвта, концентрацията на антителата – за него са необходими от 1 до 7 денонощия, като срокът зависи от начина на работа на съответната лаборатория.

Има ли направления и плаща ли се от Здравна каса ТУК: Пакетни изследвания, включващи Васерман с цени. Законово утвърдени тестове за сифилис, прилагани в България. 

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!

Показания за изследване

 • При профилактични прегледи и скрининги;
 • Преди и при зачеване – има вероятност от заразяване на плода в утробата, затова е важно да се изследва жената за сифилис при планиране или установяване на бременност;
 • Контролно за хора, пребивавали в продължителен контакт с болни на работа или в бита;
 • Контролно за страдащи от алкохолизъм и наркомания;
 • При спешна хоспитализация на болни с признаци на сифилис;
 • След интимен акт без презерватив със случаен партньор;
 • Контролно за желаещи да станат донори на кръв и сперма;
 • При прекъсване на бременност по неестествен път;
 • Контролно преди и след изтърпяване на наказание в местата за лишаване от свобода;
 • При хоспитализация на пациенти с увеличени лимфни възли и висока температура;
 • За сключване на граждански брак;
 • Контролно изследване на един родител при прием в детско заведение.

Разшифроване на резултатите

Освен положителен и отрицателен (има/ няма сифилис), резултатът може да е слабо положителен и лъжливо положителен.изследване за сифилис

Положителен резултат

При откриване на антитела, изработени от имунната с-ма спрямо възбудителя на сифилиса, заключението е:

+ (положителен)

Положителната реакция сигнализира за сифилис от различни форми и степени на протичане. Освен това такъв резултат се появява още 1 година след лечението на тази болест.

В бланката от лабораторията положителната реакция се отбелязва с плюсове (1 до 4 броя). Колкото по-малко са те на брой, толкова по-ниска е заразността.

Обяснението на резултатите е следното:

 • ++++ (4 плюса) – рязко положителен резултат;
 • +++ (3 плюса)  – положителна реакция;
 • ++ (2 плюса) – слабо положителен резултат;
 • + (1 плюс) – неопределена реакция

Повечето плюсове са по-голяма вероятност пациентът да е болен от сифилис. При третия и четвъртия вариант (1 и 2 плюса) е необходимо повтаряне на изследването.

Отрицателен резултат

Той се отбелязва с минус и означава, че в изследвания човек не е открит възбудителят на заболяването или се регистрира отсъствие на сифилис в организма.

Обаче в някои случаи такава реакция може да възникне при късната третична форма на заболяването или при най-ранния първичен сифилис.

Резултатът няма да е достоверен, ако пациентът се намира в серонегативен прозорец – инфектирането се е случило, но тялото още не е изработило антитела.

Фалшив или слабо-положителен резултат

Има много причини за опорочаване на изследването и извеждането на фалшив положителен резултат – употреба на спиртни напитки или наркотици, скорошна ваксинация.

Такава реакция може да се даде при ред заболявания – онко, дихателни, на черния дроб и ендокринната с-ма (типично за пневмония, туберкулоза, хепатит и диабет).

Възможна е при артритите, при системни патологии на съединителните тъкани.

Слабо-положителна реакция се среща по-рядко. Може да се види в началния стадий на болестта.

Диагностика при бременност

Васерман е необходим при планиране на бременност и по време на износването.

Не е рядкост при бременните жени да излезе фалшив положителен резултат. При такъв резултат процедурата се повтаря.

Интересни коментари по темата ТУК: Защо се прави Васерман? 

Съвременни заместители на Васерман

изследване Васерман, сифилис

Бледата трепонема

В съвременните лаборатории класическият Васерман се смята за остарял и не се използва. Но името е запазено и може да го видим в сайтовете на ред лаборатории, в ценоразписите им и дори на бланките с резултатите.

Друг вариант е изписването RW. В днешно време под Васерман или RW се разбира модифицирано съвременно изследване. То е аналог на Васерман, но се използват по-модерни средства.

Най-разпространеният аналог е RРR – неспецифичният антифосфолипиден тест. Той не е специфичен за трепонемите, но е по-чувствителен. Вероятността от лъжлив положителен резултат е значително намалена в сравнение с класическото изследване.

RРR е скринингово изследване, при което се търсят антитела IgG и IgM към кардиолипина, който се намира в бледата трепонема. Тестът също се прави върху венозна кръв. Не отпада и взимането й на гладно. 1 час преди теста се спира пушенето.

Въпреки че риска от лъжлив положителен резултат при RРR е по-нисък, отколкото при RW, се предпочита и спирането на алкохол и мазни храни в навечерието на пробовземането.

Освен това вместо Васерман може да се използват и специфични трепонемни тестове, които откриват в кръвта специфични антитела, създадени изключително към бледата трепонема (РПХА, анти-Trеp. pallidum IgG/IgM Ифа).

Затова тези тестове могат да се използват за уточняване на резултата, след като първоначално е бил проведен неспецифичен тест.

Какво означава положителната реакция?

Положителна реакция се отчита след 7 до 10 денонощия след появата на първичния сифилистичен шанкър. Това е първата язва, която се формира на това място, през което е навлязла инфекцията.

Тъй като в основен процент от случаите заразяването става при директен интимен акт, то шанкъра излиза на гениталиите. Този момент бележи 3 до 5 седм. от инфектиране.

Реакцията на Васерман има чувствителност от 70 до 80% при диагностика на първичен сифилис и практически 100%-ова чувствителност при ранен латентен и вторичен сифилис.

След като пациентът навлезе във вторичния стадий, титрите (показателите) започват да се снижават. Около 30% от пациентите с късен сифилис дават лъжлив отрицателен резултат по RPR.

Ето защо провеждането на трепонемни тестове с цел уточняване на диагнозата е абсолютно задължително.

Реакцията на Васерман или модерният аналог RPR се ползват ефективно и за контрол върху провеждането лечение на сифилис.

Установяване на сифилис

Положителна RPR се наблюдава при сифилис:

 • Първичен – заразяването е станало преди 1 до 3 месеца;
 • Вторичен – инфектиране преди повече от 3 месеца;
 • Третичен – заразяване преди повече от 3 години.

Положителен отговор се регистрира 1 година след лечение и при образуване на серорезистентност (също след лечение).

Причини за лъжлив положителен резултат

При първично изследване нетрепонемните тестове не притежават специфичност. Антителата към кардиолипина могат да се явят и при други инфекции, не само сифилис. Най-често при:

 • Диабет;
 • Туберкулоза;
 • Онкологични заболявания;
 • Автоимунни патологии;
 • Вирусни хепатити;
 • Ентеровирусни инфекции;
 • Тежки пневмонии;
 • Инфекциозна мономуклеоза;
 • Скарлатина;
 • Малария;
 • Подагра;
 • Еозинофилни инфилтрати в дробовете;
 • Антифосфолипиден синдром на сифилис.

Освен това лъжлива „+“ реакция е възможна при новородени на 7 – 10 дни, при бременни, при пациенти след ваксинация и при носители на несифилистични трепонеми.

При много висок титър сифилистични антитела също може да се диагностицира лъжлив отрицателен резултат.

Източници и още информация на руски: Описание на реакцията на Васерман (на руски), sovets.net, Техника на изпълнение на Васерман (на руски)

Клинични прояви на сифилис

Появата на симптомите са причина за провеждане на лабораторното изследване.

 • Увеличени лимфни възли (особено внимание се обръща на тези на слабините);
 • Специфична секреция от пениса и влагалището (с неприятен мирис и цвят);
 • Главоболие и световъртеж;
 • Висока температура;
 • Болезненост в костите и ставни болки;
 • Поява на обриви и язвички върху кожата и лигавиците.

Внимание! Специалистите са категорични, че след всеки интимен контакт с недостатъчно познат човек, протекъл без презерватив, трябва да се прави Васерман. Сифилисът достатъчно дълго се развива скрито, без да показва клинична симптоматика. Така инфектираният човек по време на началните стадии остава в пълно неведение.

За граждански брак и детски заведения

Изискването да се покаже статусът по отношение на сифилис преди сключване на брак е вписано в Семейния кодекс. Двамата партньори трябва да представят на длъжностното лице медицинско свидетелство с отрицателен резултат от Васерман.

Защо има такова изискване?

Държавата гарантира, че при включване на брак всеки от партньорите е информиран за заболявания на бъдещия съпруг/ съпруга. Тук се визират единствено патологии, които поставят под риск здравето на партньора и на бъдещото поколение. Сифилисът е едно от тях.

При това изследването е с давност от 1 месец и ако не се сключи брак в този период, трябва да се повтори.

Преди години наличието на сифилис е било императивна пречка за сключване на брак. Тоест държавата е забранявала категорично. Днес, след редакция на Семейния кодекс, изборът за сключване на брак се оставя на партньора, а държавата се грижи само той да бъде информиран.

Същият сериозен контрол се осъществява при приема на децата в обществените заведения. Причината е, че те може да са заразени в утробата на майката и да бъдат опасни за останалите деца в яслите и градините. Сифилисът се препредава не само по полов, но и по битов път и чрез хигиенните материали.

История на сифилиса (на руски):

Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.