Рак на белия дроб: симптоми по стадии. Какво да правя? Всички подробности

♠ Лечим ли е ♠ Колко се преживява ♠ Прогноза за дребноклетъчен рак ♠ За плоскоклетъчен ♠ Как започва ракът ♠ Симптоми по стадии ♠ Белези на последен стадий ♠ Храчене на кръв ♠ Кашлица ♠ Има ли белодробен рак без кашлица ♠ Болка – къде и защо боли ♠ Петно на белия дроб ♠ Централен и периферен тумор ♠ Особености при мъже и жени

Още в текста: ♠ Синдром на туморен разпад ♠ Рак на плеврата ♠ Метастази ♠ Първичен и вторичен рак ♠ Изследвания ♠ Причини за рака ♠ Алтернативно ♠ Стандартното лечение ♠ Хирургични интервенции ♠ Химиотерапия ♠ Други ♠ Лъчетерапия ♠ Палиативно лечение ♠ Диета ♠ Мнения, форуми ♠ Специалисти на видео

8 милиона души годишно загиват от рак на белия дроб. Днешната медицина, при цялата си информираност и технологичност, не гарантира излекуване. А диагностиката почти винаги е късна.

Има ли излекувани?

Лечението при такава локация е трудно, туморът е крайно агресивен. Пациентът придобива изменения, несъвместими с живота. Но е документирано излекуване в най-безнадеждни случаи, при някои – „въпреки“ официалната медицина.

Затова специалистите не твърдят, че рак на белия дроб е нелечимо заболяване.

Преживяемост

Рак на бял дроб – злокачествен тумор, образуващ се в дробовете и бронхите. Най-често прогресира в десния дял и приоритетно – в горната част. Може да обхваща единия или и двата дяла. Клетките бързо се размножават и минават към други органи.

Този рак е опасен, защото води до летален изход. По смъртност е на I място сред онкологичните патологии. В категорията на риска попадат най-много мъже, минали 60-е.

Колко време се живее с рак на бял дроб?

преживяемост с рак на белия дроб

Туморът се появява, нараства и разпространява в кратък срок

Важно: диагностиката в ранните стадии е от първостепенна важност за правилното и своевременно лечение. Но за нещастие е тъкмо обратното:

обичайно се идентифицира късно

За това има обективна причина (туморът се развива скрито под кост и в орган без нервни рецептори), но и липсата на ежегодни профилактични прегледи дава принос в черната статистика.

Демир бозан билки за бъбреци

Туморните образувания в белите дробове са сред най-агресивните. При висок процент от пациентите те причиняват смърт, като преживяемостта в крайните стадии не надхвърля половин година.

Съдържание на статията:

Обичайната продължителност на живота е 2-3 мес., а без поддържаща терапия – ок. 1 месец. Но все пак прогнозата зависи от типа на раковите клетки и от стадия, в който ще започне терапия.

При рак от I и II степен се предприема хирургично лечение, което удължава живота. Но хирургията не е основен фактор. В началните си стадии туморът се поддава на химио-, радио- и лъчетерапии.

Проблемът е, че рядко туморът се идентифицира в ранен стадий, защото няма специфични симптоми. Измененията се засичат повече случайно, при прегледи за друго.

В третия стадий образуванието е вече ок. 6 см. и се разраства към други тъкани. Поразяват се кости, кръвоносна с-ма. Туморът става удобен за диагностициране, но и организмът започва да умира.

Болният, постъпил на лечение с безсимптомен рак, има по-големи шансове да живее до 5 години в сравнение с пациент с изразена симптоматика. Реално такива болни са до 9% от всички пациенти. 20 % живеят до 1 г. след слагане на диагнозата.

Колко се живее след терапията

Каква част от пациентите загиват в първата година от поставяне на диагнозата:

При рак, диагностициран в I стадий – 40%;

Вижте и тези свързани публикации. Текстът продължава и след тях!

 При рак, диагностициран във II стадий – 80 %;

 Напреднал дребноклетъчен рак  – 97%.

 Дребноклетъчен  рак IV степен след химиотерапия – 88 %.

Прогноза по типове

За дребноклетъчен рак

Хистологичният тип рак, означен като дребноклетъчен, е с крайно агресивно протичане и лоши прогнози. Туморът интензивно се разраства и е с висок потенциал на злокачественост.

Този тип е значително по-рядък (съставлява 15 до 20% от случаите), но се характеризира с по-бързо развитие, обхващане на цялата белодробна тъкан, ранно и обширно метастазиране.

Практически винаги туморът се формира с централно разположение, но скоро метастазира в лимфни възли, кости, ч. дроб, гл. мозък.

Без специално противотуморно лечение преживяемостта е до 3 месеца.

За плоскоклетъчен рак

Някога жертвите на този тип са били основно мъже, пушачи, 40 – 60 г. Сега вече се диагностицира и при жени. Процентът на преживяемост съставлява 15%, но ако терапията започне в ранните етапи, прогнозата е силно оптимистична – от 60 до 80%.

Проскоклетъчният рак се към най-малко агресивните форми в онкологията. Той обаче се открива късно по чисто технически причини. Негов основен признак е кашлицата, а пушачите най-малко й обръщат внимание. Ракът незабелязано прогресира, туморът успява да нарасне, минава от един към друг стадий и редуцира шанса за по-дълго преживяване.симптоми на рак на белия дроб

В последния си стадий който и да е вид тумор е смъртоносна диагноза за 99% от болните. По необясними за медицината причини някои съумяват да се преборят със смъртта самостоятелно и пълноценно преживяват още няколко години. Те представляват ок. 1 % от всички пациенти.

Симптоми на рак на белия дроб

Смъртоносното при рак на бел. дроб е липсата на каквито и да е симптоми за дълго време сред възникване на заболяването. Пациентът и не подозира за тумора и съответно – не предприема лечение. В ранните стадии разпознаването става само по случайност, при преглед по друга причина.

Симптоматика по стадии (фази)

I стадий

Раковите клетки се намират в белия дроб единствено, не са преминали към лимфните възли. Образуванието е до 5 см, по-скоро ок. 3 см.

Как започва ракът

(начални симптоми)

Заболяването е започнало, но още няма различими симптоми. Ракът се развива скрито. Туморът се формира, но в същото време бързо се разрастват и метастази към други тъкани.

Някои слаби прояви напомнят възпаление на дихателните органи, но естеството им не привлича вниманието на пациента.

Възможни симптоми:

 • Умора;
 • Намаляване на апетита;
 • Сухо покашляне;
 • Леко отслабване;
 • Моменти на повишаване на темп.;
 • Моменти на изпотяване;
 • Общ спад на работоспособността;
 • Неприятен дъх.
II стадий

Туморът надхвърля диаметър от 5 см. В някои случаи запазва неголям размер, но патологичният процес се разраства към съседни структури: стената на гръдн. кош, плевра, диафрагма. Понякога – и към близкостоящи лимфни възли.

В този стадий симптомите още са много слаби, почти незабележими. Ако бъдат отбелязани, те не насочват специално към рак.

Защо ракът е вече във II стадий, но все още няма ясни белези? Белият дроб има една особеност – не притежава нервни окончания, чието дразнене да се прояви чрез болка. Затова в началните стадии на болестта няма болезненост.

Характерни симптоми:

 • Изкашляне на кръв;
 • Хриптене при дишане;
 • Видимо отслабване;
 • Повишена температура;
 • Усилване на кашлицата;
 • Болки в гърдите;
 • Изразена слабост.

На първите етапи рядко се идентифицира рак, защото:

 • Туморът е разположен под костна тъкан;
 • Поразените клетки приличат по плътност на здравите;
 • Липсват видими лимфни възли, сигнализиращи за проблема.

Разновидности на симптоматиката спрямо местоположението на тумора са дадени ТУК: Първоначални белези на централен и периферен рак.

III стадий

Ракът се усложнява – придобива по-голям размер, обхваща съседни органи. В някои случаи туморът остава по-малък, но се прехвърля в по-далечни лимфни възли.

стадии на рак на белия дроб

Развитието в четири стадия: 1 – първичният тумор; 2 – метастази. На четвъртата схема се вижда как метастазите напускат очертанията на дроба

Симптомите вече се изразяват по-ясно и са свързани с въздействието на тумора върху съседни органи, както и с наличието на метастази. Белезите в третата и четвъртата фаза са сходни, разликата е там, че в четвъртата фаза болката е непоносима.

Характерни признаци:

 • Силна влажна кашлица;
 • Кръв, гной в храчката;
 • Трудно дишане, задушаване;
 • Трудно преглъщане;
 • Храчене на кръв;
 • Рязко отслабване;
 • Епилепсия;
 • Нарушаване на речта (при дребноклетъчния);
 • Интензивни болки.
IV стадий

Патологичният процес се разраства към далечно разположени органи. Терапията в дадения стадий е целенасочена към облекчаване на симптомите и за удължаване на живота.

През четвърти стадий се появяват белези на приближаващия смъртен изход. Туморът се разраства с голяма скорост.

Характерни са:

 • Кашлица през нощта;
 • Депресия;
 • Хронична сънливост;
 • Липса на апетит;
 • Крайна загуба на тегло;
 • Апатия;
 • Бълнуване;
 • Липса на концентрация;
 • Гнойни храчки с кръв;
 • Проблеми с преглъщането;
 • Отичане на краката;
 • Силно главоболие.
Симптоми на последен стадий

Най-последните симптоми зависят от разпространението на метастазите. Възрастният пациент става немощен до крайна степен на изтощение.

Проявяват се:

 • Венозни петна по краката;
 • Кръвоизливи от белия дроб;
 • Нетърпима болка в гърдите;
 • Задушаване;
 • Загуба на зрението;
 • Кръвоизливи в мозъка.

Специфична симптоматика

при рак на бел. дроб

Храчене на кръв

(Кръв в храчките сутрин)

Този симптом се обяснява с разрушаване на лигавицата на бронхите, поражение на съдовете от тумора и отделянето на късчета тъкан.

храчки с кръв, секрети при рак на белия дроб

Секрети, примесени с кръв

Секретирането на кръв се характеризира с:

 • Големи съсиреци с ярък червен цвят;
 • Отделни неголеми жилки кръв;
 • Желеобразна форма с малинов цвят;
 • Кръвоизлив от белия дроб (бързо води до летален изход).
Секрети, хрипове в дробовете

Секретите при рак на бел. дроб изглеждат като гъста прозрачна слуз. Когато симптомът се види за първи път, секретът трудно се отделя навън.

С времето храчките се променят. Те могат да станат като пяна, да имат жилки кръв при оток, да съдържат гной при усложнения, да приличат на малиново желе, ако се съпътстват с разложена тъкан.

Кашлица

Каква е тя при рак на бел. дроб? Кашлянето е характерен признак на заболяването – отговор на раздразнените от увеличаващия се тумор рецептори.

Този рак не минава без кашлица. Тя е задължителен елемент и основна проява на тумора. Но при преминаването от стадий на стадий кашлицата променя характеристиката си.

 • В началото – тя е безпричинна, суха, продължителна, затрудняваща дишането;
 • В средата на болестта се добавят секрети – гъсти или по-течни слузести образувания;
 • Към края на развитието на тумора с кашлицата се изкарват кръв и доста често – гной.

Кашлицата при рака навежда на мисълта за бронхит или пневмония, особено в началните етапи. Туморът препречва пътя на въздуха в бронхите, отлагат се секрети, провокират се възпаления. Такава проява се бърка с пневмония или наистина се появява вторична пневмония. Но рецидивиращи пневмонии са белег за нещо повече.

Има ли рак без кашлица?

Кашлицата е основен симптом, белег, че патологичн. процес е обхванал дробовете. Но той съвсем не всеки път присъства, което още повече усложнява диагностиката.

Кашлицата е по-характерна за централната локализация на заболяването, когато в туморния процес са въвлечени стените на големите бронхи. Принципно периферният рак протича без кашлица.

Болка

Болят ли бели дробове, поразени от рак? След като органът няма нервни окончания, тоест няма алармена система, която да реагира с болка, отговорът би следвало да е „не“.

Но болка има. И към края тя става драматична и непоносима.

Всичко започва с метастази на тумора в съседни органи. Болката произтича от притискане на техните нервни окончания. Понякога болезнеността се усилва при напрежение, при вдишане.

Характер на болката: пронизваща, съпроводена с парене, притискаща и задушаваща, тъпа или остра, опасваща гърдите. Може да е по-обща или локална.

Характеристиката на болката не помага за диагностициране на заболяването. Защо?

 1. Болевите усещания възникват в напредналите стадии, след като туморът премине в съседни тъкани. Болката е белег за възникването на метастази;
 2. Болката е по-обща, не локализирана и разнообразна, в зависимост от обхванатите органи и тъкани.

  симптоми на рак на бял дроб, кашлица и болка при бял дроб

  И кашлицата е болезнена

Защо боли?

При злокачествените заболявания на дробовете причините за болевия синдром са:

 • Метастазите, особено болезнени са те в костите;
 • Туморът, който чисто механично притиска и уврежда съседните тъкани;
 • Болезненост в самия тумор;
 • Поражения на белодробните стени;
 • Кръвоизлив в тумора;
 • Провеждана терапия, например облъчване, хормонално лечение, химиотерапия.
Къде боли при рак

Освен в областта на дробовете (болка в ляв и десен дял), при метастази в др. органи се оформят допълнителни източници на болка:

 • Болеви усещания в костите (болка в гърба, болка в бедрата).
 • Главоболие, припадъци, слабост, моментна парализа – заради поразяване на ЦНС и периферната;
 • Пожълтяване на кожа, склери – при метастази в ч. дроб;
 • Болка, отичане на кожата и лимфни възли в областта на рамото.

Друго описание на проявите на рака е дадено ТУК: Свирене в гърдите, прегракване, загуба на памет, чести счупвания и други по-специфични прояви на рака на б. дроб.

Черно петно на белия дроб

На рентгеновата снимка се вижда тъмно петно. Рак ли е?

Петното в дроба може да бъде провокирано от най-различни заболявания (от пневмония до рак на бел. дроб), а може да е дефект на снимката.

По-тъмен участък би се получил от присъствие на течност, от повишена въздушност на тъканта и обратното – от уплътняване.

Така изглежда ехинококова киста, но с бял кант (стената на кистата), или белодробен емфизем.

Следователно тъмното петно на рентгеновата снимка е знак за допълнителни изследвания, но не и повод за поставяне на диагноза.

Симптоми според локализацията

Типичните симптоми са постоянната кашлица, храчките със слузесто-гноен характер, задушаването, субфебрилната темп., болезнеността в гръдния кош, храченето на кръв.

Някои различия в клиничната картина произхождат от анатомичната локализация на тумора.

Централно разположение

на рака

Туморът, локализиран в големите бронхи, дава по-ранни клинични симптоми. Обяснението – раздразва се лигавицата на обвивката на бронха, нарушава се неговата проходимост и вентилацията на съответния сегмент и дял, и на целия дроб.

Въвличането на плеврата и нервните стволове провокира появата на болеви синдром, рак на плеврата и нарушения в зоните на инервация на съответните нерви.

Прорастването на тумора в бронха предизвиква влажна кашлица, нерядко примесена с кръв. При възникване на хиповентилация и ателектаза  се присъединяват ракова пневмония. Раковата пневмония добре се поддава на противовъзпалителна терапия, но често рецидивира. Тя се съпровожда с хеморагичен излив.централно разположение на тумора, периферен рак

Периферен рак

В ранни стадии е безсимптомен, заради липсата на рецептори. Но с увеличаване на туморния възел в процеса се въвличат бронхите, плеврата, съседните органи.

Към местните симптоми се отнасят кашлицата с жилки кръв, притискане на горна празна вена, пресипване на гласа. Прорастването на тумора с плеврата се съпровожда с рак на плеврата.

По-нататък се получава обща симптоматика – интоксикация, задух, слабост, загуба на тегло, повишаване на темп. При задълбочени форми се появяват усложнения от поразените от метастази органи, първични тумори, белодробни кръвоизливи.

Особености по полове

При мъжете

Рак на бел. дроб се идентифицира по-често при мъже. Когато започва, симптомите и ранните признаци са размити. По-насочен симптом е появата на продължителната и безпричинна кашлица.

При мъжете ранните признаци бързо се усилват.

Типични са:

 • Хриплив глас, оток на лицето;
 • Свистене при дишане, болка при вдишане, задушаване;
 • Трудно преглъщане, понижен тонус;
 • Нарушен сърдечен ритъм;
 • Депресия;
 • Нарастване на лимфн. възли под мишниците;
 • Виене на свят, главоболие, умора.
При жените

Първият симптом на рака – кашлицата, при жените се появява по-рано. В най-ранни етапи тя отсъства, както и при мъжете. Първите прояви са суха кашлица, постепенно преминаваща във влажна, със слузни храчки.

Подозрение за рак възниква при:

 • Задъхване и при най-малко натоварване;
 • Отслабване, липса на апетит;
 • Вложено прехлъщане, кръв в храчката;
 • Втрисане, повишена темп.;
 • Жълтеница – при увреждане на ч. дроб от метастази.

Видове рак

Т. нар. бронхогенен карцином се класифицира на 2 основни типа:

 1. дребноклетъчен
 2. недребноклетъчен

Това класифициране е основано на характеристиката на туморната клетка.

Разпознаването на типовете рак е съществено. Разновидностите имат свои характерни особености в разпространението и ръста, а оттам – и в начините за терапия.

Дребноклетъчният (SCLC) има зърнеста структура, оприличават я на ов. ядки. Обичайно е локализиран централно. Има най-негативна прогноза. В 4 от 5 случая заедно с рака се открива и широко разпространение на метастази.

Дребноклетъчната разновидност съставлява 20 % от случаите на рак на бел. дроб. От всички разновидности, този е най-агресивен и бързо разрастващ се.

Възникването на дребноклетъчният често е свързано с пушенето. Само 1% от засегнатите не са пушачи.

видове и форми на рака на белия дроб

Според по структурата на тумора: 1 – плоскоклетъчен рак; 2 – аденокарценом; 3 – дребноклетъчен рак; 4 – едроклетъчен рак

Недребноклетъчният (NSCLC) е по-разпространеният тип рак. На него се падат 80% от случаите. Той се дели на 4 подразновидности, спрямо вида на клетките, които се откриват в тумора.

 1. Плоскоклетъчен карцином – формира се в централната част на гр. кош, в бронхите. Преди е бил приоритетен, а днес му се пада дял от 30%.
 2. Аденокарценом – също много чест, ок. 50% от вс. случаи на недребноклетъчен рак. Среща се и при непушачи. Повечето такива карциноми се образуват в периферните участъци и на повърхността на дроба.
 3. Бронхо-алвеоларен – разновидност на аденокарцинома, съставен от алвеолни клетки.
 4. Едроклетъчен карцином – най-слабо срещан тип, известен още като недиференциран рак.

Има и комбинации от различни типове недребноклетъчен рак.

В дробовете възникват и други типове тумори –  крайно редки и не надхвърлят 5-10 % от вс.  случаи на злокачествен процес.

До 5% се падат на бронхиалните карциноиди. Размерът им при откриването е 3-4 см или по-малко. Обичайно пациентите са под 40 г. Не са свързани с пушенето. Нарастват по-бавно, отколкото брохогенният рак. Откриването им е доста рано и могат да се махат хирургически.

Редки са злокачествените тумори от спомагателни тъкани – гладки мускули, кръвоносни съдове или имунни клетки.

Нерядко в б. дроб се идентифицират метастази на първичен рак, възникнал в съвсем друг орган. Всъщност тумори от вс. органи могат да се разпространяват в дробовете. Те се прехвърлят чрез кръвта и лимфата или директно от съседни органи.

Туморите – метастази, по-често са множествени. Обичайно те се концентрират в периферните участъци на б. дроб и са разхвърляни из тъканите на дробовете.

Подобни състояния

Синдром на туморен разпад

Това е комплекс от симптоми, свързан с бързото разрушаване на голямо количество злокачествени клетки. Получава се при разни разновидности на рак и конкретно при терапията.

Съпровожда се с метаболитни разстройства, провокиращи аритмия, брадикардия, разстройства на съзнанието, остра бъбр. недостат., диария или запек, повръщане, чревна непроходимост и като цяло – най-разнообразни разстройства на органи и системи.

Синдромът се диагностицира на основата на симптоми и лабораторни изследвания.

Рак на плеврата

Злокачественият тумор се развива в париеталния или във висцералния слой на плеврата – серозната обвивка на б. дроб. Характеризира се с бърз прогрес, събиране на течност и нарастващ задух. Диагностицира се чрез рентген, УЗИ, пункция и биопсия, цитологично изследване и др.

Плевралният рак протича бързо и за няколко месеца води до летален изход. Ранна клинична проява е болка в поразената част на гр. кош при дишане, суха кашлица, субфебрилитет. Болката е трайно проявяваща се, тъпа, често мъчителна. Понякога се излъчва към рамото и лопатката.

По-ясен признак е постоянното събиране на ексудат в плеврата – излив на течност, която надхвърля нормалното количество и пречи на дишането. При пункция (торакоцентеза) се усеща удебелена плевра. Изливът има хеморагичен характер и след източването му бързо се събира отново. При цитологичен анализ в ексудата се откриват атипични клетки.

По-нататъшните прояви при тази локация на рака са обусловени от компресия на съседни органи и особено на горна празна вена.

Типична симптоматика: обща слабост, анемия, крайно изтощение.

Вторичният рак в плеврата се характеризира с болка от страната на поражението, събиране на кървава течност, задух. Тези прояви се задълбочават от белезите на първичния раков процес.

Прогноза: неблагоприятна. Ранно проведена операция и химиотерапия позволяват 17 до 25% от пациентите да преживеят 5 години.

Метастази (разсейки)

Имаме два случая, свързани с патологичен процес в бял дроб:

 • Тумор, възникнал в дроба и разпространил се към други тъкани;
 • Тумор, възникван в друг орган и разпространил се в дроба.
Първичен рак
метастази при рак на белия дроб

Най-честите локации за метастази на първичния тумор – в самия бял дроб и в други органи и тъкани

Белодробният рак е от заболяванията, които имат най-ярко изразена склонност към разрастване извън очертанията на органа. Заболяването се усложнява от ранната поява на метастазите.

Защо? Метастазирането е физиологично обусловено. Белият дроб има огромно количество кръвоносни съдове – големи и малки. По тях болестта прогресира, разраства се и поразява други органи.

Метастазите на белодробния рак се явяват в най-близките тъкани и в лимфните възли. По-нататък чрез кръвотока клетките се разпростират навсякъде и могат да попаднат в който и да е орган.

Разсейките са подобие на тумора-майка и имат същия злокачествен характер. Те възникват във всякакви тъкани и органи и са резултат от преместване на ракови клетки от изначалното образувание.

Метастазирането е физиологично явление при рака на бел. дробове и се установява принципно при всички пациенти. Индивидуалните особености касаят момента на появата, като обичайно е да се случи в крайните етапи.

Но! Това не значи, че разсейките могат да бъдат изключени в първите етапи. Има болни, при които буквално от самото начало се явяват метастази – едва ли не едновременно с образуването на основния тумор.

„Ранните“ метастази са най-опасният вариант в развитието на болестта. Той практически не се поддава на терапия.

Формиране на метастази

Началният етап е разсейка в лимфната с-ма на самия дроб, а на втори етап – в съседн. лимфни възли. Лимфната с-ма в гр. кош се поразява при 75 – 85% от общия брой на засегнатите.

Разсейки се установяват приоритетно в ч. дроб и надбъбречни жлези, на следващо място – в бъбреци и гл. мозък.

Изследователи търсят зависимост между метастазите и индивидуалните характеристики на болните – пол, възраст, локализация на злокачественото образувание, неговите форма, растеж или друго. Но засега единен принцип не е изведен.

Вторичен рак

Така се означават разсейки на тумор, възникнал в друг орган, но преминал към тъканта на б. дроб. Случаят не е изключение, доколкото белите дробове са любима мишена на множество злокачествени образувания. Статистиката показва, че при 30 до 55 % от онкопациентите се откриват метастази в бял дроб.

Злокачествени тумори, които дават разсейки в белодробните тъкани, са: рак във вс. орган от тялото, саркоми, меланоми, онкопроцеси в кръвотворенето и лимфната с-ма.

Защо? Има обективна причина. През белите дробове преминава цялата кръв. Условията са благоприятни за преживяването на бактерии, вируси, гъби и ракови клетки. Венозната кръв, смесена с лимфа, също преминава през дробовете.

Общата площ на структурните единици на дробовете – алвеолите, представлява 150 кв.м. Изобилното кръвоснабдяване създава прекрасни условия за размножаване на злокачествени клетки.

В обобщение: белите дробове предлагат идеални усл. за разпространение на рака и той постъпва в тях по два начина – чрез кръвта и чрез лимфната с-ма.

Диагностика и изследвания

Историята на белодробния рак и обективното му обследване започва с проверка за наличие на симптоми и признаци на заболяването. Лекарят се интересува от дискомфортни прояви, фактори на риска при дадения пациент, задължително пита за пушенето.

Търсят се признаци като затруднено дишане, обструкции на дихат. пътища или наличие на белодр. инфекции.

Синкавият цвят на кожата и лигавиците показва недостиг на кислород в кръвта (цианоза) и дава основание да се заподозре нарушение на функциите на дробовете.

Изпъкване на нокътните плочки или деформиране на пръстите под формата на барабанни палки (разширяване на последния сегмент) указват хронично белодробно страдание.

Диагностичните изследвания попълват картината.

Видове изследвания

Рентгенография
ренгенография на бял дроб, рентгенова снимка на рак на белия дроб

Рентгенография на бял дроб, засегнат от рак

Рентгенографско заснемане на органите в гръдн. кош е първи диагностичен етап при установяване на някакви признаци за белодробен рак.

Снимката се прави в две проекции: снимка откъм гърба или откъм гърдите (тоест в права посока) и снимка отстрани.

Болният получава неголяма доза облъчване, както при всяка рентгенография.

Рентгенограмата на гръден кош не е способна да потвърди наличието на белодробен рак. Тя показва само подозрителни участъци в дробовете. Но е най-достъпната и евтина образна диагностика за отхвърляне на първоначални подозрения.

Компютърна томография
компютърна томография на бял дроб, рак на бял дроб

Компютърна томография на бял дроб – срез

Използва се за откриване на първични туморни образувания и на метастази. КТ се назначава, когато рентгенограмата е показва съмнителни участъци в дробовете, но тя самата не дава достатъчно информация за същността на образуванието, неговото положение и размери.

Многосрезовите компютърни томографи създават снимки на напречни „срезове“ на тялото. Тяхното преимущество е високата им чувствителност за откриване на белодробни образувания. Те са по-надежден от стандартната рентгенография. Пациентът получава минимална доза облъчване.

За визуализиране на дробовете, положение и евентуални образувания в тях се назначава КТ на гръден кош. С КТ на коремна кухина се търсят метастази в ч. дроб, надбъбречни жлези и други органи от тази зона. КТ на глава се назначава, когато има подозрения за метастази в гл. мозък.

Спиралните КТ се използват за фиксиране на рак на бел. дроб. Тези апарати са от особен вид – детекторът обхожда неподвижния пациент и по този начин дава по-детайлна картина.

Спиралните томографи ефективно откриват неголеми ракови тумори в дробовете на пушачи и бивши пушачи. 90 % от образуванията, открити с нискодозов спирален КТ не са злокачествени, но изискват скъпоструващо и нерядко неудобно динамично наблюдение и изследване в течение на 2 години.

Повишената чувствителност на спиралния томограф се оказва пречка за широкото му използване. При 20% от хората той открива образувания, които изискват по-нататъшно проучване. Изгодността на този метод е поставена на преоценка.

Магнитен резонанс
ЯМР на бял дроб, магнитно-резонансна томография при рак на белия дроб

Изображение от ЯМР

Магнитно-резонансната томография (ЯМР) се използва при необходимост от много точно определяне на местоположението на тумора. Тя дава възможно най-детайлното изображение на органите с техните изменения.

ЯМР е противопоказан при наличие на метал или електронна апаратура в тялото (импланти, пейсмейкъри, осколки и др.)

Резонансната томография е най-скъпото образно изследване, но обикновено с него се приключват диагностичните процедури. Затова се оценява като бързо, ефикасно и спестява тревоги и време на пациента. Това изследване е и с високо ниво на безопасност. То има своите особености, най-добре обяснени ТУК: Изчерпателният справочник за ядрено-магнит. резонанс: как и защо се изследва и колко струва.

Позитронно-емисионна томографияизследвания, диагностика при рак на белия дроб, ПЕТ скенер

ПЕТ-скенерът измерва метаболитната активност и функционирането на тъканите. Това е специална методика за получаване на изображение с помощта на бързо разпадащи се радиоактивни препарати.

С помощта на ПЕТ се създават триизмерни образи на вътрешни органи. Той позволява да се идентифицира видът на клетките  в конкретен тумор и да се установи активният ръст на самия тумор.

За провеждането на ПЕТ-сканиране пациентът получава радиоактивен препарат с кратък срок на полуразпад. Такова количество лъчение съответства на две рентгенографии на гръден кош. Препаратът се отлага в определени тъкани и започва да излъчва позитрони. Когато позитроните се натъкнат на електрони в тъканите, възниква реакция с образуване на гама-лъчение. Скенерът фиксира данните от гама лъчите и отбелязва зоната, където се е отложил радиокативният препарат.

При съчетание на радиоактивно в-во с глюкоза се открива мястото на нейното най-бързо изразходване. Това е мястото на растящ тумор.

ПЕТ се съвместява с КТ в технология, наречена ПЕТ-КТ. Този съчетан способ много точно определя стадия на тумора, отколкото изолираното прилагане на ПЕТ.

Цитологично изследване

Представлява микроскопско изследване на проба от секрет, храчка на болния – най-елементарен метод за поставяне на диагноза. При разполагане на тумора в централната зона на дробовете и засягане на дихателните пътища, цитологичното изследване на секрети позволява да се видят туморни клетки.

Ако храчките на всички пациенти с рак на бел. дроб съдържаха туморни клетки, то тогава диагностиката би била проста, евтина и без никаква вреда за пациента. Но ценността на микроскопското изследване е ограничена от факта, че не винаги наличието на рак се отразява в съдържанието на секретите. Затова се правят и други изследвания.

Бронхоскопия
изследвания, образна диагностика, бронхоскопия при рак на белия дроб

Бронхоскопия при рак на белия дроб

Тя е визуално обследване на дихателните пътища с помощта на тънка оптична сонда. Методът позволява да се вземе образец от тумора (да се проведе биопсия), който образец да се изследва от патолог.

Чрез бронхоскопия се прави биопсия на тумори, разположени в централните участъци на дробовете или в големите дихателни пътища.

Изследването е неприятно за пациента и често се провежда под пълна упойка или след въвеждане на успокоителни препарати. Но то дава доста пълна картина, защото показва визуално тумора и информация за новата същност на клетъчно ниво.

Пункционна биопсия

За вземането на образец от клетките на туморното образувание в дробовете се използва и тънкоиглена аспирационна биопсия, обичайно провеждана под рентгенов контрол. Пункционната биопсия е особено полезна при разполагане на тумора в периферията на б. дроб.

Този тип биопсия представлява въвеждане на тънка игла през гръдн. стена в патологичната зона. Провежда се под местна анестезия. Клетките се изсмукват със спринцовка и се изучават под микроскоп.

В някои случаи биопсията дава фалшиви резултати или засяга междинни и незасегнати от тумор зони на дробовете. При процедурата има неголям (3 – 5%) риск от пневмоторакс (перфорация и изтичане на въздух) – лесно отстранимо състояние.

Плеврална пункция

(торакоцентеза)

Изследването е показано, когато злокачественият тумор е засегнал плеврата (тъканта, обхващаща дробовете). Състоянието води до излив и събиране на течности в пространството между органа и гръдн. стена. С тъничка игла се поема образец от тази течност (торакоцентеза) и се изследва под микроскоп в търсене на ракови клетки. Риск от пневмоторакс съществува и тук.

Хирургични процедури

За вземане на образец от туморната тъкан се използват и хирургически методики. До тях се стига, ако нито една от описаните дотук процедури не са позволили да се постави недвусмислена диагноза.

Пример за такова обследване е хирургичното въвеждане на сонда в гръдн. кухина м/у двата дяла и вземането на образец от туморна тъкан или лимфни възли, евентуално съдържащи метастази (медиастиноскопия).

Друг метод е разкриване на гръдната кухина за изрязване на тумор или за вземане на биопсия от него (торакотомия).

Посочените процедури се провеждат в операционна и изискват хоспитализация. Торакокомията рядко позволява напълно да се отдели раковият тумор. И двете процедури (медиастиноскопия и торакотомия) са съпроводени с риск от развитие на основни хирургични усложнения като кръвоизлив, инфекция, проблеми, провокирани от лекарства или анестетик.

Изследване на кръвта

Изолирано, кръвните анализи не позволяват откриването на белодробен рак. Те могат да установят само биохимични или метаболитни отклонения, съпътстващи ръста на тумора. Например повишеното ниво на калций и на алкална фосфатаза бележат метастази в костите. Подобно други ензими бележат изменения в ч. дроб и евентуални метастази.

Кръвните изследв. се ползват като помощни, при вече формирано подозрение за рак.

Причини

Причината за което и да е злокач. заболяване е увреждане на клетъчното ДНК. То става под влияние на разни фактори на външн. среда.видове периферен рак на белия дроб, форми на рака

видове периферен рак на белия дроб, форми на рака

Характерна особеност на раковия процес в белия дроб се явява разнообразието от туморни форми. На снимката: четири форми периферен рак

При белодробен рак факторите са пушене, работа във вредни производства, вдишането на смоли, етери, кокс и други вредни в-ва. Повишена е заболеваемостта при миньори, металурзи, леяри, работници в дървообработването, азбестоциментното и фосфатното производства. Тоест при досег на вредни в-ва до нежната белодробна тъкан.

Пушене

В повечето случаи индуцирането на злокачествен процес идва от дейността на човека, но и „почвата“ е благоприятна. Клетките, обвиващи бронхите, са мн. чувствителни спрямо увреждания, особено при хронични атаки като пушенето. Увредите водят до нарушения в клетъчния ръст и те се преобразуват в злокачествена форма.

Главната причина за формиране на рак в бел. дробове е пушенето на цигари. Очевидно, колкото повече се пуши, толкова се повишава рискът. Своевременният отказ от цигарите намалява вероятността от поява на рак, но не го изключва напълно. Дори да сте изпушили последната си цигара преди 10 години и оттогава да се чувствате превъзходно, пак не пренебрегвайте профилактичните прегледи.

Други фактори
 • Наследствена предразположеност – отдавна е засечено, че белодробния рак присъства в ред семейни анамнези;
 • Замърсяване на въздуха – не малка е ролята на екологичната обстановка в региона, обитаван от пациента. В промишлените градове, където въздухът редовно се примесва с дим от заводи и фабрики, в мегаполисите, задръстени от автомобилни газове, в прашните населени места заболеваемостта е над средната;
 • Професионални увреждания – работа в токсични производства, досег с азбест, хром, никел, арсен и др.;
 • Хронични белодробни патологии – забелязана е връзката м/у рак и предварително развити хронични страдания като туберкулозата.
 • Възрастова обусловеност – с възрастта опасността от рак се увеличава. Едва 10% от пациентите с такава локация на рака са на възраст под 45 г. Най-рискови са годините до 60, когато заболеваемостта направо „избухва“ на 52%. След 60 г рискът за развиване на такова заболяване спада. Пациентите в старческа възраст са ок. 38%.

Алтернативно лечение

на рак на белия дроб с билки

Онкология е тъй тежка, че се отразява на всички области от живота. Води до продължителни курсове с химиотерапия, скъпи и сложни операции, риск от поява на метастази.

Болните от белодробен рак имат много късо време за реакции, а понякога въобще нямат. Сложно е да се препоръчват народни и алтернативни методи. Винаги съществува страхът: ами ако не подейства и се забавя?!

И все пак алтернативни лечебни методи съществуват, както съществуват и пациенти, които ги прилагат. Ние ще дадем информация за тях, без да можем да приложим обективни доказателства за степента на ефикасност.

Какви са алтернативите при белодробен рак?

Има няколко способа, които се определят в редица публикации като уникални, действени, ефикасни и минимално опасни – или поне по-малко вредни от медикаментозното и хирургичното лечение. Като такива се посочват: змийско мляко, препаратът АСД, мас от язовец, бучиниш.

Билково лечение

Трудно е за повярване, че билките действат при белодробен рак. Има две методики, които се обявяват за продуктивни при посочената патология: настойки от отровните змийско мляко и бучиниш.

причини за рак на белия дроб

Статистиката обвързва тясно рака на белия дроб с пушенето. На третата снимка: 1 – тумор, 2 – отлагане на смоли в белия дроб на пушач

В началото на лечението се отчитат фактори като срок на заболяването, стадий, провеждано ли е лечение с помощта на традиционната медицина или не, общо състояние на болния и дали се провежда към момента някаква терапевтична процедура.

Терапевтичните с-ва на змийското мляко (чистотел) многократно са потвърждавани от опит. Някои автори коментират, че не си струва проявата на скепсис спрямо растението.

Важно! Билковото лечение не се комбинира с методи на официалната медицина.

Змийско мляко (чистотел)

Растението помага за потискане на кашлицата и за възстановяване на естествения имунитет, способства за борбата със заболяването. Но за по-голям ефект е нужен контакт на растението с тумора, а при белодр. рак това е неосъществимо.

Прием на зм. мляко

1 с.л. мляна билка, сушена или свежа, се залива с 400 мл кипната вода и се запарва 1 час. Водният екстракт се прецежда. 3 или четири пъти се взема в деня, като показаното к-во е 1 с.л.

Внимание! Това раст. е отровно. Не превишавайте указаната дозировка.

Бучиниш

Друг представител на отровната флора, способен да повлияе положително естествената регенерация на тялото при белодробен рак. Има ярко въздействие върху болката.

Метод на въздействие: тялото се „трови“ с миниатюрни дози. Здравите клетки се нагаждат към третирането, а раковите умират.

Тинктура от бучиниш

Приготвя се от пресни цветове. Вземете буркан и пуснете цвят, без да уплътнявате с натискане – да бъде рехаво. Допълнете с мед. спирт (качествена водка, ако нямате спирт). Затапете и приберете за 18 дни на студено (зимата навън, лятото – в хладилник).

Пациенти, които не са изчакали пълния цикъл, свидетелстват, че тинктурата обезболява още от трети ден.

Схема за прием

Един цикъл на лечение е 39 дни или 79 дни (използват се два разчета). През половината време се увеличава дозата, а през остан. време се редуцира до 0. Стъпката на увеличение е 1 капка.

Така, първият ден се гълта 1 капка, последващо – 2 капки, третият – 3 броя. На ден 20 (ден 40) – 20 капки (40 капки), на ден 21 (ден 41) – 19 капки (съответно – 39), на ден 39 (79) се гълта 1 капка и се приключва с курса.

Капката се разрежда в 100 – 150 мл вода.

Показани за до 3 курса. Ред публикации сочат, че при такова обработване имунитетът на тялото се засилва на максимум, а туморът постепенно се стопява.

Лечението с бучиниш е препоръчително при редица локации на рака и е познато като методът на  Тищенко.

Бучиниш се приема на гладно, 1 час пред вземането на каквато и да е храна. Следователно, денят започва с тинктурата.

Почивка между курсовете – 2 седмици.

Лечение с мас от язовец
алтернативно лечение на рак, мас от язовец

Маста от язовец се поема при огромно количество патологии, включит. при рак на бел. дроб

Рецепта: 500 г мас, 500 г мед, 500 мл сок от старо алое, 500 мл висококачествен коняк.

Приготвяне: всички компоненти се слагат в блендер или купа и се разбиват с миксер до еднородност.

Прием: от готовата смес ежедневно се гълта по 1 с.л. – преди храна. Терапията продължава до постигането на забележимо подобрение или до пълно оздравяване.

Маста от язовец помага само в стартовите стадии от развитието на рака.

Препарат АСД

(методика на Дорогов)

Антисептичният стимулатор на Дорогов или накратко АСД е препарат, съдържащ различни химични съединения – киселини, въглеводороди, производни.

Фракция 2 представлява жълта до винена течност с много остър мирис. Фракция 3 е по-гъста и мазна, с кафяв до черен цвят. Фракция 2 се приема вътрешно, а фракция 3 е само за мазане.

Препаратът активизира ЦНС и вегетативната такава, стимулира секрецията на жлезите, всички телесни функции и процеси, нормализира обменните реакции. Той е антисептик, който подкрепя саморегенерирането на увредени тъкани.

Според руски източници (препаратът е руски), АСД ефективно съдейства в стартовите стадии на рак на бел. дроб. Използва се от нар. целители и фитотерапевти по определена схема.

Схема при АСД

Тя е като схемата на бучиниш (виж по-горе). Стартира от 1 капка и се стига до 15 капки. Разликата с бучиниш е тук. Докато отровната билка веднага се намалява, то АСД се приема в максимална доза от 15 капки в течение на 5 дни и после намалява с по 1 капка до 5 капки. По-нататък можем да пием по 5 капки на ден в растояние на 1 месец.

Това представлява 1 курс на лечение. Повтаря се след почивка от 1 месец.

Други противоракови средства:

Това са частица от природните сили, които нар. целите ползват в борбата с рака. Лечението с нар. методи не дава гаранция за излекуване, както и официалната медицина. То само помага в борбата с него, дава сили, укрепва болния, енергизира го, помага срещу болката. И в това природата постига впечатляващи резултати.

Стандартното лечение

Качествената диагностика на белодробната онкология е крайно важна и от нея зависи избора на подходящ метод за лечение.

Основните са: хирургия, химио- и лъчева терапия.

Благодарение на бурното развитие на медицинските технологии, посочените подходи стават все по-безопасни и ефикасни.

Оперативна намеса
хирургично лечение на рак на белия дроб, операция на белодробен тумор, изрязване на бял дроб

При тумор в белия дроб се изпълняват няколко типа операции: пневмоектомия е отстраняване на целия дроб, лобектомия – премахване на един негов дял. При периферно разположени тумори се провеждат нетипични операции като клиновидното изрязване само на засегнатата тъкан

Хирургичното лечение на белодр. рак се ползва само при недребноклетъчните разновидности.

По време на операцията се отстранява раковият тумор, заедно с органа като цяло или само отделен негов сегмент. Обемът на тъканта, която ще се отстрани, зависи от характера на тумора и от неговата локализация.

Съвременните тенденции в терапията е използването на минимално инвазивен метод, провежданис помощта на мъничка видеокамера. Той се нарича Video-Assisted Thoracoscopic Surgery.

Мини инвазивните операции са съпроводени с по-слабо изразени болеви усещания, а процесът на възстановяване след тях протича по-бързо.

Химиотерапия

Основният метод на терапия за голям дял от пациентите с белодробен рак, е именно химиотерапията.

Това е приемането на лекарствени препарати, които директно разрушават раковите клетки.

Химиотерапията е три вида:

 • Неоадювантна — тя предхожда планирана хирургична интервенция с цел да се ограничи размерът на тумора и неговият ръст или за да се оцени ефикасност на по-рано проведена терапия. По т. начин се облекчава хирургичната процедура и нейните последствия;
 • Адювантна – използва се за унищожаване на остатъчни рак. клетки след операция или проведен курс радиотерапия;
 • Системна (палеативна) – прилага се основно при метастази и в късните етапи на раковия процес. Тя е възможност, която замества хирургията или лъчетерапията, когато използването им е невъзможно. Целта на палеативното лекарствено третиране е да се ограничи туморът, да се намали нарастването му и така да се удължи живота на болния.
Препарати за химиотерапия

Разработени са няколко вида, които се ползват сами или в комбинация. Те са класифицирани на три линии според особеностите на приложение.

Цитостатици от първа линия са показани при наличие на метастази в отдалечена локация, при рецидиви, отстранени и неоперативни тумори. При липсата на резултат от няколко курса с препарати от първа линия, се предписват такива от втора линия. Съответно, се минава към тези от трета линия.

Лекарствата имат разни механизми на работа. Едни се предпочитат при определени разновидности, други са приложими върху група тумори.

Химиотерапия се провежда в болн. заведение. Цитостатиците се вливат венозно или са на хапчета. Параметрите на терапията – дози, времетраене, честота, са индивидуални.

Пациентите разпознават вида на лекарствата по техния цвят и разговорно химиотерапевтичните курсове се наричат червени, жълти, сини или бели.

За белодробна локация на рака са разработени над 60 разновидности. Най-ползвани са цисплатин, карбоплатин, доцетаксел, паклитаксел, гемцитабин, винорелбин или комбинации.

Химиотерапевтичният процес в детайли и специално приложението му при рак на бел. дроб са дадени ТУК: Как работи химиотерапията, видове, лекарства, нежелани ефекти, опадане на косата и др. детайли.

Лъчетерапия (радиотерапия)

При нея се използват рентгенови, гама лъчи и радиоактивни частици за въздействие върху локални тумори. В резултат от облъчването раковите клетки загиват (т.е. преустановява се техният растеж и деление).

При радикалното лъчево лечение се обработва не само туморът, но и зоната на регионалните му метастази.

Лъчева (радио) терапия се използват и при дребноклетъчен рак.

Има два начина за провеждане – лъчение от външен източник и високодозов, вътрешен източни на лъчение.

Дистанционна (EBRT) радиотерапия — въздействие на раковите клетки от източник извън човешкото тяло.

Високодозова брахитерапия, интервеционна радиология (HDR Brachytherapy) —  източникът на лъчение се имплантира в пациента, в непосредствена близост до тумора или се внедрява вътре в него. Клетките загиват и тялото ги извежда чрез естествените си механизми.

Методът прекрасно е демонстриран във видеото:

Един от най-новите методи е радиотерапията IMRT RAPID Arc. Ценното при нея е, че облъчването се подава изключително към болните тъкани, без да се увреждат здрави. Използва се, когато раковият процес засяга повече от един дял на б. дроб, но се е ограничил в пределите на чифтния орган.

Химио- и лъчевата обработка на туморите са ефикасни по своему, но те се прилагат в различни ситуации и имат различни странични ефекти. Системното въвеждане на лекарства е показано при по-обемни поражения, при метастази из цялото тяло. Облъчването е удобно за обработване на локализирани образувания.

За лечението на един случай могат да се прилогат и двата метода или само единият. Всичко зависи от оценката в конкретния случай.

Целенасочено третиране

Таргетната (целева) терапия се провежда с препарати, които разпознават злокачествените клетки по техните специфични признаци и ги унищожават. Това страва, като им въздействат върху техни жизнено важни функции като растеж, делене и др.

Отделно, такива препарати нарушават кръвоснабдяването на тумора.

Целевата терапия се ползва самостоятелно или в комбинация с химиотерапия с цел повишаване на ефикасността на лечението.

Биологична терапия

Това е иновация с големи переспективи в консервативната онкология. Лечението позволява прицелно да се въздейства единствено върху клетките на тумора.

Палиативно лечение

Използва се за нелечимо болни, когато възможностите за противотуморна терапия са ограничени или изчерпани.

Методите са целенасочени към борба със симптоматиката, за по-качествен живот и удължаването му.

При откриване на туморен процес в б. дроб, не бива да се чака. Съврем. технологии дават адекватна терапия и при най-утежнени поражения, а в останалите случаи медицината предоставя максимално облекчаване (обезболяване) на пациента.

Диета при рак на белия дроб

Диетата няма потенциал да лекува онкологично заболяване на б. дроб. Тя укрепва имунитета и дава жизнени сили.

15 храни, които помагат в борбата с рака

Противопоказани храни

 • Сладки теста, захар – фабрични изделия, бонбони, торти с консерванти и подобрители;
 • Мазна храна – всичко, което се смила бавно и трудно;
 • Остри, подправени блюда;
 • Пържено – отделят се канцерогени и натоварват ч. дроб;
 • Колбаси и други с химически в-ва.

Предпочитани храни

 • Свежи природни дарове, богати на целулоза и насищащи тялото с витамини и минерали. Обърнете внимание на жълти, червени, оранжеви плодчета и зеленчуци. Те съдържат повече вит. С и утрепват имунитета. Гроздето и други червено-черни плодчета са ценни със своите антоцианиди. Зелените зеленчуци, особено глухарче, коприва, зелето, броколи и други кръстоцветни;
 • Диетични меса – основно пилешко, риба, морски дарове, водорасли.

Няколко препоръки от специалисти

 • Не се отказвайте от месото и протеиновите животински продукти;
 • Гответе на пара, варете, задушавайте;
 • Изключете напитки, които натоварват храносмилането и пречистването (алкохол, кафе). Пийте билки, сокове.

Мнения. Добър форум?

Пациентите с различни форми на рак общуват в интернет, обменят мнения, рецепти, споделят резултати, мнения за лекари и нови лечения. Теми за онкологичните страдания са открити в почти всички големи форуми – този на бг-майките, в Пулс.бг, във форуми за алтернативно и билкото лечение.

ТУК е създаден Клуб за борба с рака. Някои от темите са с давност от 2006 година, но други са актуални и се попълват буквално в настоящия момент.

При този тип заболявания информацията и информираността са от жизнеспасяващо значение.

Ценни видеоматериали

Прочутият д-р Тулио Симончини разглежда рака като продукт на гъбички, които следва да се третират като „животни“. Той ползва сода – един метод, заради който си има неприятности и е нещо като преследван.

Имало е моменти, коагто Симончини е изглеждал нереален, труден за откриване и почти нелегален. Но 2015 г. е поканен и участва в „На кафе“ при Гала и подробно разказва за откритията си. Ето запис на предаването.

Новите тенденции в заболеваемостта и структурата на групата на болните – споделено от д-р В. Кадийска от Белодробната болница в Перник. И още:

Защо е необходимо рисковите групи да си правят сами контрол – мнение на д-р Чапкънов от Пловдив (УМБАЛ, Онкодиспансер, Каспела). Той набляга на необходимостта от редовен скенер и препоръчва на своите пациенти самостоятелно проследяване заради липсата на всеобщ скрининг за откриване на нови случаи на заболяването.

Във видеото по-долу професорът-онколог Сердар Турхал прави преглед на диагностичните методи.

За още информация: на английски: Lung cancer, на руски: Рак лёгкого, на испански: Cáncer de pulmón, на немски: Bronchialkarzinom, на гръцки: Καρκίνος του πνεύμονα, на турски: Akciğer kanseri.

И накрая: едно стряскащо видео за пушенето като пряк причинител на белодробен рак. Ето как една единствена увредена клетка може да провокира страшното заболяване.

Ако сте срещали отблизо рака и знаете неговите последствия, помогнете на повече хора да се информират като използвате бутона за споделяне по-долу.

При рака информацията е живот!

Дайте своето мнение или коментар в нашия форум по-долу!

Enjoyed this post? Share it!

 

Един коментар по “Рак на белия дроб: симптоми по стадии. Какво да правя? Всички подробности

 1. Ваксина от син скорпион срещу рака посредничество с доставка от клиниката в Куба.
  sweni@abv.bg

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.